1. Cơ sở pháp lý quy định về quyền và trách nhiệm của những tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Cơ sở pháp lý quy định về quyền và trách nhiệm của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam rất quan trọng và được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật như Luật Giáo dục năm 2019Nghị định 86/2021/NĐ-CP.

Luật Giáo dục năm 2019 là cơ sở pháp lý quan trọng nhất về hệ thống giáo dục quốc dân tại Việt Nam. Luật này quy định rõ ràng về cơ sở giáo dục, vai trò của nhà giáo và người học, cũng như quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, Luật cũng nêu rõ về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ tư vấn về du học.

Nghị định 86/2021/NĐ-CP, ban hành vào năm 2021, tiếp tục bổ sung và điều chỉnh chi tiết hơn về hoạt động của công dân Việt Nam khi ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Nghị định này quy định rõ ràng về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến các hoạt động này, đồng thời cũng cung cấp các hướng dẫn về thủ tục và điều kiện cụ thể.

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, với vai trò cung cấp thông tin và hỗ trợ cho người học và gia đình trong việc chọn lựa chương trình và cơ hội học tập ở nước ngoài, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của hai văn bản pháp luật này. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người học và đảm bảo các hoạt động tư vấn diễn ra trong môi trường pháp lý an toàn và minh bạch.

Tóm lại, sự hiểu biết và tuân thủ đúng đắn các quy định của Luật Giáo dục và Nghị định 86/2021/NĐ-CP là rất quan trọng đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, nhằm đảm bảo hoạt động của họ mang lại lợi ích thiết thực và bảo vệ lợi ích của khách hàng một cách tốt nhất.

 

2. Quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo Điều 15 của Nghị định 86/2021/NĐ-CP, quyền và trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được quy định một cách cụ thể nhằm bảo đảm hoạt động được minh bạch và hiệu quả.

Đầu tiên, về quyền của tổ chức này, Nghị định cho phép tổ chức ký kết hợp đồng đại diện tuyển sinh với các cơ sở giáo dục tại nước ngoài. Điều này giúp cho tổ chức có thể đại diện cho các học sinh Việt Nam trong quá trình xin học và tham gia các chương trình giáo dục tại các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông hay các tổ chức giáo dục khác ở nước ngoài.

Thứ hai, Nghị định cũng quy định rằng tổ chức này được công khai thông tin về hoạt động của mình trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Việc công khai thông tin này giúp người học và phụ huynh có thể tra cứu và đánh giá về uy tín, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của tổ chức.

Tiếp theo, Nghị định quy định rằng tổ chức có quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh tư vấn du học mà không vi phạm các quy định khác tại nghị định. Điều này bảo đảm tính pháp lý và tính chính đáng của các hoạt động mà tổ chức thực hiện.

Cuối cùng, Nghị định cho phép tổ chức hưởng thù lao theo thỏa thuận tại hợp đồng tư vấn du học. Điều này là một phần quan trọng trong việc khuyến khích và thúc đẩy hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học chuyên nghiệp, đảm bảo các tổ chức có đủ động lực và khả năng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người học và gia đình.

Tóm lại, việc quy định rõ ràng về quyền và trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo Nghị định 86/2021/NĐ-CP là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ lợi ích của người học và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động của các tổ chức này.

 

3. Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo Điều 15 của Nghị định 86/2021/NĐ-CP, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có nhiều trách nhiệm quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động được thực hiện đúng quy định và mang lại lợi ích cao nhất cho người học và cộng đồng.

Đầu tiên, tổ chức phải thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý của hoạt động và sự minh bạch trong quản lý.

Thứ hai, tổ chức phải triển khai hoạt động tư vấn du học chậm nhất trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận. Điều này giúp đảm bảo tính khách quan và hiệu quả của quá trình tư vấn cho người học và gia đình.

Trách nhiệm tiếp theo của tổ chức là tư vấn thông tin trung thực, chính xác về các điều kiện liên quan đến chất lượng giáo dục tại các cơ sở nước ngoài, học phí, sinh hoạt phí và các loại phí khác liên quan, cũng như các khó khăn, rủi ro có thể gặp phải trong quá trình du học. Điều này nhằm bảo vệ người học trước những thông tin thiếu minh bạch và đảm bảo quyền lợi của họ.

Tổ chức cũng có trách nhiệm ký hợp đồng tư vấn du học với người có nhu cầu hoặc cha mẹ/người giám hộ hợp pháp. Hợp đồng phải ghi rõ các nội dung như ngành nghề học, trường học, quốc gia đến học, thời gian học tập, các chi phí liên quan và các cam kết của mỗi bên. Việc này giúp người học và gia đình có được cái nhìn tổng thể và đầy đủ về các điều khoản và điều kiện của dịch vụ.

Đồng thời, tổ chức không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền từ các tổ chức khác để triển khai hoạt động tư vấn du học, nhằm đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh. Tổ chức cũng phải niêm yết công khai thông tin tại trụ sở và trang thông tin điện tử của mình, và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này trước pháp luật.

Hơn nữa, tổ chức có trách nhiệm giữ mối liên hệ, phối hợp với các cơ sở giáo dục nước ngoài để hỗ trợ du học sinh trong suốt quá trình học tập, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du học sinh.

Cuối cùng, tổ chức phải lưu trữ hồ sơ gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định, nhằm đảm bảo sự minh bạch và tính công bằng trong hoạt động.

Tóm lại, các quy định về quyền và trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo Nghị định 86/2021/NĐ-CP là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo hoạt động của họ mang lại lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi của người học.

 

4. Hậu quả khi tổ chức tư vấn du học vi phạm quyền và trách nhiệm:

Hậu quả khi tổ chức tư vấn du học vi phạm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật rất nghiêm trọng và có thể gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của tổ chức đó. Đầu tiên, việc vi phạm có thể dẫn đến bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp xử phạt như phạt tiền hoặc các biện pháp khác tương đương để xử lý hành vi vi phạm của tổ chức. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức trong tương lai.

Thứ hai, hậu quả nghiêm trọng khác mà tổ chức có thể phải đối mặt là bị đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Biện pháp này nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm và bảo vệ quyền lợi của người học và gia đình. Đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn du học có thể kéo dài trong khoảng thời gian nhất định để đảm bảo rằng tổ chức đã sửa chữa và cải thiện các hành vi vi phạm trước khi được phép hoạt động trở lại.

Hậu quả cuối cùng, và cũng là một trong những hậu quả nặng nề nhất, là tổ chức vi phạm có thể bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Đây là biện pháp nhằm đền bù cho những tổn thất mà khách hàng đã phải chịu do sự cố, lỗi hoặc thiếu sót trong quá trình tư vấn và giải quyết hồ sơ du học. Bồi thường này có thể bao gồm chi phí đã bỏ ra, thiệt hại về thời gian và cả những tổn hại về danh dự và uy tín của khách hàng do hành vi vi phạm của tổ chức.

Tổng hợp lại, việc vi phạm quyền và trách nhiệm của tổ chức tư vấn du học không chỉ dẫn đến hậu quả pháp lý và tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức trên thị trường. Để tránh những hậu quả nghiêm trọng này, các tổ chức cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và luật pháp liên quan, đảm bảo hoạt động được thực hiện trong sự minh bạch, công bằng và chính trực.

 

Xem thêm bài viết: Thay đổi giám đốc thì có phải sửa đổi giấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp.