1. Quyết định về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí?

Ngày 23/02/2024, Cục Hàng không Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng, đã chính thức công bố Quyết định số 397/QĐ-CHK về việc triển khai Chương trình Thực hành Tiết kiệm và Chống Lãng phí cho năm 2024. Đây là một bước quan trọng nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu suất hoạt động trong lĩnh vực hàng không.

Quyết định này không chỉ là một tín hiệu rõ ràng về cam kết của cơ quan quản lý đối với sự bền vững mà còn thể hiện sự nhạy bén và linh hoạt trong việc đối mặt với những thách thức và biến động trong môi trường kinh doanh. Chương trình được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiết kiệm nguồn lực, giảm lãng phí và đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và hiệu quả trong quản lý ngành hàng không.

 

2. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Hàng không Việt Nam có nhiệm vụ gì?

Chương trình Thực hành Tiết kiệm và Chống Lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm mà cần phải thực hiện một cách hiệu quả và có hệ thống, nhằm đảm bảo sự bền vững và tối ưu hóa trong quản lý nguồn lực.

- Thực hiện kiểm tra đều đặn và giám sát chặt chẽ quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán đã được giao. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ chế độ và chính sách hiện hành liên quan đến quản lý ngân sách. Tăng cường cập nhật và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Liên tục cập nhật và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ để đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng với biến động của môi trường kinh doanh và pháp luật. Đặt ra các biện pháp cụ thể để điều chỉnh quy chế chi tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý hiệu quả hơn.

- Xác định và bổ sung định mức chi tiêu công để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý nguồn lực. Đặt ra các tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu suất và đối chiếu với các mục tiêu chi tiêu cụ thể.

- Nâng cao quản lý tài sản công, bao gồm xe công, khoán chi, và khoán kinh phí. Thiết lập các biện pháp để giảm lãng phí và tăng cường sử dụng hiệu quả tài sản công.

* Để thực hiện quản lý tài sản công theo đúng quy định của Luật quản lý tài sản công, việc mua sắm tài sản trở nên vô cùng quan trọng và phức tạp. Cần tiếp cận vấn đề này một cách toàn diện và chi tiết để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả. 

- Đảm bảo mọi hoạt động mua sắm tài sản đều tuân thủ chặt chẽ các quy định tại Luật quản lý tài sản công. Thực hiện việc mua sắm theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của nhà nước, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

- Đẩy mạnh mô hình mua sắm tập trung để tận dụng sức mạnh đàm phán và đạt được giá trị tốt nhất từ các giao dịch. Thiết lập quy trình mua sắm tập trung mạnh mẽ, đồng thời đàm phán chặt chẽ với các nhà cung cấp để đảm bảo chi phí hợp lý và chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

- Đẩy mạnh việc áp dụng mua sắm thường xuyên thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia và đảm bảo quy trình minh bạch. Xây dựng hệ thống đánh giá và theo dõi định kỳ để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong mọi giao dịch mua sắm.

- Liên tục đánh giá và cải tiến quy trình mua sắm để nâng cao hiệu suất và tính linh hoạt. Kích thích sự sáng tạo trong việc tìm kiếm và chọn lựa những phương thức mua sắm mới và hiệu quả.

* Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội và Nghị quyết 53/QH-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ là một bước quan trọng, đòi hỏi sự nghiêm túc và hiệu quả trong quá trình thực hiện. Cần tập trung đảm bảo rằng mọi yêu cầu, từ chất lượng đến tiến độ, đều được đáp ứng một cách chặt chẽ và chính xác.

- Bằng cách tích hợp các hệ thống quản lý và triển khai nguồn lực một cách hợp lý, đảm bảo rằng mọi dự án và nhiệm vụ được thực hiện đúng theo hướng dẫn của cả Quốc hội và Chính phủ. Điều này không chỉ là cam kết với quy định pháp luật mà còn là cơ hội để tối ưu hóa hiệu suất và mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng.

- Cần đặt nặng tình thần tự chủ và sáng tạo trong quá trình triển khai, đồng thời xây dựng một hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng hiệu quả. Việc này sẽ giúp nắm bắt được những cơ hội phát triển và đồng thời giảm thiểu rủi ro có thể xuất hiện trong quá trình thực hiện các dự án quan trọng này.

- Việc triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cả Quốc hội và Chính phủ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một cơ hội để định hình tương lai với sự sáng tạo và phương hướng bền vững. Hành động một cách nhất quán để đảm bảo mọi kế hoạch và mục tiêu đều được thực hiện một cách thành công và có ý nghĩa.

* Thực hiện THTK và CLP trong quản lý và sử dụng lao động không chỉ là một nhiệm vụ cần thiết mà còn là một cơ hội để nâng cao năng suất, chất lượng, và hiệu quả lao động. Để đạt được điều này, cần có sự kiên quyết trong việc đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là thực hiện tinh giảm biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, và nhân viên không đạt đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, vi phạm kỷ luật lao động, hoặc dư thừa so với biên chế đã được giao.

- Cần phát huy hiệu quả của cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng biên chế và tài chính theo quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và trách nhiệm cá nhân trong mọi quyết định liên quan đến lao động và tài chính. Bằng cách này, có thể thúc đẩy một tinh thần làm việc chủ động và tích cực, giúp nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

- Ngoài ra, quá trình này cũng đặt ra một cơ hội để đào tạo và phát triển nhân sự, nhằm đảm bảo rằng mọi thành viên trong tổ chức đều có cơ hội và khả năng phát triển tốt nhất của mình. Việc tối ưu hóa nguồn nhân lực sẽ không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn mà còn là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của tổ chức trong tương lai.

* Quá trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, và quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 cùng với Chương trình THTK, CLP tại các cơ quan và đơn vị không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là một cơ hội để tạo ra những chuyển biến tích cực đáng kể trong công tác THTK, CLP.

- Cần tập trung vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi thành viên, tạo ra một sự chuyển biến tích cực trong tư duy và hành động của họ. Việc này không chỉ đơn giản là định hình một văn hóa làm việc tích cực mà còn là cơ hội để củng cố sự đồng thuận và cam kết đối với việc thực hiện THTK, CLP một cách hiệu quả.

- Ngoài ra, cần tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra để đảm bảo tuân thủ và xử lý nghiêm mọi vi phạm về THTK, CLP. Kết hợp với cơ chế khen thưởng và kỷ luật kịp thời, tạo ra một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và tổ chức thực hiện tại mọi cấp độ cơ quan và đơn vị.

- Quan trọng hơn, việc công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật không chỉ tăng cường minh bạch mà còn đặt ra một tiêu chí cao về trách nhiệm và trung thực trong quản lý và thực hiện chính sách THTK, CLP. Điều này sẽ tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và công bằng, giúp hình thành một tinh thần làm việc tích cực và trách nhiệm cao trong cộng đồng làm việc.

 

3. Ý nghĩa của chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Hàng không Việt Nam

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Hàng không Việt Nam không chỉ là một kế hoạch hành động mà còn mang đến nhiều ý nghĩa quan trọng và tích cực cho ngành hàng không và xã hội nói chung:

- Chương trình này hướng đến việc tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, bao gồm cả ngân sách, nhân lực, và các tài sản khác. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả trong hoạt động của Cục Hàng không, tạo ra sự tiết kiệm và sự linh hoạt trong quản lý.

- Chương trình đặt sự chú trọng vào các biện pháp giảm lãng phí và thúc đẩy sự tiết kiệm tài nguyên, từ đó góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Việc giảm lượng rác thải và tiêu thụ năng lượng sẽ giảm tác động tiêu cực đối với môi trường.

- Bằng cách thực hiện chương trình này, Cục Hàng không Việt Nam cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc tối ưu hóa quy trình và sử dụng nguồn lực một cách thông minh sẽ đảm bảo rằng hành khách và các đối tác liên quan đều trải nghiệm dịch vụ xuất sắc.

- Chương trình là biểu tượng cho sự cam kết của Cục Hàng không Việt Nam đối với phát triển bền vững. Việc tích hợp các biện pháp tiết kiệm và chống lãng phí không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cơ hội để ngành hàng không đóng góp tích cực vào sự bền vững toàn cầu.

- Chương trình thực hành tiết kiệm và chống lãng phí cũng tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự đổi mới. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến và tinh thần sáng tạo sẽ giúp ngành hàng không ngày càng phát triển và đáp ứng tốt hơn với thách thức của thị trường.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.