1. Thẩm quyền phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Theo quy định tại Quyết định 81/QĐ-BNV năm 2013 thì Chủ tịch Hiệp hội, người được bầu chọn bởi Ban Chấp hành, không chỉ là người đứng đầu mà còn mang đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ của Chủ tịch bao gồm:

- Việc đại diện cho pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật, đồng thời phải đảm bảo rằng các hoạt động của Hiệp hội tuân thủ đúng các quy định và luật lệ.

- Tổ chức và hướng dẫn quá trình triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội, các nghị quyết của hội nghị đại biểu, cũng như các quyết định quan trọng khác của Ban Chấp hành Hiệp hội. Điều này đòi hỏi Chủ tịch phải giữ vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và có tầm nhìn chiến lược.

- Chịu trách nhiệm về việc triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành và Ban Thường trực Hiệp hội. Việc này không chỉ là việc tổ chức cuộc họp, mà còn là việc đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra sau cuộc họp đều phản ánh ý chí và quyết tâm của Hiệp hội.

- Trọng trách của Chủ tịch không chỉ giới hạn trong việc phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội mà còn nằm ở việc xây dựng một đội ngũ làm việc đồng đội và đầy đủ năng lực. Quyết định về nhân sự không chỉ là quá trình duyệt xét hồ sơ, mà còn là sự chọn lựa tinh thần và khả năng đóng góp tích cực vào sứ mệnh lớn của Hiệp hội.

- Chủ tịch không chỉ có trách nhiệm phê duyệt các phương án hoạt động tài chính của Hiệp hội mà còn là người lãnh đạo tài chính có tầm nhìn. Việc định hình và quản lý nguồn lực tài chính đòi hỏi sự khéo léo, và Chủ tịch cần đảm bảo rằng mỗi quyết định về tài chính đều phản ánh chiến lược dài hạn và ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của Hiệp hội.

- Chủ tịch không chỉ là người đứng đầu mà còn là người phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chấp hành và cả cộng đồng hội viên về mọi hoạt động của Hiệp hội. Trách nhiệm này không chỉ đơn thuần là giữ gìn uy tín mà còn là việc đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động đều đồng nhất với giá trị cốt lõi và mục tiêu lớn của tổ chức. Chủ tịch không chỉ là người đóng góp ý kiến mà còn là người chịu trách nhiệm đặt ra những cơ sở vững chắc để Hiệp hội có thể tự tin tiến về phía trước.

Chủ tịch không chỉ đơn thuần là người quyết định về nhân sự mà còn là người chịu trách nhiệm xây dựng một đội ngũ làm việc đa dạng, đầy đủ kỹ năng, và có sự cam kết đối với sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Hiệp hội.

Việc phê duyệt nhân sự không chỉ là quá trình lựa chọn tài năng mà còn là cơ hội để Chủ tịch hình thành một môi trường làm việc tích cực và sáng tạo. Do đó, quyền thẩm quyền này không chỉ là việc đơn thuần phê duyệt mà còn đồng nghĩa với việc định hình tương lai của Hiệp hội bằng cách đầu tư vào con người - nguồn lực quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công và bền vững của tổ chức.

 

2. Chế độ hợp đồng của nhân viên Văn phòng Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Cũng tại Quyết định 81/QĐ-BNV năm 2013 thì quy định về Văn phòng Hiệp hội và văn phòng đại diện Hiệp hội tại các nước hoặc khu vực như sau:

- Về cơ sở hạ tầng và tổ chức, Văn phòng Hiệp hội không chỉ là nơi làm việc mà còn là một đơn vị hoạt động linh hoạt và hiệu quả, được thiết kế và hoạt động theo quy chế được Ban Chấp hành thông qua việc phê duyệt. Điều này không chỉ tạo nên sự đồng bộ và chặt chẽ mà còn giúp định hình tầm nhìn và chiến lược toàn cầu của Hiệp hội.

- Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại các quốc gia hoặc khu vực khác nhau không chỉ là biểu tượng mở rộng quốc tế mà còn là nơi quyết định chính sách và hoạt động theo quy chế linh hoạt, được Ban Thường trực quyết định và điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam và đặc thù cụ thể của từng địa phương.

- Quản lý nhân sự trong cả Văn phòng Hiệp hội và các văn phòng đại diện đòi hỏi sự linh hoạt và hiệu quả. Nhân viên được tuyển dụng và làm việc dưới chế độ hợp đồng có thời hạn, điều này không chỉ giúp Hiệp hội nhanh chóng thích ứng với biến động của thị trường lao động mà còn tạo điều kiện cho sự đổi mới và sự đa dạng trong đội ngũ làm việc.

- Tài chính của cả Văn phòng Hiệp hội và các văn phòng đại diện đều được quản lý chặt chẽ và minh bạch, với kinh phí hoạt động được Ban Chấp hành chú trọng vào việc phê duyệt. Điều này không chỉ là biện pháp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm mà còn tạo điều kiện cho sự sáng tạo và phát triển bền vững của Hiệp hội trong cả môi trường nội địa và quốc tế.

Với chế độ hợp đồng có thời hạn, nhân viên tại Văn phòng Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là những cá nhân được tuyển chọn một cách cẩn thận mà còn là những người đóng góp sáng tạo và tích cực vào sự phát triển của tổ chức.

Để thể hiện sự đánh giá và ưu ái đối với những đóng góp xuất sắc, Hiệp hội không ngần ngại đưa ra các biện pháp khen ngợi và thưởng cho những cán bộ, nhân viên có thành tích nổi bật. Hơn nữa, Hiệp hội còn đề xuất và khuyến khích các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam khen thưởng theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho những người có đóng góp đặc biệt được công nhận và đánh giá cao trong cả lĩnh vực doanh nghiệp và xã hội.

 

3. Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài được thành lập tổ chức trực thuộc?

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam trải dài vươn xa, đánh dấu bằng những hoạt động động viên và mở rộng mạng lưới doanh nhân và doanh nghiệp người Việt trên toàn cầu. Mục tiêu chính là thúc đẩy sự hợp tác và liên doanh liên kết, tận dụng sức mạnh đồng đội để tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh, không chỉ trong biên giới quốc gia mà còn trên kịch bản quốc tế.

- Hiệp hội đặt mình vào vai trò trung tâm tập hợp, thu hút và phát huy sức mạnh của mạng lưới doanh nhân Việt trải khắp thế giới. Bằng cách này, Hiệp hội không chỉ tạo ra một sân chơi cho sự giao lưu mà còn kích thích tương tác tích cực, tăng cường khả năng hợp tác và liên kết giữa các doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là đưa ra những chiến lược hội nhập sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa vươn ra thị trường toàn cầu, đồng thời góp phần vào sự phồn thịnh của nền kinh tế quốc gia.

- Hiệp hội đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và chiến lược cho các hội viên, giúp họ hiểu rõ chủ trương và chính sách của các cơ quan trong nước. Điều này bao gồm cả việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài trong các lĩnh vực như kinh doanh, thương mại, dịch vụ, và đầu tư tại Việt Nam. Hiệp hội đóng vai trò như một cầu nối quan trọng, giúp cầu thông tin và kích thích sự hiểu biết, giữa doanh nghiệp và chính phủ, góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực và hỗ trợ bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

- Hiệp hội không chỉ đơn thuần là một nguồn thông tin, mà còn là nguồn cảm hứng và hỗ trợ chiến lược cho các hội viên của mình. Cung cấp thông tin hữu ích và chiến lược đối với các dự án đầu tư tiềm năng, giúp các doanh nhân không chỉ nắm bắt cơ hội đầu tư mà còn định hình chiến lược kinh doanh của mình trong bối cảnh biến động nhanh chóng của môi trường kinh doanh cả trong và ngoài nước.

- Không chỉ đưa ra các dự báo về biến động của môi trường kinh doanh mà còn chia sẻ thông tin chi tiết về các dự án đầu tư tiềm năng. Bằng cách này, giúp hội viên không chỉ hiểu rõ về cơ hội đầu tư mà còn trở thành những người lãnh đạo thông thái, xác định đúng hướng phát triển cho doanh nghiệp của mình.

- Hiệp hội không chỉ cung cấp thông tin mà còn là đối tác tư vấn chuyên nghiệp về luật pháp, thủ tục hành chính, và các chính sách của Nhà nước. Không ngần ngại đại diện cho hội viên trong việc gửi đề xuất và kiến nghị tới các cơ quan nhà nước có liên quan, đồng thời hỗ trợ và khuyến khích các doanh nhân đầu tư về Việt Nam theo quy định của pháp luật. Không chỉ đứng vững là nguồn thông tin mà còn là đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ cùng doanh nghiệp trong hành trình phát triển và thành công.

- Hiệp hội cam kết tạo ra các tổ chức trực thuộc một cách linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng khi có nhu cầu, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Việc này không chỉ là biện pháp linh hoạt mà còn là cơ hội để Hiệp hội mở rộng và đa dạng hóa hoạt động, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đa dạng của đội ngũ hội viên.

- Không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là tạo ra diễn đàn năng động, sôi nổi thông qua việc xuất bản tập san, các tài liệu, và việc lập website, tất cả đều tuân thủ quy định của pháp luật. Điều này không chỉ giúp định hình hình ảnh và định hướng phát triển của Hiệp hội mà còn tạo nên một không gian tương tác, nơi mà hội viên có thể chia sẻ, thảo luận và trao đổi thông tin về những thách thức và cơ hội trong doanh nghiệp của họ. Coi trọng việc xây dựng cộng đồng đồng lòng và sáng tạo, nơi mà mọi giọt đều góp phần vào sự thịnh vượng của doanh nghiệp và Hiệp hội.

...

Ngoài ra, có thể tham khảo: Nhiệm vụ của Hiệp hội doanh nhân đá quý vàng ngọc trang sức thành phố Hà Nội. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.