1. Thời gian làm việc của văn phòng công chứng tại Hà Nội hiện nay

Dựa vào điều 3 của Luật Công chứng 2014, các điều sau được quy định:

- Tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ quản lý công chứng viên làm việc tại tổ chức của mình để đảm bảo tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc đạo đức trong công chứng. Đồng thời, họ phải tuân thủ các quy định về lao động, thuế, tài chính và thống kê.

- Họ phải thực hiện theo chế độ làm việc được quy định bởi các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm cả ngày và giờ làm việc.

- Tổ chức phải công bố lịch làm việc, quy trình công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, cũng như các chi phí phát sinh như phí công chứng, thù lao và chi phí khác tại trụ sở của mình.

- Họ cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chứng viên làm việc tại tổ chức theo quy định tại Điều 37 của Luật và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 38 của Luật.

- Tổ chức cần tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự hành nghề công chứng trong quá trình họ tập sự tại tổ chức. 6. Cuối cùng, họ phải tạo điều kiện cho các công chứng viên của mình tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 1 Quyết định 315/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể ở cấp Trung ương, Thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn bắt đầu làm việc vào buổi sáng từ 8h00 và kết thúc giờ làm việc vào buổi chiều vào lúc 17h00.

Thời giờ làm việc được quy định có thể điều chỉnh tùy theo đặc thù và yêu cầu công việc của từng cơ quan, đơn vị, tuân theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng phải đảm bảo tổng cộng 08 giờ làm việc trong mỗi ngày làm việc. Theo quy định này, văn phòng công chứng tại Hà Nội phải tuân thủ chế độ làm việc được quy định bởi cơ quan hành chính nhà nước. Do đó, thời gian làm việc của văn phòng công chứng tại Hà Nội sẽ được điều chỉnh theo quy định nêu trên. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu công chứng của người dân, theo khoản 3 của Điều 32 của Luật Công chứng 2014, văn phòng công chứng có quyền cung cấp dịch vụ công chứng ngoài giờ và ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước. Vì vậy, để biết thời gian làm việc cụ thể của văn phòng công chứng, người dân có thể theo dõi trực tiếp lịch làm việc tại trụ sở của văn phòng công chứng.

 

2. Xử phạt với văn phòng công chứng không thực hiện thời gian làm việc theo pháp luật

Theo quy định tại khoản 2 của Điều 16 trong Nghị định 82/2020/NĐ-CP, các hành vi sau đây có thể bị xử phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

- Không đăng ký nội dung hoạt động theo quy định: Việc đăng ký nội dung hoạt động thường là bước quan trọng để đảm bảo tính chính thức và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc cá nhân đó.

- Không tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định: Đối với các tổ chức công chứng, việc không tuân thủ chế độ báo cáo có thể ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng dịch vụ của họ, cũng như làm suy yếu sự tin cậy của cơ quan quản lý và công chúng.

- Không có biển hiệu theo quy định

- Không thiết lập sổ trong hoạt động công chứng theo quy định;

- Thu tiền thù lao công chứng vượt quá mức quy định do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc vượt quá mức thù lao đã được niêm yết;

- Thu phí công chứng không tuân thủ theo quy định;

- Không tuân thủ chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước: Việc không tuân thủ chế độ làm việc theo ngày và giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước là một vi phạm pháp luật phổ biến và nghiêm trọng. Cơ quan hành chính nhà nước thường thiết lập các quy định về thời gian làm việc nhằm đảm bảo hoạt động của họ diễn ra một cách hiệu quả và có trật tự, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động.

- Việc niêm yết thông tin về việc thụ lý văn bản công chứng thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản không đúng thời hạn, địa điểm hoặc nội dung theo quy định;

- Không chia sẻ thông tin trên phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn áp dụng đối với tài sản liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức công chứng thực hiện;

- Không thông báo bằng văn bản danh sách cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đảm bảo mức phí tối thiểu, không tuân thủ thời hạn hoặc không đủ cho tất cả công chứng viên của tổ chức theo quy định;

- Đăng ký hoạt động không đúng thời hạn theo quy định.

Vì vậy, dựa trên quy định trên, văn phòng công chứng không tuân thủ chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước có thể bị xử phạt từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

3. Thu hồi quyết định cho phép thành lập với văn phòng công chứng không hoạt động 3 tháng

Dựa vào điểm c của khoản 1 Điều 30 của Luật Công chứng 2014, quy định như sau: Văn phòng công chứng có thể bị thu hồi quyết định cho phép thành lập trong những tình huống sau đây:

- Không thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 23 của Luật này: Việc không tuân thủ quy định về đăng ký hoạt động có thể dẫn đến thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng.

- Đã qua 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động mà văn phòng công chứng chưa bắt đầu hoạt động: Nếu văn phòng công chứng không bắt đầu hoạt động sau một thời gian nhất định kể từ khi được cấp giấy đăng ký hoạt động, quyết định cho phép thành lập có thể bị thu hồi.

- Không hoạt động liên tục trong 03 tháng trở lên, trừ trường hợp toàn bộ các công chứng viên hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng: Nếu văn phòng công chứng không hoạt động liên tục trong một khoảng thời gian dài mà không có lý do pháp lý hợp lý, quyết định cho phép thành lập có thể bị thu hồi.

- Chỉ còn một công chứng viên hợp danh và không thể bổ sung thành viên mới trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thiếu công chứng viên hợp danh: Nếu văn phòng công chứng chỉ còn lại một công chứng viên hợp danh và không thể bổ sung thêm trong thời hạn quy định, quyết định cho phép thành lập có thể bị thu hồi.

- Toàn bộ công chứng viên hợp danh của văn phòng công chứng bị miễn nhiệm hoặc bị tòa án tuyên bố đã chết: Nếu tất cả công chứng viên hợp danh bị miễn nhiệm hoặc được tòa án tuyên bố đã chết, văn phòng công chứng có thể không còn đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động.

- Không đảm bảo duy trì điều kiện hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan: Nếu văn phòng công chứng không tuân thủ các quy định pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến điều kiện hoạt động, quyết định cho phép thành lập có thể bị thu hồi.

Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng. Do đó, theo quy định trên, văn phòng công chứng không hoạt động liên tục trong 03 tháng trở lên sẽ bị thu hồi quyết định cho phép thành lập, trừ khi toàn bộ các công chứng viên hợp danh đều bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Danh sách các Văn phòng công chứng tại Hà Nội mới nhất 2023. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!