Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014

2. Nội dung tư vấn

Hiện nay không có một văn bản pháp luật hay một điều luật chung nhất nào quy định vấn đề hiệu lực của các quyết định do doanh nghiệp ban hành. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn được pháp luật điều chỉnh thông qua các điều luật quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2014, một số điều luật có quy định về vấn đề hiệu lực đối với các văn bản của doanh nghiệp như sau:

Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác." ( khoản 6 điều 79);

" Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác." ( khoản 3 điều 80);

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó." ( khoản 1 điều 148);...

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp, từng loại văn bản được ban hành mà chúng có thể được ban hành bởi các chủ thể có thẩm quyền khác nhau. Từ một số quy định ở trên có thể thấy, hầu hết các quy định đều quy định " có hiệu lực" từ ngày được thông qua, phê duyệt và đều loại trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Như vậy, nếu trong điều lệ công ty có quy định về nội dung liên quan đến hiệu lực của các văn bản do công ty ban hành thì sẽ áp dụng hiệu lực của các văn bản đó theo Điều lệ công ty. Nhưng trong thực tế không thể có một quyết định nào do công ty ban hành có hiệu lực trước ngày được phê duyệt, vì thực tế để ban hành một quyết định phải thực hiện một quá trình theo quy định của pháp luật, từ soạn thảo, đưa ra lấy ý kiến hay phải tổ chức họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, hay đại hội đồng cổ đông,... ( tùy theo từng mô hình công ty) để được phê duyệt, thông qua. Do đó thực hiện một quyết định có hiệu lực trước ngày nó được phê duyệt, thông qua là điều vô lý, mặc dù luật có quy định trường hợp áp dụng theo Điều lệ.

>> Xem thêm:  Mẫu lý lịch hành nghề lái xe mới nhất năm 2020

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, bạn có thể tham khảo, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Khi nào một văn bản pháp luật hết hiệu lực ? Dịch vụ cung cấp văn bản luật