1/ Cơ sở pháp lý:

Căn cứ pháp lý

– Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi năm 2009

2/ Tác phẩm sưu tầm, tuyển chọn có phải là tác phẩm phái sinh?

Căn cứ vào khoản 8 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 các tác phẩm phái sinh được định nghĩa như sau:

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

Cuốn sách của bạn là bao gồm các tác phẩm truyện được sưu tầm, tuyển chọn nên cuốn sách là tác phẩm phái sinh vì vậy bạn phải tuân theo những quy định của Luật sở hữu trí tuệ về việc làm loại tác phẩm này.

3/ Quyền làm tác phẩm phái sinh

Căn cứ vào điều 20 và khoản 7 điều 28 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quyền tài sản của tác giả với tác phẩm và hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định như sau: 

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Khoản 7, Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

Việc làm tác phẩm phái sinh mà ở đây là sưa tầm tuyển chọn truyện là quyền của tác giả truyện. Vì vậy, khi sưu tầm truyện để làm sách bạn cần phải xin phép tác giả truyện trước khi sử dụng trong cuốn sách của mình đối với những tác phẩm truyện còn thời hạn bảo hộ. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả mất. Với các tác phẩm hết thời bạn bảo hộ thì bạn được quyền sử dụng mà không cần xin phép.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Phan Nhật Linh - Chuyên viên hỗ trợ pháp lý Công ty Luật Minh Khuê