Quy định về sang tên xe theo giấy ủy quyền đã được cập nhật vào năm 2023, bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn để bạn có thể thực hiện thủ tục này một cách chính xác và thuận tiện.

 

1. Uỷ quyền là gì?

Uỷ quyền, trong khía cạnh chính thức hơn, có thể được hiểu như việc cá nhân hoặc tổ chức cấp phép cho một thực thể khác - cũng có thể là cá nhân hoặc tổ chức - thực hiện các hành động có tính pháp lý thay mình. Điều quan trọng là trong quá trình này, người ủy quyền vẫn phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc ủy quyền hay cho phép ủy quyền đó diễn ra. Hành động của thực thể được ủy quyền cũng dựa trên quyền hạn được ủy quyền và được thực hiện dưới tên của người ủy quyền.

Ủy quyền còn có mặt khía cạnh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa hai bên. Đây không chỉ là một việc cá nhân hoặc tổ chức chuyển giao quyền hạn, mà còn là một gốc rễ mà quan hệ này bắt nguồn từ. Thêm vào đó, ủy quyền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc người ủy quyền nhận thức và tiếp nhận kết quả pháp lý của các hành động ủy quyền mà họ đã cho phép.

Dễ dàng nhận thấy, ủy quyền thực sự là một hình thức giao nhận quyền hạn từ cá nhân hoặc tổ chức ủy quyền đến một bên thứ ba để thay mặt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm, và quyền lợi cụ thể. Đây là một biện pháp được áp dụng khi người ủy quyền không thể thực hiện trực tiếp các công việc đó. Pháp luật luôn tạo ra không gian cho việc ủy quyền, thừa nhận tầm quan trọng của việc này trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia vào các giao dịch dân sự.

 

2. Giấy uỷ quyền là gì? 

Giấy ủy quyền là một tài liệu mẫu rất thường được áp dụng trong các cơ quan cũng như doanh nghiệp, đặc biệt khi muốn ủy quyền một phần công việc cho các cá nhân hoặc tổ chức nào đó để tiến hành thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao. Tính chất của giấy ủy quyền là ghi nhận sự cho phép một người hoặc tổ chức ủy quyền khác, trở thành đại diện và thực hiện một hoặc một vài nhiệm vụ được xác định trước trong phạm vi ủy quyền.

Theo quy định hiện hành, việc tạo ra giấy ủy quyền không yêu cầu tuân thủ những nguyên tắc, quy định rất nghiêm ngặt. Nó không đòi hỏi sự đồng tình từ phía người nhận ủy quyền và không tạo ra một trách nhiệm bắt buộc với phía người nhận ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ đã ghi trong tài liệu (trái với hợp đồng ủy quyền, yêu cầu sự thỏa thuận của cả hai bên và đòi hỏi phía người nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ ủy quyền một cách bắt buộc).

Vì vậy, những công việc được thực hiện thông qua giấy ủy quyền thường có bản chất đơn giản. Trong khi đó, những nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự bắt buộc và quyết liệt thường cần phải sử dụng hợp đồng ủy quyền.

Ngoài ra, luật pháp cũng đã quy định một số trường hợp không thể thực hiện ủy quyền, bao gồm:

 • Đăng ký kết hôn hoặc ly hôn
 • Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tài chính
 • Lập di chúc cá nhân
 • Cấp Phiếu lý lịch tư pháp loại 2.

Sự hạn chế trong việc ủy quyền trong những trường hợp này nhằm bảo đảm tính minh bạch, quyền lợi và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan.

 

3. Làm giấy uỷ quyền ô tô ở đâu?

Theo Điều 55 của Luật Công chứng năm 2014, đã được ban hành và có hiệu lực, các quy định liên quan đến việc công chứng hợp đồng ủy quyền được điều chỉnh như sau:

