Ba cá nhân dự định soạn thảo điều lệ công ty với một số nội dung sau: các cổ đông sáng lập là người đại diện theo pháp luật của công ty; cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong suốt quá trình công ty hoạt động; cổ phần ưu đãi biểu quyết được chuyển nhượng giữa các cổ đông sáng lập. Nhận xét tính hợp pháp của nội dung dự thảo điều lệ công ty?  

Em cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp năm 2014

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc kinh doanh trên các web trên mạng?

2. Luật sư tư vấn:

Điều 6 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về Điều lệ công ty:

"1. Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan."

"Điều lệ công ty" được coi là luật riêng của công ty, quy định tất cả những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, điều hành và hoạt động của công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, giải quyết tranh chấp nội bộ ...

Điều lệ công ty cổ phần được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật cơ bản như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời theo khoản 1 Điều 6 nêu trên thì Điều lệ công ty không được trái với Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ba cá nhân trong tình huống dự định soạn thảo Điều lệ công ty với nội dung bao gồm:

- Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong suốt quá trình công ty hoạt động, tuy nhiên theo khoản 3 Điều 113 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: "Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp". Do đó nếu quy định cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong suốt quá trình công ty hoạt động nghĩa là đã vi phạm Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định thì "Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác" nên nếu trong tình huống trên, ba cá nhân quy định điều lệ công ty là "Cổ phần ưu đãi biểu quyết được chuyển nhượng giữa các cổ đông sáng lập" cũng có nghĩa là vi phạm Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Do vi phạm vào hai điều trên nên có thể nói, nội dung dự thảo Điều lệ công ty nêu trên là không hợp pháp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Không giảm vốn điều lệ khi các thành viên chưa góp đủ có bị xử phạt hành chính không ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ?