Luat Minh Khue

phương thức đấu thầu

phương thức đấu thầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phương thức đấu thầu

Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu ?

Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu ?
Thưa luật sư! Công ty tôi có tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp. Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Khi mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Đơn dự thầu của 1 nhà thầu xây lắp có Giám đốc ký tên đóng dấu pháp nhân của Công ty nhưng không đóng dấu chức danh. Xin hỏi tình huống này hồ sơ dự thầu có hợp lệ không? Cách xử lý trường hợp này? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn về việc đặt tên gói thầu của đơn vị dự thầu ?

Tư vấn về việc đặt tên gói thầu của đơn vị dự thầu ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có một câu hỏi mong các Luật sư giải đáp:Tên gói thầu trong hồ sơ mời thầu là: Cung cấp lắp đặt hệ thống ĐHKK; Tên gói thầu trong đơn dự thầu của một nhà thầu là: Cung cấp lắp đặt hệ thông điều hòa không khí. Hỏi đơn dự thầu của nhà thầu có bị coi là sai tên gói thầu và không hợp lệ không? Xin cảm ơn!