Luật sư tư vấn về chủ đề "tiếp cận pháp luật"

tiếp cận pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiếp cận pháp luật.

Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp : Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp : Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Phân tích khái niệm tiếp cận pháp luật ?

Phân tích khái niệm tiếp cận pháp luật ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi : Tiếp cận pháp luật là gì? Cơ sở pháp lý nào? Thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở như thế nào? Những vướng mắc, rào cản và nguyên nhân? Có cơ chế đánh giá trong lĩnh vực này hay không?

Khái niệm tiếp cận pháp luật? Hình thức tiếp cận pháp luật?

Khái niệm tiếp cận pháp luật? Hình thức tiếp cận pháp luật?
Tiếp cận pháp luật là quá trình nắm bắt hiện thực xã hội được phản ánh trong pháp luật - nắm bắt các khía cạnh pháp lý của hiện thực được phản ánh trong pháp luật để qua đó hình thành hiểu biết về pháp luật, hình thành ý thức pháp luật, tình cảm pháp luật, niềm tin pháp luật , hành vi pháp luật

Phân tích các vấn đề về tiếp cận pháp luật

Phân tích các vấn đề về tiếp cận pháp luật
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho các bạn đọc thêm kiến thức về những vấn đề của tiếp cận pháp luật; tìm hiểu về nội dung; hình thức của vấn đề tiếp cận pháp luật...

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ngày 19/08/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ra quyết định quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi