1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính" được biên soạn bởi Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tác giả: Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp

Nhà xuất bản Hồng Đức

3. Tổng quan nội dung sách

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sau gần 10 năm triển khai trên thực tiễn bên cạnh những hiệu quả tích cực thì đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Để khắc phục những hạn chế đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 được ban hành. Việc sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính lần này nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện từng bước pháp luật xử lý vi phạm hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý hành chính nhà nước trong tình hình hiện nay, bảo đảm cho việc phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với mọi hành vi vi phạm hành chính.

Nhằm phổ biến, cập nhật tới bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng những quy định mới trong Luật xử lý vi phạm hành chính về thủ tục Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn cuốn sách "Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính".

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Phần 1. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mục I. Những vấn đề chung về xử phạt vi phạm hành chính

1. Những vấn đề chung

2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

3. Thời hiệu, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

5. Những trường hợp không xử phạt và những hành vi bị cấm

6. Lập biên bản xử phạt và bồi thường thiệt hại

Mục II. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Các hình thức xử phạt

2. Các biện pháp khắc phục hậu quả

Mục III. Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu qảu

I. Nguyên tắc xác định thẩm quyền

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Mục IV. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Thủ tục xử phạt

2. Thủ tục ra quyết định xử phạt

3. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Phần 2. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Quy định chung về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

2. Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

3. Khấu trừ tiền từ tài khoản

4. Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá

5. Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức  khác đang giữa trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản

6. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

7. Bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế

Phần 3. Áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính

1. Khái niệm, ý nghĩa, nội dung áp dụng pháp luật

2. Một số nguyên tắc khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính

3. Một số nguyên tắc trong ban hành quyết định hành chính

Phần 4. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

1. Nghị định 81/2013/NĐ-CP

2. Nghị định 112/2013/NĐ-CP Quy địnhhình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

3. Nghị định 115/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

4. Nghị định 31/2020/NĐ-CP 

5. Nghị định 165/2013/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuạt nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường

6. Nghị định 166/2013/NĐ-CP Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

7. Thông tư 173/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

8. Nghị định 221/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc

9. Nghị định 02/2014/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng , thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

10. Nghị định 17/2016/NĐ-CP 

11. Nghị định 20/2016/NĐ-CP Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

12. Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016

13. Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

14. Nghị định 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2017

Phần phụ lục. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020

4. Đánh giá bạn đọc

Vi phạm hành chính là vi phạm pháp luật phổ biến và trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Các quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng tác động đến đối tượng rộng lớn. Không chỉ cần nắm được hành vi nào sẽ là hành vi vi phạm và biện pháp xử phạt tương ứng mà mỗi cá nhân, tổ chức cũng rất cần thiết nắm được quy định pháp luật về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính cũng như thủ tục thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào là đúng để đảm bảo quyền và lợi ích cho mình. Không chỉ đối với đối tượng bị tác động mà chủ thể là người trực tiếp thực thi công vụ trong việc xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng cần nắm vững các quy định về trình tự, thủ tục để chấp hành cho đúng, bảo vệ lợi ích của nhà nước cũng như đảm bảo quyền lợi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, góp phần nâng cao hiệu quả của pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong thực tiễn, ổn định xã hội.

Cuốn sách "Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính" của Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn đã hệ thống một cách khoa học các vấn đề pháp lý căn bản về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hệ thống khá toàn diện các văn bản hướng dẫn thi hành đang có hiệu lực thi hành đồng thời trình bày toàn văn Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi năm 2020 thuận tiện cho người đọc tra cứu và áp dụng.

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều kênh tra cứu pháp luật thuận tiện, cuốn sách danh nhiều thời lượng cho việc trích toàn văn các văn bản pháp luật đối với nhiều người sẽ không thật sự cần thiết. Cùng với đó, giá thành cuốn sách khá cao theo đánh giá của nhiều bạn đọc. 

Thời điểm tác giả hệ thống các văn bản pháp luật và ấn hành cuốn sách này thì các văn bản này đang có hiệu lực và cũng là những văn bản pháp luật mới. Song có thể thời điểm bạn đọc sở hữu cuốn sách trên tay những quy định này đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vì vậy lưu ý bạn đọc cần kiểm tra lại hiệu lực áp dụng văn bản một lần nữa để đảm bảo lựa chọn và áp dụng đúng quy phạm còn hiệu lực thi hành.

5. Kết luận

Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích phổ biến và cập nhật tới bạn đọc những quy định pháp luật mới nhất về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, những ai đang quan tâm tới nội dung này thì có thể cân nhắc lựa chọn.

Cuốn sách là cẩm nang phục vụ công tác đối với người làm công tác pháp luật có liên quan tới xử phạt vi phạm hành chính.

Trên đây là giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách "Thủ tục xử lý vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính". Hy vọng sẽ là thông tin hữu ích giúp bạn lựa chọn được cuốn sách mình đang cần.

Trong chuyên mục "Sách luật" chúng tôi thường xuyên cập nhật những cuốn sách mới, hay và bổ ích. Rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của bạn đọc nhiều hơn nữa trong thời gian tới. 

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả!

Những tình tiết nào được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính?

Theo quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi năm 2020 thì những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng:

- Vi phạm hành chính có tổ chức

- Vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm;

- Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; éo buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính

- Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

- Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính

- Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính

- Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó

- Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tranh, che giấu vi phạm hành chính

- Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn

- Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Lưu ý, tình tiết đã được quy định là hành vi vi phạm hành chính thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Một người thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2020 thì trường hợp một người thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì xử phạt về từng hành vi vi phạm trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần mà được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng.