1. Cỏ Mỹ có được xem là chất ma túy hay không?

Theo quy định của Nghị định 57/2022/NĐ-CP, tại Mục IIC, STT 326 của Danh mục II, chúng ta sẽ tìm thấy thông tin về một chất gây nghiện và gây ảo giác tương tự như cần sa, đó là XLR-11.

XLR-11 là một chất có nguồn gốc từ "cây cỏ Mỹ", và nó đã được xác định là một chất gây nghiện mạnh. Hoạt chất chính trong "cây cỏ Mỹ" là XLR-11, và tên khoa học của nó là [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone. Nó cũng được biết đến với tên khác là 5-Fluoro-UR-144. Công thức hóa học của XLR-11 là C21H28FNO, và nó được phát hiện lần đầu tại California vào năm 1979.

"Cây cỏ Mỹ" thực chất là một loại hỗn hợp thực vật đã được sấy khô và cắt nhỏ, sau đó nó được tẩm ướp bằng một số hợp chất hóa học để tạo ra cảm giác tương tự như cần sa. Loại hỗn hợp này thường được cuốn vào giấy và hút như một điếu thuốc lá.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cỏ Mỹ là một loại ma túy rất mạnh và nguy hiểm hơn cả cần sa. Sự sử dụng và tiếp xúc với XLR-11 có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe và tâm lý của con người. Việc sử dụng ma túy này không chỉ gây nghiện mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm sự suy giảm trí tuệ, tình trạng mất ngủ, rối loạn tâm thần, và thậm chí có thể gây tử vong.

Vì vậy, để bảo vệ bản thân và cộng đồng, cần phải thông qua các biện pháp kiểm soát chặt chẽ về việc sử dụng và phân phối cỏ Mỹ và XLR-11. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về tác hại của ma túy này, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về nguy cơ và hậu quả của việc sử dụng chất gây nghiện này.

 

2. Người chơi cỏ Mỹ sẽ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc?

Theo quy định tại Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy 2021, người chơi cỏ Mỹ có thể bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nếu đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Đầu tiên, người nghiện ma túy phải đủ 18 tuổi trở lên để bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính này. Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định rõ ràng các trường hợp khi người chơi cỏ Mỹ sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Trường hợp đầu tiên là khi người nghiện ma túy không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện. Điều này ám chỉ rằng người chơi cỏ Mỹ đã bỏ qua trách nhiệm của mình trong việc đăng ký và tuân thủ quy trình cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Trường hợp thứ hai là khi người nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy tự nguyện. Điều này cho thấy người chơi cỏ Mỹ đã vi phạm quy tắc và tiếp tục sử dụng chất ma túy mà không tuân thủ quy trình cai nghiện.

- Trường hợp thứ ba áp dụng đối với người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện. Nếu người chơi cỏ Mỹ không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện, họ có thể bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Cuối cùng, trường hợp cuối cùng áp dụng khi người chơi cỏ Mỹ tái nghiện trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy. Điều này chỉ ra rằng người chơi cỏ Mỹ đã không đạt được thành công trong quá trình cai nghiện và tiếp tục sử dụng chất ma túy một lần nữa.

Theo quy định hiện hành, người chơi cỏ Mỹ, đủ 18 tuổi trở lên, sẽ được xem là người nghiện ma túy và có thể bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp nào đó, theo những quy định được nêu tại Điều 32 của Luật Phòng, chống ma túy 2021. Điều 32 đề cập đến một số trường hợp mà người nghiện ma túy có thể bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Đây là những trường hợp đáng chú ý và cần phải được quan tâm và xử lý đúng quy trình để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình cai nghiện.

Trường hợp đầu tiên là khi người chơi cỏ Mỹ không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt quá trình cai nghiện ma túy tự nguyện. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm và không tuân thủ quy định của người chơi trong việc tham gia vào quá trình cai nghiện tự nguyện.

Trường hợp tiếp theo là khi trong quá trình cai nghiện ma túy tự nguyện, người chơi cỏ Mỹ bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Điều này cho thấy sự vi phạm quy tắc và không tuân thủ các quy định trong quá trình cai nghiện tự nguyện.

Trường hợp thứ ba áp dụng đối với người nghiện các chất dạng thuốc phiện. Nếu người chơi cỏ Mỹ không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện, họ có thể bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cuối cùng, trường hợp cuối cùng áp dụng khi người chơi cỏ Mỹ tái nghiện trong thời gian sau khi đã hoàn thành quá trình cai nghiện ma túy. Điều này cho thấy quá trình cai nghiện trước đó không đạt được kết quả và người chơi tiếp tục sử dụng chất ma túy.

Việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người chơi cỏ Mỹ được xem là một giải pháp nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong việc giúp người chơi cỏ Mỹ vượt qua nghiện ma túy. Qua việc quy định rõ ràng những trường hợp có thể áp dụng cai nghiện bắt buộc, Luật Phòng, chống ma túy 2021 đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và giảm thiểu tình trạng nghiện ma túy trong cộng đồng người chơi cỏ Mỹ.

