1. Lợi ích của phân phối chương trình Ngữ Văn lớp 9 

Phân phối chương trình Ngữ Văn lớp 9 là tài liệu được rất nhiều phụ huynh, giáo viên sử dụng. Bởi năm học lớp 9 là năm học rất quan trọng chuẩn bị kiến thức cho cuộc thi vào lớp 10. Do đó, việc hiểu rõ được chương trình học là vô cùng cần thiết.

Phân phối chương trình là sự liệt kê những bài học, nội dung học theo từng tuần, từng tiết. Thậm chí ở trong loại tài liệ này cũng bao gồm thời gian bài kiểm tra một tiết hoặc đề thi học kì 1 ngữ văn lớp 9 có đáp án, kiểm tra cuối năm.

Thông qua tài liệu phân phối chương trình của từng môn, giáo viên sẽ lập kế hoạch dạy học cho học sinh. Còn học sinh có thể dựa vào đó để lên kế hoạch ôn tập sao cho phì hợp/. Lợi ích chung là xây dựng chương trình và ôn tập tối ưu hoá nhất. 

Dựa vào phân phối chương trình dưới đây mà chúng tôi cung cấp, giáo viên sẽ dùng để doạn giáo án được dễ dàng hơn. Còn đối với học sinh, các bạn sẽ biết được lịch học cụ thể. Đồng thời, các bạn sẽ biết thời gian cụ thể để làm bài kiểm tra và chuẩn bị trước những kiến thức cần thiết.

 

2. Phân phối chương trình môn Ngữ Văn 9 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 

MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 

Năm học 2023 - 2024

I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Cả năm: 35 tuần (175 tiết)
Học kì I: 18 tuần (90 tiết)
Học kì II: 17 tuần (85 tiết)

II . PHƯƠNG PHÁP HỌC BỘ MÔN

1. Phần Văn học

- Đọc kĩ tác phẩm, phần hướng dẫn, phần chú thích trước khi soạn bài và đọc hết các bài đọc thêm.
- Học thuộc phần văn bản giáo viên yêu cầu và phần ghi nhớ SGK đối chiếu với vở ghi.
- Biết áp dụng kiến thức tiếng Việt, tập làm văn vào việc tìm hiểu tác phẩm.
- Thường xuyên đọc sách, báo; xem, nghe đài có nội dung bổ ích.

2 . Phần tiếng Việt
- Nắm vững kiến thức, khắc sâu khái niệm cần ghi nhớ.
- Làm hết bài tập trong SGK và các bài tập giáo viên yêu cầu thêm (nếu có)
- Biết áp dụng kiến thức vào kĩ năng viết đoạn văn, bài văn.

3 . Phần Tập làm văn
- Nắm vững lí thuyết, kiểu bài và phương pháp làm bài của mỗi thể loại.
- Luôn có ý thức lập dàn ý trước khi viết bài
- Tìm đọc và nghiên cứu các bài văn mẫu, các bài văn đoạt giải, các bài văn hay trong sách báo.

III.  QUY ĐỊNH VỀ CỘT ĐIỂM

Học kì  Hệ số 1 Hệ số 2 Hệ số 3
I 4 1 1
II 4 1 1

 

3. Phân phối chương trình môn Ngữ Văn 9 học kì 1

Tuần  Tiết  Tên bài (Chủ đề ) Ghi chú
1 1, 2 Phong cách Hồ Chí Minh  
3 Các phương châm hội thoại   
4 Sử dụng mốt số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh  
5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh  
2 6,7 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình  
8 Các phương châm hội thoại ( tiếp theo )   
9 Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh  
10 Luyện tập sử dụng yếu tố miên tả trong văn bản thuyết minh  
3 11,12 Tuyên bố thế giới về sự sống còn ... trẻ em   
13

Cách dẫn trực tiếp và các dẫn gián tiếp

 
14, 15 Chuyện người con gái nam Xương   
4 16 Chuyện người con gái Nam Xương ( tiếp theo )   
17 Cách dẫn trực tiếp và cách dân gián tiếp  
18,19 Sự phát triển của từ vựng  
20 Hoàng Lê nhất thống chí ( Hồi thứ mười bốn )  
5 21 Hoàng Lê nhất thống chí ( Hồi thứ mười bôn )  tiép theo  
21, 23 CHủ đề số 1: Truyện Kiều của Nguyễn Du  
24,25

Chị em Thuý Kiều 

 
6 26, 27 Kiều ở Lầu Ngưng Bích  
28

Miêu tả trong văn bản tự sự 

 
29 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự  
30 Sự phát triển của từ vựng  
7 31

Sự phát triển của từ vựng ( Tiếp theo )

 
32 Thuật ngữ  
33, 34 Lục Vân tiên cứu Kiều Nguyệt Nga  
35 Chươnh trình đào tạo địa phương phần Vần  
8 36, 37 Tổng kết về từ vựng ( Từ đơn, từ phức, ... Từ nhiều nghĩa)  
38, 39 Tổng kết về từ vựng ( Từ đồng âm, ... Trường từ vựng )  
40 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1  
9 41 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 ( Tiếp theo )  
42, 43 KIỂM TRA GIỮA KỲ 1  
44, 45  Đồng chí  
10
 
46 Đồng chí ( Tiếp theo )  
47, 48, 49   Bài thơ về tiểu đội xe không kính  
50 Tổng kết về từ vựng ( Sự phát triển của từ vựng .... Trau dồi vốn từ )  
11 51 Nghị luận trong văn bản tự sự   
52, 53, 54 Đoàn thuyền đánh cá  
55 Tổng kết về từ vựng ( Từ tượng thanh, tượng hình, mốt số phép tư từ từ vựng )  
12
 
56 Tổng kết về từ vựng ( Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng )  
57 Trả bài kiểm tra giữa kỳ  
58, 59, 60 Bếp lửa  
13
 
61, 62 Tổng kết về từ vựng ( Luyện tập tổng hợp )  
63 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tổ nghị luận   
64, 65 Ánh trăng  
14
 
66 Ánh trăng ( Tiếp theo )  
76, 68, 69 Làng  
70 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự   
15 71 Đối thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự ( Tiếp theo )   
72 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt   
73, 74, 74 Lặng lẽ Sapa  
16 76 Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm  
77, 78, 79 Chiếc lược ngà  
80 Ôn tập Tiếng Việt   
17 81, 82, 83 ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1  
  84, 85 KIỂM TRA CUỐI KÌ 1  
18 86, 87 Ôn tập Tập làm văn  
  88, 89 Cố hương ( không dạy phần chữ nhỏ )  
  90 Trả bài kiểm tra học kì 1  

>> Xem thêm: 25 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 có đáp án

 

4. Phân phối chương trình môn Ngữ Văn 9 học kì 2

Tuần  Tiết  Bài học ( Chủ đề )  Ghi chú
19 91, 92 Chủ đề 2: Bàn về đọc sách   
  93 Nghị luận vè một sự việc, hiện tượng đời sống  
  94, 95  Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống  
20 96 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý  
  97, 98 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý  
  99  Khởi ngữ  
  100 Phép phân tích và tổng hợp  
21 101, 102 Luyện tập phân tích và tổng hợp   
  103, 104  Tiếng nói của văn nghệ  
  105 Các thành phần biệt lập   
22 106  Các thành phần biệt lập ( Tiếp theo )  
  107 Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn   
  108 Liên kết câu và liên kết đoạn văn   
  109, 110 Liên kết câu và liên kết đoạn văn ( luyện tập )  
23 111, 112, 113 Mùa xuân nho nhỏ  
  114 Nghị luận vè một đoạn thơ, bài thơ  
  115 Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ  
24 116 Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ( tiếp theo )  
23 117, 118, 119 Viếng Lăng Bác  
120 Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ  
25 121, 122, 123 Sang thu  
124, 125 Nói với con  
26 126  Nói với con ( tiếp theo )  
127, 128  ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II  
129, 130 KIỂM TRA GIỮ KÌ II  
27 131 Nghĩa tường minh và hàm ý  
132 Nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích )  
133 Mây và sóng  
134, 135 Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích )  
28 136, 137 Ôn tập về thơ  
138 Nghĩa từng minh và hàm ý ( tiếp theo )  
139 Trả bài kiểm tra giữa kì II  
140 Chương trình địa phương ( Phần Tiếng Việt )  
29 141, 142, 143 Những ngôi sao xa xôi  
144, 145 Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích )  
30 146, 147 Ôn tập Tiếng việt lớp 9   
148 Chương trình địa phương ( Phần Tập làm Văn )  
149, 150 Ôn tập về truyện   
31 151, 152 Tổng kết về ngữ pháp   
153, 154 Tổng kết về ngữ pháp ( tiếp theo )  
155 Tổng kết phần văn bản nhận dụng   
32 156 Tổng kết phần văn bảo nhận dụng  ( tiếp theo )  
157, 158  Bố của Xi mông  
159, 160  Tổng kết văn học nước ngoài  
33 161, 162 ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II  
163, 164 KIỂM TRA CUỐI KÌ II  
165 Tổng kết tập làm văn   
34 166, 167 Tổng kết tập làm văn ( tiếp theo )  
168, 169 170  Tổng kết văn học  
35 171, 172 Biên bản ( tập trung phần II, III bài Biên bản; Phần II bài luyện tập viết biên bản )  
172, 174 Hợp đồng ( tập trung hướng dẫn học sinh học phần II, III bài hợp đồng; Phần II bài Luyện tập Viết hợp đồng )  
175 Trả bài kiểm tra cuối kì II  

Xin mời bạn đọc tham khảo thêm bài viết có liên quan của Công ty chúng tôi: Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 có đáp án