Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thuật ngữ pháp lý"

thuật ngữ pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuật ngữ pháp lý.

Về thuật ngữ sở hữu trí tuệ trong luật khoa học và công nghệ

Về thuật ngữ sở hữu trí tuệ trong luật khoa học và công nghệ
Thuật ngữ sở hữu trí tuệ (SHTT) được dùng nhiều lần trong Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nhưng có thể có những cách hiểu khác nhau về thuật ngữ này, bởi vậy phải bàn về cách sử dụng thuật ngữ SHTT và các thuật ngữ khác có liên quan đến SHTT trong Luật KH&CN (sau đây gọi tắt là Luật) thiết nghĩ là một việc nên làm.

Thuật ngữ pháp lý (Anh - Việt) -tiếp

Thuật ngữ pháp lý (Anh - Việt) -tiếp
Bài viết tập hợp những thuật ngữ pháp lý: Activism (judicial) == Tính tích cực của thẩm phán; Actus reus == Khách quan của tội phạm; Adversarial process == Quá trình tranh tụng