Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Nội dung tư vấn

- Về mức hưởng:

Điều 60 Luật BHXH quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng BHXH từ tháng 01/2015 đến tháng 01/2017 được 1 năm 11 tháng ( tức là bị gián đoạn thời gian năm 2016), mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính như sau:

+ Thời gian đóng BHXH 1 năm = 1 năm x 2 tháng = 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

+ Thời gian đóng BHXH được 11 tháng được tính là 1 năm x 2 tháng = 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = Tổng mức lương tháng đóng BHXH : Số tháng đóng BHXH

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể về mức đóng qua các khoảng thời gian, chỉ đưa mức chung nên chưa tính cụ thể cho bạn được.

+ Tổng mức hưởng = 4 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Sau 1 năm nghỉ việc bạn tiến hành nộp hồ sơ hưởng BHXH cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

- Hồ sơ hưởng BHXH một lần:

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận BHXH một lần sau khi nghỉ việc ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin rút bảo hiểm xã hội một lần bản cập nhật mới 2020