Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tội phá hoại"

Tội phá hoại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tội phá hoại.

Những quy định mới về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội là gì?

Những quy định mới về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội là gì?
Hành vi khách quan của tội phá hoại việc thực hiện chính sách kinh tế - xã hội được quy định là hành vi cản trở việc thực hiện chính sách kinh tế - xã hội. Hành vi cản trở việc thực hiện các chính sách này có thể thể hiện dưới các dạng hành vi cụ thể khác nhau tuỳ thuộc vào địa vị pháp lý...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng