1 Các công ty quốc hữu hóa

Ngay từ năm 1937 các công ty đường sắt đã được quốc hữu hóa
Phong trào này đã phát triển rộng rãi trọng thời kỳ sau chiến tranh (quốc hữu hóa Công ty than miền Bắc tháng 12- 1944, các ngân hàng  ngày12-12-194$, Công ty điện và khí đốt ngày 8-4-1946.V.V...). Việc quốc hữu hóa được tiến hành bằng cách
- Thông qua việc sáp nhập nhiều công ty cũ vào một cơ sở công ty mới như trường hợp các công ty điện và khí đốt.Đây không phải là việc thành lập một công ty theo tư pháp mà là một tổ chức theo công pháp
- Thông qua việc sáp nhập các công ty cũ thành một công  ty mới theo tư pháp ví dụ về trường hợp công ty đường sắt cũng đã mang thiết bị của họ nhập vào Công ty .Ngược lại họ được nhận một số cổ  phần của công ty .Công ty đường sắt quốc hữu hóa giá do một hội đồng quản trị quản lý, trong đó 15 trên tổng số 33 thành viên hội đồng quản trị là công chức
- Thông qua việc chuyển cho nhà nước các cổ phần  tạo thành vốn của công ty. Khi Nhà nước đảm nhận việc quản lý một cơ sở công nghiệp hoặc thương mại thì đối với người tiêu dùng Nhà nước ở địa vị như một doanh nghiệp thường khi có tranh chấp nó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án trong hệ thống tư pháp Những  nhân viên điều khiển công ty nói chung là cộng chức do quy chế công chức điều chỉnh

Hiện nay Chính phủ Pháp sẵn sàng sử dụng mọi cách để hỗ trợ các công ty lớn đang gặp khó khăn trong tình trạng hỗn loạn thị trường tài chính, bao gồm cả việc quốc hữu hóa nếu cần thiết, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết.

“Tôi không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện sẵn có để bảo vệ các công ty lớn của Pháp”, ông nói trong một cuộc họp với các nhà báo.

“Điều đó có thể được thực hiện bằng cách tái góp vốn, bằng cách tham gia cổ phần, tôi thậm chí có thể sử dụng thuật ngữ quốc hữu hóa nếu cần thiết,” Le Maire nói thêm, mà không nói công ty nào có thể được coi là ưu tiên.

Le Maire cũng hoan nghênh quyết định của cơ quan thị trường tài chính Pháp về cấm bán khống trong giao dịch đối với 92 cổ phiếu của Pháp và cho biết biện pháp này có thể được kéo dài lên đến một tháng nếu cần thiết.

Lệnh cấm bao gồm một số công ty nổi tiếng của Pháp như ngân hàng BNP Paribas, BNPP.PA, hãng ô tô Renault RENA.PA và hãng hàng không Air France KLM AIRF.PA, tất cả đều bị lỗ nặng trên thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây.

Trước đó, Le Maire nói với đài RTL rằng chính phủ đang huy động 45 tỷ euro vào các biện pháp xử lý khủng hoảng để giúp các  công ty trụ vững sau đợt bùng phát virus, bao gồm một phần lớn là hoãn thuế và trả lương.

Trong khi ấy, các doanh nghiệp trong nước đang gặp khó khăn sẽ được hưởng lợi từ các khoản vay được chính phủ bảo lãnh (trị giá lên tới 300 tỉ euro), điều này cũng có thể giúp các ngân hàng giảm nguy cơ tổn thất khoản vay.

Quốc hữu hóa đôi khi là trường hợp của sự trả đũa về chính trị khi bang giao giữa các quốc gia liên quan - ở đây là quốc gia nhận vốn đầu tư với quốc gia của nhà đầu tư - không được tốt đẹp. Và trong những trường hợp này, thường tài sản bị quốc hữu hóa là từ các nhà đầu tư thuộc quốc gia “không được thân thiện” về mặt bang giao.

Với tài sản của những quốc gia có quan hệ hữu hảo có thể không bị ảnh hưởng nhiều vì đã có những hiệp ước song phương cam kết bảo hộ những khoản đầu tư giữa hai chính phủ. Chẳng hạn, nếu Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Venezuela đã có những cam kết bảo hộ đầu tư song phương, thì chắc chắn vốn đầu tư của Việt Nam tại Venezuela không bị ảnh hưởng gì.

Về phương diện pháp lý, luật pháp quốc tế cũng có những nguyên tắc bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài. Một công ước quốc tế có tên “Công ước về giải quyết các tranh chấp đầu tư giữa một quốc gia với công dân của quốc gia khác” do Ngân hàng Thế giới bảo trợ ra đời vào năm 1965 (còn gọi là Công ước Washington 1965). Mục tiêu của Công ước Washington 1965 là thúc đẩy hoạt động đầu tư vào các quốc gia khó thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vì những bất ổn chính trị xã hội khiến vốn đầu tư của họ có nguy cơ bị quốc hữu hóa.

