1. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi tên cho Văn phòng luật sư

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo Điều 36 Luật Luật sư 2006 cụ thể:

- Khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật, hoặc các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi.

- Trường hợp thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư sẽ được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động mới.

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi hoặc sau khi nhận Giấy đăng ký hoạt động mới, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi.

- Trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị mất, rách, cháy hoặc tiêu hủy, tổ chức hành nghề luật sư sẽ được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động mới.

- Lưu ý:

+ Quy trình trên áp dụng cho tất cả các tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm cả văn phòng luật sư.

+ Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trước khi tiến hành đăng ký thay đổi nội dung.

+ Nên liên hệ với Sở Tư pháp hoặc Đoàn luật sư để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

Theo quy định hiện hành, nếu văn phòng luật sư muốn thực hiện việc thay đổi tên của mình, họ cần phải tuân thủ quy trình sau đây: Trong khoảng mười ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi tên, văn phòng luật sư phải tiến hành đăng ký thay đổi tên với Sở Tư pháp, nơi mà tổ chức hành nghề luật sư đã đăng ký hoạt động.

Nếu trong quá trình này có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung của Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư sẽ được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động mới phản ánh những thay đổi này. Điều này đảm bảo rằng mọi thông tin về văn phòng luật sư đều được cập nhật và chính xác, phản ánh đúng trạng thái và hoạt động của họ tại thời điểm hiện tại.

 

2. Thủ tục đăng ký thay đổi tên của Văn phòng luật sư

Thủ tục đăng ký thay đổi tên của văn phòng luật sư

- Căn cứ pháp lý: Điều 36 Luật Luật sư 2006 quy định về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

- Hồ sơ đăng ký:

+ Đơn đề nghị thay đổi tên văn phòng luật sư (theo mẫu do Sở Tư pháp quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư (bản gốc và bản sao).

+ Quyết định thay đổi tên của văn phòng luật sư do hội đồng thành viên văn phòng luật sư thông qua.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư.

- Thủ tục thực hiện:

+ Nộp hồ sơ: Văn phòng luật sư nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tên tại Sở Tư pháp nơi văn phòng luật sư đăng ký hoạt động.

+ Sở Tư pháp thẩm tra hồ sơ:

-> Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tư pháp sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

-> Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ tiếp nhận hồ sơ và thụ lý việc thay đổi tên.

-> Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ thông báo bằng văn bản cho văn phòng luật sư biết lý do và yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Cấp Giấy đăng ký hoạt động mới: Sau khi thụ lý hồ sơ, Sở Tư pháp sẽ cấp Giấy đăng ký hoạt động mới cho văn phòng luật sư trong vòng 05 ngày làm việc.

+ Thông báo thay đổi tên cho Đoàn luật sư: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đăng ký hoạt động mới, văn phòng luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi tên.

- Lưu ý:

+ Lệ phí đăng ký thay đổi tên của văn phòng luật sư được quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí thu, chi trong hoạt động tư pháp.

+ Địa chỉ liên hệ của Sở Tư pháp và Đoàn luật sư có thể được tìm kiếm trên website của các cơ quan này.

Tổng thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi tên của văn phòng luật sư là khoảng 15 ngày làm việc.

- Ngoài ra, văn phòng luật sư cũng cần lưu ý một số vấn đề sau khi thay đổi tên:

+ Cập nhật thông tin tên mới trên tất cả các ấn phẩm, văn bản, website, mạng xã hội của văn phòng luật sư.

+ Thông báo thay đổi tên cho các khách hàng, đối tác của văn phòng luật sư.

+ Cập nhật thông tin tên mới tại các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có).

 

3. Lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên của Văn phòng luật sư

Ngoài những thông tin đã nêu ở trên, cần lưu ý thêm một số vấn đề sau khi văn phòng luật sư thay đổi tên:

* Thông báo cho Đoàn luật sư:

- Văn phòng luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi tên.

- Nội dung thông báo bao gồm:

+ Tên cũ của văn phòng luật sư.

+ Tên mới của văn phòng luật sư.

+ Ngày quyết định thay đổi tên.

+ Giấy đăng ký hoạt động mới của văn phòng luật sư.

- Văn phòng luật sư có thể gửi thông báo cho Đoàn luật sư qua đường bưu điện, email hoặc trực tiếp.

* Hoàn tất thủ tục thay đổi tên trên các giấy tờ, tài liệu liên quan khác:

- Văn phòng luật sư phải hoàn tất thủ tục thay đổi tên trên các giấy tờ, tài liệu liên quan khác của văn phòng trong thời gian sớm nhất.

- Các giấy tờ, tài liệu cần thay đổi tên bao gồm:

+ Hợp đồng, văn bản giao dịch với khách hàng.

+ Hóa đơn, chứng từ thanh toán.

+ Con dấu của văn phòng luật sư.

+ Website, mạng xã hội của văn phòng luật sư.

- Văn phòng luật sư cũng nên cập nhật thông tin tên mới tại các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có).

* Một số lưu ý khác:

- Văn phòng luật sư nên thông báo cho khách hàng, đối tác về việc thay đổi tên để tránh những hiểu lầm không đáng có.

+ Thông báo kịp thời: Văn phòng luật sư nên thông báo cho khách hàng và đối tác về việc thay đổi tên ngay sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

+ Thông báo qua nhiều kênh: Có thể thông báo qua email, thư, website, mạng xã hội hoặc thông báo trực tiếp cho khách hàng, đối tác khi có cơ hội.

+ Nội dung thông báo rõ ràng: Cần cung cấp đầy đủ thông tin về tên mới của văn phòng luật sư, lý do thay đổi tên, thời gian hiệu lực của tên mới, và thông tin liên hệ mới (nếu có).

+ Giải đáp thắc mắc: Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác về việc thay đổi tên và đảm bảo họ không gặp bất kỳ bất tiện nào.

- Văn phòng luật sư cần lưu giữ hồ sơ thay đổi tên đầy đủ, cẩn thận để phục vụ cho công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

+ Lưu giữ đầy đủ: Văn phòng luật sư cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc thay đổi tên, bao gồm: Đơn đề nghị thay đổi tên; Quyết định thay đổi tên; Giấy đăng ký hoạt động mới; Biên bản họp hội đồng thành viên (nếu có); Các văn bản, tài liệu liên quan khác.

+ Lưu trữ cẩn thận: Hồ sơ cần được lưu trữ cẩn thận, an toàn để đảm bảo không bị thất lạc, hư hỏng.

+ Bảo mật thông tin: Cần đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác trong hồ sơ thay đổi tên.

- Cập nhật thông tin:

+ Cập nhật trên website, mạng xã hội: Thay đổi tên văn phòng luật sư trên website, mạng xã hội và các kênh truyền thông trực tuyến khác.

+ Cập nhật thông tin liên hệ: Cập nhật thông tin liên hệ mới (nếu có) trên danh thiếp, hóa đơn, chứng từ thanh toán và các ấn phẩm khác của văn phòng luật sư.

+ Cập nhật thông tin tại các cơ quan, tổ chức: Cập nhật thông tin tên mới tại các cơ quan, tổ chức có liên quan như ngân hàng, bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ,...

Việc thay đổi tên văn phòng luật sư cần được thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của văn phòng.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thủ tục chuyển đổi văn phòng Luật sư thành Công ty luật; Chuyển đổi công ty luật TNHH và công ty luật hợp danh được thực hiện như thế nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.