 

3. Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được thăm gặp người thân bao lâu một lần?

Chế độ thăm gặp người thân của người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định tại Điều 69 Nghị định 116/2021/NĐ-CP mang đến một số quy định cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi và an ninh của cả người cai nghiện và người thân.

- Theo quy định này, người cai nghiện được phép thăm gặp người thân tại phòng thăm gặp của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tần suất thăm gặp là một lần trong tuần, mỗi lần không quá 02 giờ và tối đa không quá 03 người thân. Trong trường hợp thời gian thăm gặp kéo dài hơn, người cai nghiện phải có sự đồng ý của Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc và thời gian tối đa không được vượt quá 04 giờ. Đối với những người cai nghiện có vợ hoặc chồng, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền xem xét cho phép thăm gặp tại phòng riêng của cơ sở cai nghiện bắt buộc một lần trong tháng và thời gian tối đa không quá 48 giờ. Cơ sở cai nghiện sẽ xây dựng và tổ chức phòng riêng để học viên có thể thăm gặp vợ hoặc chồng dựa trên quy mô và điều kiện của cơ sở.

- Để đảm bảo việc thăm gặp diễn ra theo quy định, cơ sở cai nghiện phải xây dựng một quy chế thăm gặp dựa trên hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quy chế này sẽ bao gồm các quy định về thời gian, địa điểm, quy định an toàn và các quy tắc cần thiết khác để đảm bảo sự thuận tiện và an toàn cho cả người cai nghiện và người thân.

- Đối với việc nhận và gửi thư, người cai nghiện được phép nhận thư từ người thân và gửi thư cho họ. Tuy nhiên, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm kiểm tra nội dung của thư và các loại quà trước khi trao cho người cai nghiện để đảm bảo không có chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá hoặc các loại văn hóa phẩm bị cấm. Đối với tiền hoặc giấy tờ có giá trị, người cai nghiện phải gửi vào bộ phận lưu ký của cơ sở cai nghiện bắt buộc, và việc sử dụng số tiền này sẽ tuân theo quy chế của cơ sở cai nghiện.

Theo quy định hiện hành, người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được phép thăm gặp người thân một lần trong tuần tại phòng thăm gặp của cơ sở cai nghiện. Điều này nhằm tạo điều kiện cho việc duy trì và gia tăng sự kết nối giữa người cai nghiện và người thân trong quá trình cai nghiện.

Thời gian thăm gặp mỗi lần được hạn chế không quá 02 giờ và số lượng người thân được tham gia không vượt quá 03 người. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết và sau khi có sự đồng ý của Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian thăm gặp có thể kéo dài hơn và tối đa không quá 04 giờ. Điều này cho phép người cai nghiện và người thân có thời gian đủ để trò chuyện, chia sẻ và tạo sự gắn kết hơn trong quá trình tái hòa nhập vào xã hội.

Quy định này nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng thời giúp người cai nghiện và người thân có cơ hội tái thiết và xây dựng lại mối quan hệ gia đình. Thông qua việc thăm gặp thường xuyên, người cai nghiện có thể cảm nhận được sự ủng hộ, sự quan tâm và tình yêu thương từ người thân, đồng thời nhận được sự khích lệ và sự động viên để vượt qua khó khăn trong quá trình cai nghiện.

Để đảm bảo an toàn và tránh việc truyền nhiễm ma túy, cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm kiểm tra nội dung của thư và các loại quà trước khi trao cho người cai nghiện. Quy định này nhằm đảm bảo rằng không có chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá hoặc các loại văn hóa phẩm bị cấm được mang vào cơ sở. Đồng thời, việc kiểm tra này cũng đảm bảo rằng người cai nghiện không tiếp cận các chất cấm và giữ được sự tập trung trong quá trình cai nghiện.

Đối với tiền và giấy tờ có giá trị, người cai nghiện phải gửi vào bộ phận lưu ký của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Quy định này giúp đảm bảo rằng việc sử dụng số tiền này sẽ tuân theo quy chế của cơ sở cai nghiện và tránh việc lạm dụng tài chính trong quá trình cai nghiện.

Tổng quát, chế độ thăm gặp người thân cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được thiết lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi và tái hòa nhập của người cai nghiện vào xã hội. Việc duy trì mối quan hệ gia đình và sự hỗ trợ tinh thần từ người cai nghiện là rất quan trọng trong việc đảm bảo thành công của quá trình cai nghiện. Quy định về thời gian và số lượng người tham gia thăm gặp được thiết lập để đảm bảo sự cân nhắc và an toàn trong cơ sở cai nghiện.

Xem thêm >> Tội tàng trữ trái phép chất ma túy chịu hình phạt như thế nào?

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề, thắc mắc hay khó khăn nào liên quan đến bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ và giải đáp một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Chính vì vậy, chúng tôi khuyến khích quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông tin sau đây: tổng đài 1900.6162hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn.