Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp bản sao"

cấp bản sao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp bản sao.

Bản sao là gì ? Giá trị pháp lý của bản sao ? Thời hạn sử dụng bản sao ?

Bản sao là gì ? Giá trị pháp lý của bản sao ? Thời hạn sử dụng bản sao ?
Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước hiện nay việc " phải xin cấp bản sao" để cung cấp cho các cơ quan chức năng là yêu cầu bắt buộc của khá nhiều thủ tục hành chính. Vậy, bản sao là gì ? Giá trị, tác dụng và thời hạn sử dụng của bản sao ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn, phân tích cụ thể:

Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố

Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố
Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook