1. Phí công chứng tại văn phòng công chứng gồm những phí gì?

Phí công chứng tại các văn phòng công chứng là một trong những khoản phí phát sinh quan trọng mà người dân phải đối mặt khi họ cần thực hiện các thủ tục pháp lý, giao dịch, hay các vấn đề liên quan đến tài sản, di chúc. Có rất nhiều loại phí công chứng, và mỗi loại đều được quy định rõ ràng trong pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Công chứng năm 2014, Điều 66.

Theo quy định của Điều 66 của Luật Công chứng năm 2014, phí công chứng bao gồm nhiều khoản phí khác nhau, bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, và phí cấp bản sao văn bản công chứng. Mỗi loại phí này được áp dụng tùy thuộc vào loại hình công việc cụ thể mà người dân yêu cầu tại văn phòng công chứng.

Đầu tiên là phí công chứng hợp đồng và giao dịch. Khi một bên hoặc cả hai bên cần công chứng một hợp đồng hoặc giao dịch nào đó, họ sẽ phải nộp phí cho văn phòng công chứng. Công chứng ở đây giúp đảm bảo tính chính xác và tính pháp lý của các tài liệu, từ đó bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.

Thứ hai, là phí công chứng bản dịch. Khi cần chứng thực một bản dịch, nhất là khi liên quan đến các văn bản quan trọng như hợp đồng kinh doanh, giấy tờ tài chính, hồ sơ xin visa, người dân sẽ phải trả phí cho dịch vụ công chứng này. Điều này đảm bảo rằng bản dịch được thực hiện chính xác và được công nhận theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, phí công chứng còn bao gồm phí lưu giữ di chúc. Khi một người muốn lưu giữ di chúc tại văn phòng công chứng, họ sẽ phải trả một khoản phí nhất định để công chứng và lưu trữ tài liệu này. Việc này giúp đảm bảo tính bảo mật và tính chính xác của di chúc, từ đó tránh được những tranh chấp pháp lý về di chúc sau này.

Cuối cùng, là phí cấp bản sao văn bản công chứng. Khi cần sao chép một văn bản đã được công chứng, người dân sẽ phải trả phí cho văn phòng công chứng để nhận được bản sao này. Điều này đảm bảo tính chính xác và tính hợp pháp của bản sao văn bản, từ đó có giá trị pháp lý tương đương với văn bản gốc.

Tất cả các loại phí công chứng này đều được quy định cụ thể về mức thu, chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu phí, đồng thời đảm bảo rằng người dân có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ công chứng một cách hiệu quả và thuận tiện nhất.

 

2. Thực hiện như thế nào đối với việc kê khai phí của văn phòng công chứng  ?

Việc kê khai và nộp các khoản phí tại văn phòng công chứng là một quy trình quan trọng đòi hỏi sự chính xác và kỷ luật. Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 257/2016/TT-BTC, các tổ chức thu phí, bao gồm Cục Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp và các Phòng Công chứng, phải tuân thủ một số quy định cụ thể để đảm bảo việc kê khai và nộp phí được thực hiện đúng hạn và đúng quy định.

Theo điều 1 của Thông tư, việc gửi số tiền phí đã thu vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước là bắt buộc và phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 05 của mỗi tháng. Điều này đòi hỏi các tổ chức thu phí phải có sự tổ chức và quản lý tài chính chặt chẽ để đảm bảo số tiền thu được được gửi đúng hạn và đúng nguồn vào tài khoản phù hợp.

Ngoài ra, quy định tại điều 2 của Thông tư cũng yêu cầu các tổ chức thu phí phải thực hiện kê khai và nộp tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan, bao gồm Điều 19 và Điều 26 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC, ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính. Điều này đặt ra yêu cầu về việc tuân thủ đúng quy trình và quy định về kê khai và nộp phí, lệ phí, đảm bảo rằng các khoản thu được được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC, văn phòng công chứng không phải thực hiện việc kê khai, nộp phí, lệ phí. Điều này có nghĩa là các văn phòng công chứng không phải trực tiếp thực hiện các bước liên quan đến thu phí và lệ phí, mà thay vào đó, các tổ chức thu phí như Cục Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp và các Phòng Công chứng sẽ đảm nhận trách nhiệm này.

Với vai trò quan trọng của mình trong việc xác minh và công chứng các hợp đồng, thủ tục pháp lý và các văn bản quan trọng khác, việc văn phòng công chứng được miễn khỏi trách nhiệm kê khai và nộp phí, lệ phí giúp tập trung tài nguyên và nỗ lực vào việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng của họ.

Tóm lại, việc kê khai và nộp phí tại văn phòng công chứng là một phần không thể thiếu của quy trình quản lý tài chính và thu thuế của các tổ chức liên quan. Tuy nhiên, với sự chia sẻ trách nhiệm giữa các tổ chức thu phí, việc miễn khỏi trách nhiệm này đối với văn phòng công chứng giúp tối ưu hóa hoạt động và tập trung vào nhiệm vụ chính của họ là cung cấp các dịch vụ công chứng chất lượng cao nhất

 

3. Theo quy định thì văn phòng công chứng thực hiện quản lý phí công chứng thế nào?

Văn phòng công chứng, như một phần quan trọng của hệ thống pháp luật và hành chính của một quốc gia, có trách nhiệm quản lý phí và lệ phí theo các quy định cụ thể. Trong bối cảnh này, việc thực hiện quản lý phí công chứng không chỉ là một vấn đề quan trọng mà còn đòi hỏi sự chính xác và minh bạch để đảm bảo tuân thủ pháp luật và sự công bằng đối với tất cả các bên liên quan. Theo Điều 6 của Thông tư 257/2016/TT-BTC, về quản lý phí và lệ phí, các quy định sau đây được đề ra:

Trước hết, đối với tổ chức thu phí là các cơ quan như Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp và Phòng công chứng, họ phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định khi thu phí. Tổ chức thu phí sẽ nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước, trừ trường hợp được quy định khác. Ngân sách nhà nước sẽ bố trí nguồn chi phí để trang trải cho các hoạt động liên quan đến thẩm định và thu phí theo chế độ, định mức được quy định.

Trong trường hợp các cơ quan này được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, việc quản lý và sử dụng tiền phí được thực hiện theo các nguyên tắc cụ thể. Cụ thể:

Đối với Cục Bổ trợ tư pháp và Sở Tư pháp, 90% số tiền phí thu được được sử dụng để trang trải chi phí cho các nội dung quy định, và 10% còn lại sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với Phòng công chứng, việc phân chia tỷ lệ sử dụng số tiền phí thu được được thực hiện linh hoạt dựa trên các tiêu chí như việc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Đặc biệt, văn phòng công chứng được xem xét riêng trong việc quản lý phí. Tiền phí thu được từ hoạt động của văn phòng công chứng được xem như doanh thu của chính văn phòng đó. Do đó, văn phòng công chứng được giữ lại toàn bộ số tiền phí thu được để sử dụng cho việc thu phí và trang trải các chi phí liên quan. Tuy nhiên, văn phòng công chứng cũng phải tuân thủ các quy định về khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật, cũng như thực hiện việc lập và giao hóa đơn cho các đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Cuối cùng, các tổ chức thu lệ phí cũng phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách nhà nước, và ngân sách nhà nước sẽ bố trí nguồn chi phí tương ứng. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các quy định và nguyên tắc trong quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí trong hệ thống pháp luật của quốc gia.

Xem thêm >>> Phí công chứng khi mua bán nhà, đất hiện hành ? Mức phí khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng