Luat Minh Khue

hoạt động lưu ký

hoạt động lưu ký - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hoạt động lưu ký

Mẫu quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán

Mẫu quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán
Mẫu quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số: 38/QĐ-VSD ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 19006162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.