1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Học tập làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ Tịch Hồ Chí Minh" do tác giả Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Học tập làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tác giả Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống

Nhà xuất bản Hồng Đức

3. Tổng quan nội dung sách

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã để lại một mẫu mực tuyệt vời về phong cách lãnh đạo, làm việc gần dân, sát dân. Nhờ phong cách làm việc đó mà đi đến đâu Người cũng nhận được nhiều tình cảm quý mến, kính trọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Nhằm hướng về Bác với tất cả lòng thành kính và biết ơn công lao to lớn của Bác, góp phần thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 74/HD-BTGTW ngày 20/11/2018 về học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh do tác giả Quí Lâm hệ thống.

Nội dung sách được hệ thống gồm 6 phần chính như sau:

Phần I: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng;

Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân;

Phần IV: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam;

Phần V: Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần VI: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

4. Đánh giá bạn đọc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa song những giá trị về tư tưởng, về phong cách và đạo đức mà Người để lại, thể hiện là tài sản vô giá của nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách đã được hệ thống nhiều nội dung xoay quanh việc giới thiệu tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó triển khai nội dung về phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Bác cung cấp tới bạn đọc nguồn tư liệu hữu ích nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ tuyên truyền tấm gương sáng ngời vĩ đại của Bác Hồ trong cơ quan nhà nước, và nhân dân.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây nội dung phân tích về phong cách làm việc gần dân, sát dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay để bạn đọc tham khảo:

Phong cách làm việc gần dân, sát dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Danh giới giữa người đứng đầu nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị xóa nhòa, hòa vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của từng đối tượng nhân dân trong xã hội với những hành động, cử chỉ gần gũi, thân mật, giản dị, thân thương không phải ai cũng làm được. Phong cách của Người đã trở thành kim chỉ nam định hướng cho mỗi người, nhất là đối với hoạt động giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện những quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước hiện nay.

Phong cách làm việc gần dân, sát dân của Bác là sự thể hiện chiều sâu tư tưởng về vai trò, vị trí của nhân dân trong lịch sử, về sự khảo nghiệm cuộc sống của những người “thấp cổ, bé họng” mà Người đã gặp trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, về sự đè nén, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến đối với đồng bào mình và từ chính nhu cầu, khát vọng của nhân dân mong muốn được làm chủ cuộc sống của mình là cơ sở, nguồn gốc hình thành, phát triển phong cách làm việc gần dân, sát dân của Hồ Chí Minh.

Gần dân, sát dân đối với Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những ý niệm, tư tưởng mà đó là sự đắm mình sâu rộng vào cuộc sống của những người lao động trong xã hội, không có sự phân biệt địa vị, giàu, nghèo, sang, hèn. Hay nói một cách khác gần dân, sát dân không có nghĩa là theo đuôi quần chúng, không phải dân chúng nói gì, ta cũng cứ nhắm mắt theo. Mà gần dân, sát dân là để phát huy cao nhất vai trò, năng lực, khả năng sáng tạo của quần chúng trong tiến trình cách mạng. Người chỉ rõ: “Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng, vì cần cho quần chúng và cách làm việc, cách tổ chức của chúng ta đều phải lấy câu này làm khuôn phép: Từ trong quần chúng ra, về sâu trong quần chúng”.

Để có phong cách làm việc gần dân, sát dân Người yêu cầu cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tiếp xúc, làm việc với quần chúng nhân dân, hòa mình vào những hoạt động thực tiễn phong phú, đa dạng, vào những phong trào thi đua yêu nước diễn ra trong các tầng lớp nhân dân để lắng nghe những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của quần chúng để thấu hiểu, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của họ.

Trên cương vị Chủ tịch nước 24 năm Người luôn theo sát mọi hoạt động của quần chúng nhân dân, xuống tận cơ sở để làm việc, nắm bắt những sinh hoạt đời sống của bà con nhân dân và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở, từ đó có những chính sách động viên, khen thưởng, nhắc nhở rất kịp thời nhưng vô cùng tinh tế, khéo léo khiến ai cũng phải tâm phục, khẩu phục. Người nói: “Khi làm việc với quần chúng, cần phải nắm vững tình hình quần chúng, phải phân loại quần chúng để có biện pháp làm việc hiệu quả”.

Phong cách làm việc gần dân, sát dân đã trở thành bản chất của phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, một phần máu thịt trong con người của Bác không bao giờ thay đổi, mãi định hướng cho những suy nghĩ, hành động, việc làm thiết thực, cụ thể đến với từng giai cấp, giai, giai tầng trong xã hội. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh hay hòa bình, và ngay cả nằm trên giường bệnh, Người đều hướng về nhân dân, đến với nhân dân, đắm mình vào cuộc sống của nhân dân, lấy nhân dân là nguồn gốc, động lực để làm việc, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh đủ năng lực, uy tín đưa sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến thành công.

Đất nước mới giành được độc lập dân tộc, nhưng giữa bộn bề công việc của những ngày đầu xây dựng nền dân chủ  cộng hòa, đất nước đang bị đe dọa bởi nạn đói, nạn dốt và nạn ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian để tiếp các tầng lớp nhân dân: “Từ năm nay, tôi sẽ rất vui lòng tiếp chuyện các đại biểu của các đoàn thể, như: Văn hóa giới, Công giáo, Công hội, Thanh niên, Hoa kiều, Công chức, Phật giáo, Nông hội, Phụ nữ, Nhi đồng”. Trong đó, Người nêu rõ: “Xin gửi thư nói trước để tôi sắp xếp thời giờ rồi trả lời bà con, khỏi mất thời giờ chờ đợi mất công” và yêu cầu “mỗi đoàn không quá mười vị, mỗi lần không quá một tiếng đồng hồ”. Đó chính là mong muốn, khát vọng của Người, thể hiện chiều sâu tư duy lý luận gắn với hoạt động thực tiễn, với những nỗi niềm, trăn trở trong cuộc sống của bà con nhân dân. Trong vòng 10 năm, từ năm 1955 -1965, theo một thống kê chưa đầy đủ, Người đã về địa phương, cơ sở, đã đến với nhân dân hơn 700 lần. Đặc biệt, vì muốn mắt thấy, tai nghe những việc thật, thông tin thật, người thật từ cơ sở, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường tránh báo trước, tránh những nghi thức rườm rà, nghi lễ đón tiếp, khẩu hiệu chào mừng, hàng rào danh dự... và nhất là rất ít khi ăn cơm ở những cơ sở, địa phương nơi Người đến.

Ý nghĩa đối với việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay

Phong cách làm việc gần dân, sát dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể để khơi dậy, quy tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và dựng xây đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng ta đã được lĩnh hội, hấp thụ từ phong cách làm việc đó của Người và có những cống hiến to lớn cho cơ quan, đơn vị, địa phương trên mỗi cương vị, chức trách được giao. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không quản khó khăn, vất vả, bám sát thực tiễn đơn vị, lăn lộn với những phong trào của quần chúng, hăng hái đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, giữ vững bản chất, truyền thống của người cán bộ, đảng viên thắng không kiêu, bại không nản, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị những tác động mặt trái của cơ chế thị trường chi phối, điều khiển đánh mất mình trong xã hội đầy những xô bồ, cạm bẫy. Vì thế, đại thể quần chúng nhân dân tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, họ đã lắng nghe ý kiến phản ánh của quần chúng, giải quyết thấu tình, đạt lý những lo âu, băn khoăn về việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và những mâu thuẫn, bất đồng trong giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, khiếu nại, tố cáo của bà con nhân dân.

Nguồn: danvan.vn