Luật sư tư vấn về chủ đề "chức năng của nhà nước"

chức năng của nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chức năng của nhà nước.

Phân tích bản chất, đặc trưng, chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam

Phân tích bản chất, đặc trưng, chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN).Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị mà được các nước có các đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa đất nước và dân tộc mình đi theo một con đường xã hội chủ nghĩa.

Phân tích chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay

Phân tích chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay
Thưa luật sư, Tôi đang nghiên cứu về chức năng của nhà nước (trong đó có chức năng của nước ta), Luật sư có thể gợi mở cho tôi một số vấn đề cần nghiên cứu được không ạ ? Xin cảm ơn! Người hỏi: Ngô Minh Kha (Nam Định).