1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ văn Chỉnh" do NCS. Phạm Thị Hằng - NSC Nguyễn Phan Khiêm hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ văn Chỉnh

Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ văn Chỉnh

Tác giả: NCS. Phạm Thị Hằng - NSC Nguyễn Phan Khiêm

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

3. Tổng quan nội dung sách

Tác giả Đỗ Văn Chỉnh là cây đại thụ trong ngành Tòa án Việt Nam. Ông có 26 năm công tác trong ngành Tòa án (từ năm 1978 đến năm 2004), trong đó, 5 năm trên cương vị là Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (1985-1989), 8 năm là Trưởng Ban thanh tra Tòa án nhân dân tối cao (1996-2004), 15 năm là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao – thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (1989-2004). Khi về hưu, ông có 8 năm tham gia giảng dạy các khóa đào tạo Thẩm phán tại Học viện Tư pháp (2006-2013). Ông là cộng tác viên thân thiết của nhiều cơ quan báo chí, nhất là Tạp chí Tòa án nhân dân, Báo Công lý, Tạp chí Pháp lý…

Với tâm huyết nghề nghiệp và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, tác giả đã đóng góp hơn hai trăm bài viết trên các lĩnh vực, bao gồm cả dân sự, hình sự, hành chính gắn liền với thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân. Đây là kho tư liệu quý cho Thẩm phán, những người làm công tác thực tiễn, giảng dạy và nghiên cứu pháp luật.

Để giúp các Thẩm phán, những người làm công tác thực tiễn, giảng dạy và nghiên cứu pháp luật có thể dễ dàng tra cứu các bài viết của tác giả Đỗ Văn Chỉnh, nhóm đồng nghiệp tại Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp, chọn lọc 100 bài viết tiêu biểu của tác giả Đỗ Văn Chỉnh đã đăng trên các Báo, Tạp chí chuyên ngành, đặc biệt là Tạp chí Tòa án nhân dân và xây dựng cuốn sách: “Tuyển tập 100 bài viết đăng trên Tạp chí chuyên ngành Luật của tác giả Đỗ Văn Chỉnh”.

Cuốn sách được hệ thống với cấu trúc các phần như sau:

Phần I. Nghiên cứu pháp luật hình sự (gồm 26 bài viết)

1. Quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tuổi chịu trách nhiệm hình sự và nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội

2. Bộ luật hình sự năm 2015 và những điều luật cần sửa đổi, bổ sung (kỳ 1)

3. Bộ luật hình sự năm 2015 và nững điều luật cần sửa đổi, bổ sung (kỳ cuối)

4. Xóa án tích trong Bộ luật hình sự năm 2015 và những sửa đổi, bổ sung

5. Những điểm mất của Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP đối với tội phạm về ma túy

6. Tái phạm và những vấn đề cần quan tâm

7. Quy định về tái phạm, tái phạm nguy hiểm và nội dung cần sửa đổi

8. Xóa án tích với việc xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm

9. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội và một số vấn đề cần quan tâm

10. Án treo và thực tiễn (kỳ 1)

11. Án treo và thực tiễn (kỳ 2)

12. Án treo và thực tiễn (Kỳ cưới)

13. Một số quy nghĩ về hướng dẫn thực hiện án treo

14. Án treo và thực tiễn áp dụng án treo

15. Người được đặc xá không phải là người được miễn hình phạt và việc xóa án tích

16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và những vấn đề thực tiễn

17. Một số vấn đề cần quan tâm khi sửa đổi Bộ luật hình sự 

18. Bàn về tội giết người có áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với trẻ em hay không?

19. Hình phạt tiền và thực tiễn áp dụng

20. Hình phạt bổ sung và thực tiễn áp dụng

.....

Phần II. Nghiên cứu pháp luật tố tụng hình sự (gồm 20 bài viết)

27. Chứng cứ và đánh giá chứng cư trong xét xử của tòa án

28. Một số quy định mới trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

29. Nguyên tắc suy đoán vô tội và thực tiễn áp dụng

30. Quyết định ngày bắt đầu tính thời gian thử thách án treo là quyết định được thi hành ngay trong bản án hình sự án sơ thẩm

31. Thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam để điều tra trong bộ luật tố tụng hình sự cần được sửa đổi, bổ sung

32. Cần sửa đổi, nổ sung quy định về rút quyết định truy tố

33. Ai là người đại diện hợp pháp của người bị hại

34. Việc áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành an sphatj tù theo Luật thi hành án hình sự

35. Những quy định mới về thi hành án hình sự

.....

Phần III. Nghiên cứu các vụ án hình sự cụ thể (gồm 13 bài viết)

47. Trần Duy H phạm tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy

48. Phạm Văn Phòng - Dương Văn Hùng phạm tội cố ý gây thương tích

49. Có căn cứ để áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự

50. Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ

51. Luật đầu tư năm 2014 và những vấn đề cần quan tâm

52. Ly hôn, căn cứ giải quyết cho ly hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam

53. Biển số xe mô tô, ô tô không phải là tài sản

54. Vàng và pháp luật về kinh doanh vàng

55. Hợp đồng vay tài sản và việc tính lãi

....

Phần IV. Nghiên cứu pháp luật tố tụng dân sự (gồm 15 bài viết)

61. Thời hiệu - thời hiệu thừa kế và thực tiễn

62. Những quy định mới trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (kỳ 1)

63. Những quy định mới trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (Kỳ cuối)

64. Cần có quy định thời hiệu khởi kiện thừa kế

65. Cần có quy định thủ tục rút gọn trong Bộ luật tố tụng dân sự

66. Những sửa đổi, bổ sung quan trọng trong Bộ luật tố tụng dân sự

....

Phần V. Nghiên cứu các vụ việc dân sự cụ thể (gồm 10 bài viết)

77. Vụ án ở Nhơn Trách, Đồng Nai -Bài học rút ra từ vụ án kéo dài gần 20 năm

78. Nguyên đơn mất quyền thừa kế không có căn cứ

79. Xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong một vụ án thực tế

80. Tòa án nhân dân thành phố H thụ lý xét cử vụ án là không đúng quy định của pháp luật

81. 

....

Phần VI. Nghiên cứu pháp luật hành chính

87. Luật cạnh tranh với vụ án hành chính

88. Luật tố tụng hành chính - những sửa đổi, bổ sung

89. Tòa án nhân dân với việc ra quyết định xử lý vi pahmj hành chính

90. về người khiếu nại, người khiếu kiện vụ án hành chính thuộc trường hợp quy định tại khoản 17 Điều 11 của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Phần VII. Nghiên cứu pháp luật tổng hợp

91. Thời hạn, thời hiệu trong hoạt động tố tụng (kỳ 1)

92. Thời hạn, thời hiệu trong hoạt động tố tụng (kỳ cuối)

93. Án phí và áp dụng án phí

94. Một số ý kiến về quy định tranh tụng tại phiên tòa trong Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Bộ luật tố tụng hành chính năm 2015

95. Tòa án Việt Nam 70 năm phát triển và trưởng thành

96. Chứng cứ và đánh giá chứng cứ

97. Ông chánh án tối cao và bài học gần dân

98. Tìm hiểu một số quy định trong pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án

99. Bàn về giải thích pháp luật

100. Sự cần thiết ra văn bản pháp luật về xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây một số quy định về xóa án tích trong Bộ luật hình sự 2015 để bạn đọc tham khảo:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;

b) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

c) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích.

4. Đánh giá bạn đọc

Bằng tâm huyết và kinh nghiệm nghề nghiệp thực tiễn phong phú, tác giả Đỗ Văn Chỉnh đã đóng góp hơn hai trăm bài viết trên các lĩnh vực, bao gồm cả dân sự, hình sự, hành chính gắn liền với thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân. Đây là kho tư liệu quý cho Thẩm phán, những người làm công tác thực tiễn, giảng dạy và nghiên cứu pháp luật. Trên thực tế, bạn đọc có nhu cầu tìm đọc những bài viết phân tích, bình giải thực tiễn như vậy nhưng không hề dễ dàng. Cuốn sách "Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ văn Chỉnh" do NCS. Phạm Thị Hằng - NSC Nguyễn Phan Khiêm hệ thống giúp cho các Thẩm phán, những người làm công tác thực tiễn, giảng dạy và nghiên cứu pháp luật có thể dễ dàng tìm kiếm và tham khảo những bài viết hữu ích này.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ văn Chỉnh".