2 Các tổ hợp vì lợi ích kinh tế

Đây là một định chế hoàn toàn mới do Pháp lệnh số 67- 821ngày 23-9-1967 thiết lập.
Về đặc điểm
Các tổ hợp này đựợc thành lập để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp muốn giữ đặc tính và quyền tự chủ nhưng lại đưa một số hoạt động vào việc phục vụ lợi ích chung như quầy bán hàng, phòng xuất nhập khẩu, cớ sở nghiên cứu.
 Các tổ hợp không chỉ dành riêng chó các nhà doanh nghiệp, thể nhân hoặc công ty thương mại, mà bất cứ ai cũng có thể đóng và thành lập nếu thấy có lợi. Tuy vẫn phải đăng ký vào sổ thương mại, nhưng các tổ chức này không bắt buộc mang tính chất kinh doanh; nếu đối tượng hoạt động đơn thuần là dân sự, thì tổ hợp là pháp nhân dân sự.
-Đây là một công thức trung gian giữa các công ty và các hội do Luật năm 1901 điều chỉnh. 
Khác với công ty tổ hợp không có mục đích tự mình sinh lợi và không bắt buộc phải tạo vốn bằng bách góp vốn của các thành viên; mặt khác, thể thức thành lập tổ hợp cũng khác với công ty, đặc biệt là với công ty thương mại. Thể thức thành lập tổ hợp đơn giản hơn nhiều.
Khác với các hội các tổ hợp được công nhận có tư cách pháp nhân và cũng như các công ty có đầy đủ năng lực pháp lý.
Hơn nữa, để bâo đảm an toàn cho ngưòi thứ ba, các thành viên của tổ hợp chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng tài sản của mình họ còn chịu trách nhiệm liên đới trừ trường hợp hợp đồng ký kết với người thứ ba chấp thuân không đòi hỏi trách nhiệm liên đới. .
Các tổ hợp vì lợi ích kinh tế, khác với các hội và với phần lớn công ty là có thể phát hành trái phiếu trong cộng chứng với điều kiện các thành viên của tổ hợp là công ty cổ phần và các công ty cổ phần này cũng có quyền phát hành trái phiếu
Sau cùng cần lưu ý để tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần phát triển Pháp lệnh ngày 23-9-1967 đã quy định một số ưu đãi về thuế khóa.

2.1 Việc thành lập

1. Điều kiện về nội dung. 
Tồ hợp có thể được thành lập giữa hai hoặc nhieu thể nhân hoặc pháp nhân, dân sự hoặc thương mại
Thành viên tổ hợp không bắt buộc phẩi gốp.vôn,
Tổ  hợp cũng có thế thành lập từ việc chuyên một công ty hoặc một hội dạng tồn tại sang hình thức mới mà không phải giải thể hoặc thành lập một pháp nhân mới. .
2. Điều kiện về hình thức. 
Hợp đồng thành lập tổ hợp phải bằng văn bản.
Trong văn bản phải ghi các điểm chủ yếu sau đây:
- Tên tổ hợp
- Địa chỉ trụ sở tổ hợp; 
- Tên địa chỉ các thành viên
-Thời hạn
-Đối tượng.
Hợp đồng phải được công bố theo các thể thức qui định trong sắc lệnh; Ngoài ra, hợp đồng còn phải được đăng ký vào sổ thương mại.

2.2 Tư cách pháp nhân

Tô hợp vì lợi ích kinh tế có tư cách pháp nhân và cỗ đầy đủ năng lực pháp lý kể từ ngày đăng ký vào sổ thương mại.
Như vậy tổ hợp có thể ký kết các hợp đồng kiện tại tòa mua tài sản vay mượn v.v...
Các thành viên tổ hợp chịu trách nhiệm về khoản nợ của tổ hợp bằng tài sản của mình. Họ cũng chịu trách nhiệm liên đới với người thứ ba tham gia hợp đồng, trừ phi có qui định khác. Nhưng các chủ nợ cua tổ hợp chỉ có thể kiện một thành viên đòi nợ sau khi đối tổ hợp trả nợ không có kết qủa.