 1. Khi thực hiện quá trình công chứng các hợp đồng liên quan đến việc ủy quyền, các chuyên viên công chứng phải thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ liên quan. Đồng thời, họ cần phải trình bày một cách rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của từng bên liên quan, cũng như tường minh về các hậu quả pháp lý mà việc ủy quyền có thể mang lại cho các bên tham gia.
 2. Trong những trường hợp mà bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể tham gia đồng loạt tại cùng một cơ quan công chứng, sẽ có các biện pháp thực thi như sau: Bên ủy quyền sẽ được ưu tiên yêu cầu cơ quan công chứng nơi họ thường trú tiến hành công chứng hợp đồng ủy quyền. Tương tự, bên được ủy quyền cũng sẽ có quyền lựa chọn cơ quan công chứng tại nơi họ đang cư trú để thực hiện việc công chứng hợp đồng ủy quyền. Quá trình này sẽ được thực hiện một lần nữa để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Chúng tôi muốn thông báo rằng bạn và em gái bạn có thể tiến hành quá trình công chứng hợp đồng ủy quyền liên quan đến việc sử dụng xe ô tô tại một trong các địa điểm sau: Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng mà bạn hoặc em gái bạn đang cư trú. Hiện nay, luật pháp vẫn chấp nhận quyền thực hiện quá trình công chứng hợp đồng ủy quyền một cách vắng mặt của một bên, tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc thực hiện quá trình công chứng này sẽ phải được tiến hành tại hai địa điểm khác nhau để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan.

 

4. Giấy tờ cần thiết làm giấy uỷ quyền xe ô tô

Tùy theo từng tình huống cụ thể và mối quan hệ riêng biệt mà các chứng từ cần thiết để tiến hành thủ tục công chứng ủy quyền sẽ có sự biến đổi đáng kể. Dưới đây là một phân tích chi tiết về các loại chứng từ yêu cầu tùy theo từng trường hợp cụ thể:

Trong trường hợp bên ủy quyền là vợ/chồng:

Để thực hiện quá trình ủy quyền này, bạn sẽ cần phải chuẩn bị những tài liệu sau đây:

 • Chứng minh thư, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để xác minh danh tính cá nhân.
 • Sổ hộ khẩu của cả hai bên để chứng minh mối quan hệ hôn nhân và địa chỉ thường trú.
 • Bản sao giấy đăng ký kết hôn, thể hiện sự chính thức và hợp pháp của mối quan hệ hôn nhân.
 • Giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài sản (như nhà, đất, ô tô,...) hoặc các giấy tờ khác có tính pháp lý như giấy đăng ký kinh doanh, giấy mời, giấy triệu tập, ... - đây là căn cứ để thực hiện quá trình ủy quyền.
 • Hợp đồng ủy quyền với nội dung cụ thể về việc ủy quyền lại quyền thực hiện các chức năng bán hàng (nếu có).

Khi bên ủy quyền có mối quan hệ gia đình:

 • Tương tự, bạn cần chuẩn bị chứng minh thư, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để xác minh danh tính.
 • Sổ hộ khẩu để chứng minh mối quan hệ gia đình và địa chỉ thường trú.
 • Hợp đồng ủy quyền có liên quan trực tiếp đến việc ủy quyền mua bán.
 • Giấy chứng nhận về tình trạng hôn nhân hiện tại, để thể hiện tình hình pháp lý và quan hệ gia đình của bên ủy quyền.

Với trường hợp bên ủy quyền có mối quan hệ khác:

 • Tiếp tục với chứng minh thư, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để xác minh danh tính.
 • Sổ hộ khẩu của cả hai bên để chứng minh địa chỉ thường trú và mối quan hệ gia đình.
 • Hợp đồng ủy quyền có nội dung liên quan trực tiếp đến việc ủy quyền mua bán.
 • Giấy chứng nhận về tình trạng hôn nhân hiện tại, để làm rõ về tình hình pháp lý và quan hệ gia đình của bên ủy quyền.

Tóm lại, quá trình công chứng ủy quyền đòi hỏi sự thận trọng và chu đáo trong việc chuẩn bị chứng từ, dựa trên mỗi trường hợp và mối quan hệ cụ thể.

 

5. Giấy uỷ quyền ô tô có sang tên được không?

Trong tình hình hiện tại, cần phải thực hiện việc diễn đạt các khía cạnh liên quan đến hợp đồng ủy quyền một cách cẩn thận hơn để thể hiện sự rõ ràng và tường minh. Về bản chất, hợp đồng ủy quyền đóng vai trò như một công cụ thay thế cho việc quản lý và sử dụng chiếc xe thay cho chủ sở hữu xe. Mặc dù hợp đồng này chứa các thỏa thuận về việc sử dụng, tuy nhiên, sự quyền sở hữu vẫn nằm trong tay người chủ sở hữu xe trước đây. Do đó, khi mà mục tiêu là thực hiện việc sang tên xe chỉ dựa trên giấy ủy quyền sử dụng, điều này không thể thực hiện được, vì quyền thực hiện việc sang tên xe chỉ thuộc về người chủ sở hữu hiện tại.

Tình huống nêu trên, nếu giấy ủy quyền chứa điều khoản rõ ràng "bên được uỷ quyền chỉ sở hữu xe khi đã hoàn tất quá trình đăng ký chuyển quyền sở hữu," thì đây là điểm quan trọng cần lưu ý. Theo quy định này, giấy ủy quyền không thể trao quyền bán chiếc xe cho bên thứ ba, mà chỉ cho phép người được ủy quyền sử dụng và sở hữu xe khi đã hoàn tất quá trình đăng ký chuyển quyền sở hữu. Điều này ngụ ý rằng, cho đến khi người được ủy quyền hoàn thành quy trình đăng ký chuyển quyền sở hữu, thì quyền sở hữu về chiếc xe vẫn thuộc về người chủ sở hữu trước đây. Do đó, việc bán chiếc xe cho người khác không thể thực hiện khi người được ủy quyền chưa hoàn tất việc đăng ký sang tên.

Tóm lại, để thực hiện việc sang tên xe dựa trên giấy ủy quyền, giấy tờ ủy quyền phải chứa thông tin rõ ràng về quyền sở hữu cho người được ủy quyền và người này cần phải tuân thủ quy định về thời hạn ủy quyền để thực hiện việc thay đổi chủ sở hữu của xe.

 

6. Tác dụng của giấy uỷ quyền xe ô tô

Giấy ủy quyền xe ô tô mang trong nó một loạt lợi ích vượt trội so với việc sử dụng hợp đồng, điều này nâng cao tính hữu ích và pháp lý của tài liệu này. Điều cần chú ý là để đảm bảo tính pháp lý tốt nhất, quá trình lập giấy ủy quyền cần được thực hiện tại một văn phòng công chứng uy tín.

Trong khoảng thời gian và thời hạn được quy định trong giấy ủy quyền, người được ủy quyền sẽ được hưởng một ưu điểm quan trọng: không phải dấn thân vào việc thực hiện các thủ tục phức tạp liên quan đến việc thay đổi chủ sở hữu và việc chuyển nhượng tên xe sang tên của họ. Mọi thủ tục này không còn là gánh nặng của người được ủy quyền, và chắc chắn sẽ không còn bị giới hạn thời hạn như trường hợp của hợp đồng mua bán xe thông thường.

Bản thân người được ủy quyền sẽ được tận hưởng toàn bộ quyền lợi và đặc quyền của chủ sở hữu xe ô tô. Những quyền như quyền quyết định về việc sử dụng, quyền thực hiện các hành động liên quan và quyền kiểm soát tài sản đều nằm trong tay họ, tạo nên một tình thế tương tự như việc họ sở hữu xe.

Một điểm quan trọng cần lưu ý, bởi vì giấy ủy quyền xe ô tô có hiệu lực tương đương với một hợp đồng, người ủy quyền không thể đơn phương chấm dứt quyền được ủy quyền mà không thông báo hay đồng ý với bên được ủy quyền. Điều này có nghĩa rằng việc ngăn cản bên được ủy quyền sử dụng xe không còn phụ thuộc hoàn toàn vào người ủy quyền. Điều duy nhất có thể thực hiện là việc chấm dứt giao kèo ủy quyền, trong trường hợp này, cả hai bên sẽ phải tới văn phòng công chứng để tiến hành thủ tục cần thiết.

Công ty Luật Minh Khuê trân trọng gửi đến đội ngũ quý khách hàng yêu thương những lời tư vấn vô cùng quý giá. Chúng tôi muốn chia sẻ một lời mời đặc biệt, một mối liên hệ độc đáo dành cho quý khách. Nếu quý khách đang đối mặt với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có bất kỳ thắc mắc gì đang bủa vây, xin đừng ngần ngại, hãy dành thời gian liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến do chúng tôi vận hành, thông qua số hotline độc quyền và duy nhất: 1900.6162.

Hơn nữa, chúng tôi chân thành mời quý khách gửi thư điện tử chứa đựng tất cả thông tin cần thiết tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Điều này sẽ mở ra cơ hội vô cùng tuyệt vời để chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách và cung cấp lời giải đáp cho những thắc mắc với tốc độ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chúng tôi chân thành tri ân và trân trọng sự đồng hành của quý khách hàng, những đối tác quý báu của chúng tôi. Hợp tác của quý khách là nguồn động viên to lớn, thúc đẩy chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển để mang đến những dịch vụ tốt nhất, đồng hành cùng quý khách trên mọi nẻo đường pháp lý. Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, ủy quyền doanh nghiệp