Tuy nhiên, trong bản mẫu hợp đồng uỷ quyền do ngân hàng đưa có điều khoản hợp đồng chấm dứt khi người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chết, mất năng lực hành vi dân sự. Tôi muốn hỏi nếu bà tôi đột ngột qua đời thì tôi có quyền rút tiền tiết kiệm của bà tôi không. Xin cảm ơn Luật sư ? 

1. Cơ sở pháp lý 

Bộ Luật dân sự năm 2015

2. Luật sư trả lời

Theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015, hơp đồng ủy quyền cũng là một loại hợp đồng. Căn cứ theo Điều 422 Bộ Luật dân sự về các trường hợp chấm dứt hợp đồng như sau: 

Điều 422. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

7. Trường hợp khác do luật quy định.

Như vậy, trong trường hợp hợp đồng ủy quyền giữa bạn và bà của bạn được xác lập, sau đó bà của bạn chết thì hợp đồng sẽ mặc nhiên chấm dứt. Khi hợp đồng chấm dứt, đồng thời chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Tài sản là tài khoản tiết kiệm của bà bạn sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Nếu bà bạn muốn thừa kế phần tài sản đó cho bạn thì cần phải có di chúc hợp pháp. Trong trường hợp không có di chúc, di sản sẽ được phân chia theo quy định của pháp luât về thừa kế. Theo quy định tại Bộ luật dân sự, trong trường hợp phân chia theo pháp luật, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được ưu tiên phân chia di sản. Bạn là cháu thuộc hàng thừa kế thứ hai, do đó chỉ trong trường hợp những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất từ chối di sản, bạn mới được phân chia di sản thừa kế của bà bạn. Do đó trong trường hợp này, để chắc chắn về việc bạn sẽ được thừa kế phần tài sản tiết kiệm đó, bà của bạn cần phải lập di chúc, nội dung di chúc ghi rõ tài sản nào sẽ thừa kế cho bạn. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê