Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Điều 70 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH quy đinh về phạm vi hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài:

"Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam, được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam."

Và căn cứ vào Điều 31 Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định về Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư Việt Nam làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam:

"1. Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 70 của Luật luật sư, trong đó, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam không được:

a) Chứng thực bản sao, bản dịch giấy tờ do cơ quan nhà nước, tổ chức của Việt Nam cấp;

b) Thực hiện các thủ tục về nuôi con nuôi, kết hôn, hộ tịch, quốc tịch Việt Nam;

c) Thực hiện dịch vụ công chứng, thừa phát lại và các dịch vụ pháp lý khác mà theo quy định của pháp luật Việt Nam chỉ có tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam, tổ chức hành nghề thừa phát lại Việt Nam mới được thực hiện.

2. Luật sư Việt Nam làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện các dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này."

 Và căn cứ vào Điểm c Điều 73 Văn bản hợp nhất thì chi nhánh, công ty Luật nước ngoài có quyền:

"Thuê luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, lao động nước ngoài, lao động Việt Nam;"

- Vậy luật sư Việt Nam vẫn được làm việc tại chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định 123/2013/NĐ-CP.

- Vì tất cả những điểu này được quy định trong Luật nên bắt buộc phải thực hiện và tuân thủ pháp luật.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật của Công ty luật Minh Khuê

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Hy vọng chúng tôi đã giúp bạn giải quyết vấn đề!

Trân trọng./.

Bộ vận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Những giấy tờ nào trước khi về Việt nam để đăng ký kết hôn?