1. Mục đích thành lập Hiệp hội doanh nhân đá quý vàng ngọc trang sức thành phố Hà Nội

Theo Điều 2 của Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân Đá quý, Vàng, Ngọc, và Trang sức thành phố Hà Nội, được ban hành theo Quyết định 4289/QĐ-UBND năm 2016, quy định rằng Hiệp hội này có tôn chỉ và mục đích cụ thể.
Tôn chỉ và mục đích của Hiệp hội là tập hợp và đại diện cho các doanh nhân hoạt động kinh doanh và dịch vụ hợp pháp trong lĩnh vực đá quý, vàng, ngọc, trang sức, cùng những lĩnh vực liên quan khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiệp hội tự nguyện được thành lập với mục tiêu chính là tạo ra sự đoàn kết mạnh mẽ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các hội viên của nó. Đồng thời, Hiệp hội cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ, nhằm đảm bảo hiệu quả và sự phát triển bền vững của ngành này. Ngoài ra, Hiệp hội cũng gắn liền mục tiêu lớn hơn, đó là đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố Hà Nội cũng như của cả đất nước.
Như vậy, Hiệp hội Doanh nhân Đá quý, Vàng, Ngọc, và Trang sức thành phố Hà Nội không chỉ là một tổ chức đại diện cho doanh nhân trong ngành, mà còn là một môi trường thúc đẩy sự hợp tác và phát triển bền vững trong lĩnh vực này, đồng thời hướng tới mục tiêu chung là sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố Hà Nội và đất nước Việt Nam.
 

2. Nhiệm vụ của Hiệp hội doanh nhân đá quý vàng ngọc trang sức thành phố Hà Nội

Theo Điều 7 của Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân Đá quý, Vàng, Ngọc, và Trang sức thành phố Hà Nội, được ban hành theo Quyết định 4289/QĐ-UBND năm 2016, Hiệp hội có nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động của nó được tiến hành theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ đã được phê duyệt. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính của Hiệp hội:
- Chấp hành pháp luật: Hiệp hội cần tuân thủ và thực hiện tất cả các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của nó. Nó không được lợi dụng hoạt động của mình để vi phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức.
- Tập hợp và đoàn kết hội viên: Hiệp hội phải tạo điều kiện để hội viên tập hợp, đoàn kết và làm việc cùng nhau vì lợi ích chung của Hiệp hội. Nó cũng cần thúc đẩy các hoạt động giữa các hội viên để đảm bảo hiệu quả trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội và góp phần vào sự phát triển của đất nước và Thủ đô Hà Nội.
- Phổ biến kiến thức và hướn dẫn: Hiệp hội phải cung cấp kiến thức và hướn dẫn cho hội viên để đảm bảo họ tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước, cũng như Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.
- Đại diện và kiến nghị: Hiệp hội phải đại diện cho hội viên tham gia, và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương và chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
- Hòa giải và giải quyết tranh chấp: Hiệp hội cần thực hiện quy trình hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo nội bộ theo quy định của pháp luật.
- Quy tắc đạo đức: Hiệp hội phải xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của nó.
- Quản lý tài chính: Hiệp hội phải quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của mình theo Điều lệ và quy chế của Hiệp hội và theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn và nghiên cứu: Hiệp hội cần cung cấp thông tin, tư vấn, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, cũng như tham gia vào giao lưu và tìm hiểu thị trường thương mại, pháp lý trong nước và quốc tế liên quan đến đá quý, vàng, ngọc, trang sức cho hội viên và các tổ chức có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
- Thông tin báo cáo hàng năm: Hiệp hội phải thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hiệp hội hàng năm với các cơ quan có thẩm quyền và công khai trong Hiệp hội.
- Quản lý hồ sơ và tài liệu: Hiệp hội phải tuân thủ quy định nhà nước về lập, lưu giữ và quản lý hồ sơ và tài liệu của nó.
- Nhiệm vụ khác: Hiệp hội phải thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo pháp luật.
Những nhiệm vụ này đảm bảo sự hoạt động đáng tin cậy và bền vững của Hiệp hội Doanh nhân Đá quý, Vàng, Ngọc, và Trang sức thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đá quý, vàng, ngọc, trang sức và lĩnh vực liên quan.
 

3. Quyền lợi của hội viên Hiệp hội doanh nhân đá quý vàng ngọc trang sức thành phố Hà Nội

Theo Điều 9 của Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân Đá quý, Vàng, Ngọc, và Trang sức thành phố Hà Nội, được ban hành kèm theo Quyết định 4289/QĐ-UBND năm 2016, việc trở thành hội viên Hiệp hội mang đến một loạt quyền lợi quan trọng như sau:
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Hội viên sẽ được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật, một cam kết quan trọng đối với mối quan hệ giữa Hiệp hội và hội viên. Điều này đồng nghĩa với việc Hiệp hội cam kết đứng về phía hội viên trong các tình huống pháp lý, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của họ. Sự bảo vệ này tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy cho hội viên, đồng thời thúc đẩy sự đoàn kết và lòng tin giữa Hiệp hội và thành viên của nó.
- Cung cấp thông tin và tham gia hoạt động: Hội viên sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, và họ có cơ hội tham gia các hoạt động được tổ chức bởi Hiệp hội, giúp họ mở rộng kiến thức và mối quan hệ trong ngành.
- Tham gia quyết định: Hội viên có quyền tham gia vào quyết định về các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội. Họ có thể đề xuất ý kiến và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
- Tham gia vào quản lý và ứng cử: Hội viên có quyền dự Đại hội, ứng cử, đề cử, và bầu cử cho các cơ quan và chức danh lãnh đạo, cũng như Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội. Điều này thể hiện quyền tự quản lý và tự quyết định trong Hiệp hội.
- Giới thiệu hội viên mới: Hội viên có thể giới thiệu và đề xuất hội viên mới cho Hiệp hội, giúp mở rộng sự đa dạng và phong phú của cộng đồng Hiệp hội.
- Khen thưởng: Hội viên có thể được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội, thể hiện sự công nhận và động viên từ Hiệp hội.
- Cấp thẻ hội viên (nếu có): Hội viên có thể được cấp thẻ hội viên, đóng vai trò làm đại diện cho Hiệp hội.
- Ra khỏi Hiệp hội: Hội viên, trong quá trình tham gia Hiệp hội, có quyền tự quyết định ra khỏi Hiệp hội nếu họ thấy không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm mà một hội viên cần đảm nhận. Việc này tôn trọng quyền tự do và sự lựa chọn cá nhân của hội viên, đồng thời thúc đẩy sự linh hoạt trong quản lý thành viên của Hiệp hội. Sự ra khỏi này không chỉ tạo điều kiện cho hội viên tiến xa trong sự nghiệp cá nhân, mà cũng giúp Hiệp hội duy trì một cộng đồng đoàn kết và đúng nguyên tắc.
- Liên kết và danh dự: Hội viên liên kết và hội viên danh dự sẽ được hưởng quyền và nghĩa vụ tương tự như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử cho Ban Lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội. Điều này thể hiện sự đa dạng trong loại hội viên và công lao của họ trong sự phát triển của Hiệp hội.

>>> Xem thêm bài viết: Ai quy định giá vàng trong nước vào ngày vía thần tài?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn