Luật sư tư vấn về chủ đề "rào cản thương mại"

rào cản thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề rào cản thương mại.

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức liên chính phủ trong vấn đề tháo gỡ rào cản kỹ thuật đối với thương mại

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức liên chính phủ trong vấn đề tháo gỡ rào cản kỹ thuật đối với thương mại
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về: Vai trò của các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức liên chính phủ trong vấn đề tháo gỡ rào cản kỹ thuật đối với thương mại và những khái niệm, vấn đề liên quan....

Tầm quan trọng của các rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế

Tầm quan trọng của các rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh khuê, xin Luật sư hãy giúp tôi làm rõ về các khái niệm rào cản kỹ thuật và thương mại quốc tế là gì? Tầm quan trọng của các rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế - chúng có vai trò như thế nào?..."

Giới thiệu một số định nghĩa liên quan đến vấn đề rào cản kỹ thuật

Giới thiệu một số định nghĩa liên quan đến vấn đề rào cản kỹ thuật
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về vấn đề rào cản kỹ thuật; Những định nghĩa liên quan đến vấn đề rào cản kỹ thuật như: Đặc tính sản phẩm; quy trình và các phương pháp sản xuất; bao gói, nhãn mác và thông tin cần phải cung cấp; và việc đánh giá sự phù hợp...

Ảnh hưởng của rào cản kỹ thuật tới thương mại như thế nào?

Ảnh hưởng của rào cản kỹ thuật tới thương mại như thế nào?
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế; rào cản kỹ thuật; Cụ thể câu hỏi khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, rào cản kỹ thuật là gì? Rào cản kỹ thuật có ảnh hưởng tới thương mại như thế nào?..."

Các quy định về tiêu chuẩn và an toàn sản phẩm trong WTO. Vai trò của các tổ chức phi và môt chính phủ trong việc thực hiện các quy định trên.

Các quy định về tiêu chuẩn và an toàn sản phẩm trong WTO. Vai trò của các tổ chức phi và môt chính phủ trong việc thực hiện các quy định trên.
Luật thương mại quốc tế cho phép các nước được can thiệp vào các giao dịch hàng hóa nhằm bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người và động vật, hoặc bảo tồn các loại thực vật vói điều kiện các nước không được phân biệt đối xử và không được lạm dụng nhằm bảo hộ trá hình.

Rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế là gì? Ảnh hưởng của những loại rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

Rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế là gì? Ảnh hưởng của những loại rào cản kỹ thuật đối với thương mại.
Trong thương mại quốc tế, các “rào cản kỹ thuật đối với thương mại” là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà một nước áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu và/hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp của hàng hoá nhập khẩu đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó (sau đây gọi chung biện pháp TBT)

Tìm hiểu về các nguyên tắc trong Hiệp định về các Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại của WTO

Tìm hiểu về các nguyên tắc trong Hiệp định về các Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại của WTO
Khi ban hành các quy định về kỹ thuật đối với hàng hóa, mỗi nước thành viên WTO đều phải đảm bảo rằng việc áp dụng các nguyên tắc nhất định. Đây là những công cụ quan trọng mà các nước có thể sử dụng để bước đầu nhận biết một biện pháp kỹ thuật có tuân thủ quy định của WTO hay không

Đối mặt rào cản thương mại

Đối mặt rào cản thương mại
Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều nước dựng rào cản thương mại để hạn chế hàng nhập khẩu. Hàng xuất khẩu của Việt Nam vốn đã khó, nay càng khó hơn.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook