Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ quan tố tụng"

cơ quan tố tụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ quan tố tụng.

Luật sư và cơ quan tố tụng: Loay hoay tìm tiếng nói chung

Luật sư và cơ quan tố tụng: Loay hoay tìm tiếng nói chung
Luật sư than bị làm khó, còn cơ quan tố tụng lại bảo luật sư cũng gây khó dễ... Có trường hợp luật sư ra tòa dùng “từ lạ” để bào chữa cho bị cáo như “thân chủ tôi bị tẩu hỏa nhập ma rồi nên không nhớ gì hết”...

Luật sư và cơ quan tố tụng: Hợp tác chứ không “đối đầu”

Luật sư và cơ quan tố tụng: Hợp tác chứ không “đối đầu”
Quyền khiếu nại của luật sư là quyền luật định, không cần phải đề ra một “thủ tục con” là phải góp ý trước khi tiến hành. Trong cuộc họp của Hội đồng Luật sư toàn quốc mới đây, bên cạnh chuyện đồng phục, vấn đề giữ bí mật thông tin của khách hàng, còn một nội dung khác cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Đó là mối quan hệ giữa luật sư với các cơ quan, cán bộ tố tụng…