2.3 Hoạt động của tổ hợp

Hợp đồng thành  lập tổ hợp được tự do quy định tổ chức của tổ hợp với điều kiện phải tôn trọng các qui định trong pháp lệnh.
Tổ hợp do một hoặc nhiều thể nhân quản lý theo các qui định của hợp đồng; hợp đồng thành lập tổ hợp cử các quản trị viên, ấn định nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cách 
Trong quan hệ với người thứ ba, mọi hành vi của quản trị viên phù hợp với đối tượng của tổ hợp đều ràng buộc tổ hợp, mọi hạn chế đối với quyền hạn của quản trị viên đều không có hiệu lực đối với người thứ ba.
Các thành viên của tổ hợp họp thành đại hội đồng. Đại hội đồng có thẳm quyền thông qua mọi quyết định, theo các điều kiện qui định trong hợp đồng. Hợp đồng phái ghi rõ điều kiện về số người tham dự và đa số cần thiết để các quyết định của Đại hội đồng được coi là hợp lệ. Trong trường hợp hợp đồng không ghi các quyết định đều phải được thông qua trên nguyên tắc nhất trí. Hợp đồng có thể trao cho các thành viên của tổ hợp số phiếu bầu khác nhạu.
Đại hội đồng bắt buộc phải được triệu tập nếu có ít nhất một phần tử thành viên yêu cầu.Hợp đồng cũng phải qui định sự giám sát công tác kế toán. Việc giám sát này phải trao cho các thể nhân
Điểu 25 Luật ngày 1-3-1984 buộc các quản trị viên của tổ hợp có 100 người làm công trở lên, khi kết thúc một tài khóa phải thiết lập các tài liệu như được qui định đối với công ty thương mại. Trong trường hợp này, tổ hợp phải cử một hoặc nhiều kiểm soát viên kế toán, với nhiệm kỳ là 6 năm.

3 Các sửa đổi với hợp đồng thành lập tổ hợp

Tất cả các điều sửa đổi đối với hợp đồng thành lập tổ hợp phải được thiết lập và công bố theo các điều kiện mà bản thân hợp đồng phải, tuân theo; các điều sửa đổi này chỉ có hiệu lực đối với người thứ ba kể từ ngày được công bố
Trong qúa trình tồn tại, tổ hợp có thể nhận thêm các thành viên mới theo các điều kiện qui định trong hợp đồng thành lập. Mọi thành viên của tổ hợp đều có thể rút khỏi tổ hợp theo các điều kiện qui định trong hợp đồng, miễn là người ấy đã thực hiện các nghĩa vụ của mình.
4 Giải thể tổ hợp vì lợi ích kinh tế
Tổ hợp vì lợi ích kinh tế giải thể
- Khi đến hạn
Do đối tượng hoạt động đã được thực hiện
- Theo quyết định của các thành viên
- Theo quyết định của Tòa án vì lý do chính đảng;
- Do một thành viên chết hoặc do một pháp nhân tham gia tập đoàn bị giải thể trừ phi có qui định khác trong hợp đồng thành lập tổ hợp .
Việc giải thể dẫn đến thanh lý tổ hợp; việc thanh lý này được tiến hành theo các qui định trong hợp đồng; nếu không cô qui định trong hợp đồng thì đại hội đồng các thành viên sẽ cử ra một thành viên. Sau khi đã trang trải hết các khoản nợ, số dư sẽ được chia cho các thành viên theo các điều kiện qui định trong hợp đồng; nếu không có qui định trong hợp đồng thì sẽ chia đều cho các thành viên.
Các hội thông thưởng không thể tiến hành các hoạt động kinh doanh, và do đó không phải là công ty thương mại; các quy tắc áp dụng trong lĩnh vực.kinh doanh không áp dụng cho các tổ hợp. .
Nhưng khi các hội đã khai báo hợp lệ, các tổ chức nay cũng như mọi thể nhân không phải là doanh nhân có thể ký kết hợp đồng mua động sản và bất động sản có thể ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp; các hành vi này là hành vi hỗn hợp. .
Người nào giao dịch với một hội phải được bảo đảm người đại diện của hội (nói chung là chủ tịch) có đủ tư cách, theo điêu lệ ràng buộc hội.
Hội cũng có thể thưa kiện trước tòa án với tư cách là nguyên đơn cũng như bị đơn, được tham gia tố tụng tại tòa án dân sự
Ngoài ra, trong trường hợp định trả nợ cũng như mọi pháp nhân, theo tư pháp, hội có thể bị tuyên bố thanh lý theo trình tự tư pháp hoặc thanh lý tài sản. bên cạnh đó còn quy định trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo hội
Tuy nhiên cũng cần chú ý rằng, có những hội tiến hành một hoạt động kinh doanh không phải là hoạt động phụ của hoạt động chính của mình (thí dụ một hội tổ chức các buổi biểu diễn có thu tiền, bán nước giải khát thu lãi...).
Khi tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc nghề nghiệp một cách thưòng xuyên, hội có thể phải chịu thuế công ty và thuế nghề nghiệp. 

Mọi vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến bài viết Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài.

Công Ty Luật Minh Khuê xin cảm ơn!!