1. Những khoản phí để bảo đảm sức khoẻ với người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 32/2016/TT-BYT, về việc quy định các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, có những chi tiết cụ thể về các khoản chi phí mà bên nhờ mang thai hộ cần chi trả:

Các chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ chi trả:

- Chi phí đi lại: Bao gồm chi phí đi lại đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, và thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế. Số tiền xác định theo giá ghi trên vé, hóa đơn, hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện.

- Chi phí liên quan đến y tế:

+ Bao gồm chi phí thực hiện các dịch vụ tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, và kỹ thuật y tế trong việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Số tiền chi trả căn cứ vào hóa đơn, chứng từ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người mang thai hộ, theo mức giá dịch vụ quy định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế.

+ Bao gồm cả chi phí các loại thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế. Số tiền chi trả căn cứ vào hóa đơn, chứng từ thanh toán và theo số lượng thực tế sử dụng cho người mang thai hộ, theo chỉ định của bác sỹ và giá mua theo quy định của pháp luật.

+ Các dịch vụ chưa được cấp có thẩm quyền quy định giá thanh toán theo hóa đơn, chứng từ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ chi phí thực tế thực hiện dịch vụ.

- Chi phí dinh dưỡng và vật dụng chăm sóc: Bao gồm chi phí dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe cho người mang thai hộ, cũng như chi phí các vật dụng chăm sóc vệ sinh cá nhân trước, trong và sau sinh. Số tiền xác định theo hóa đơn (nếu có) hoặc giấy biên nhận.

Các chi phí khác:

Các chi phí khác có thể được hai bên tự thỏa thuận. Số tiền xác định thông qua văn bản thỏa thuận giữa hai bên.

Điều này tạo nên một cơ sở hợp lý và chi tiết để bảo đảm rằng người mang thai hộ được chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách đầy đủ và nhân đạo, đồng thời giúp tạo ra sự minh bạch và công bằng trong việc quy định các chi phí liên quan đến quá trình mang thai hộ. Trách nhiệm chi trả chi phí như trên giúp đảm bảo rằng người mang thai hộ nhận được chăm sóc sức khỏe sinh sản đầy đủ và một cách nhân đạo, đồng thời tạo nên sự công bằng và minh bạch trong mối quan hệ giữa các bên liên quan.

 

2. Nghĩa vụ chi trả chi phí đối với việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo quy định của Điều 4 Thông tư 32/2016/TT-BYT, nghĩa vụ chi trả chi phí đối với việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định như sau:

- Trong trường hợp người mang thai hộ không có bảo hiểm y tế, người nhờ mang thai hộ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ những chi phí để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ. Điều này áp đặt nghĩa vụ tài chính đầy đủ lên bên nhờ mang thai hộ, đảm bảo rằng mọi chi phí liên quan đến sức khỏe của người mang thai hộ được đảm bảo và thanh toán.

- Trong trường hợp người mang thai hộ đã có bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí theo quy định ở trên, dựa trên quyền lợi và mức hưởng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cũng có trách nhiệm chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của mình sau khi trừ đi phần chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội (nếu có). Điều này đảm bảo rằng bên nhờ mang thai hộ không chỉ được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế mà còn phải chịu trách nhiệm về những chi phí không được bảo hiểm thanh toán, giúp tạo ra một sự cân bằng trong trách nhiệm tài chính.

Như vậy, quy định này không chỉ khuyến khích việc mua bảo hiểm y tế cho người mang thai hộ mà còn xác định rõ nghĩa vụ tài chính của cả hai bên trong quá trình mang thai hộ, đồng thời đảm bảo rằng người mang thai hộ nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ và hiệu quả. Trong trường hợp người mang thai hộ không có bảo hiểm y tế, người nhờ mang thai hộ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngược lại, khi người mang thai hộ đã có bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm sẽ thanh toán theo quy định, và bên nhờ mang thai hộ vẫn phải chi trả phần chi phí không được bảo hiểm thanh toán.

 

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm như thế nào trong việc bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Theo Điều 6 của Thông tư 32/2016/TT-BYT, trong việc bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo:

+ Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

+ Quy trình chăm sóc sức khỏe sinh sản được thực hiện theo các quy định chuyên môn kỹ thuật, do cấp có thẩm quyền quy định. Điều này đảm bảo rằng quy trình chăm sóc được thực hiện đúng, hiệu quả và đáp ứng đầy đủ các yếu tố y tế cần thiết cho người mang thai hộ.

- Phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội:

+ Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức bảo hiểm xã hội để thực hiện việc thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

+ Quy trình thanh toán chi phí cần tuân theo các quy định và hướng dẫn của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện cho người mang thai hộ.

- Mục tiêu nhân đạo và chăm sóc tốt nhất:

+ Mục đích chính của việc bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ là nhân đạo, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cả người mang thai và thai nhi.

+ Quy trình chăm sóc cần được thiết kế và thực hiện với sự tôn trọng, nhân đạo, và tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.

- Tuân thủ quy định pháp luật:

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần tuân thủ đầy đủ các quy định của Thông tư và các quy định khác liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ.

- Hỗ trợ tư vấn và giáo dục: Ngoài việc cung cấp dịch vụ chăm sóc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng cần hỗ trợ tư vấn và giáo dục về sức khỏe sinh sản, giúp người mang thai hộ hiểu rõ hơn về quy trình và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình và thai nhi.

Tóm lại, Điều 6 Thông tư 32/2016/TT-BYT tạo ra một khuôn khổ pháp lý và chính sách giúp đảm bảo chăm sóc sức khỏe sinh sản nhân đạo và chất lượng cho người mang thai hộ, đồng thời khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức bảo hiểm xã hội. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao trách nhiệm thực hiện các dịch vụ này theo quy trình chuyên môn kỹ thuật, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức bảo hiểm xã hội. Mục tiêu của quy định là tạo ra một môi trường chăm sóc nhân đạo, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người mang thai hộ và thai nhi. Quy trình chăm sóc được thiết kế sao cho tuân thủ các quy định cụ thể, đồng thời nhấn mạnh tôn trọng đối với bệnh nhân và việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi quý khách hàng nội dung sau: Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định của pháp luật

Để giúp quý khách giải quyết mọi thách thức này, chúng tôi đã thiết lập Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia luật sư tận tâm và có kinh nghiệm sẽ sẵn sàng lắng nghe và cung cấp giải pháp pháp lý chính xác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ xử lý và phản hồi một cách nhanh chóng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết và đầy đủ nhất để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.