Luat Minh Khue

giấy tay

giấy tay - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy tay

Hợp đồng vay tài sản viết tay có kiện đòi được không ?

Hợp đồng vay tài sản viết tay có kiện đòi được không ?
Thưa Luật sư: Tôi có cho 1 người bạn làm cùng công ty vay số tiền 10.000.000 đồng, người đó hứa sau 10 ngày sẽ trả, ( có viết giấy bằng tay, nhưng không có người làm chứng) nay đã quá hạn mà người ấy không trả. Luật sư cho tôi hỏi là giấy viết ta của tôi có được chấp nhận không hay bắt buộc phải công chứng. Tôi có thể nộp đơn tố cáo người đó ở đâu và người đó đối diện hình phạt như thế nào?