1/ Cơ sở pháp lý:

– Bộ Luật hình sự 2015

– Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 và bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2016.

– Công văn 276/TANDTC – PC hướng dẫn một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự 2015

2/ Tha tù trước thời hạn có điều kiện?

Quy định về tha tù trước thời hạn:

Bộ luật hình sự 2015 có quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Điều 106 như sau:

“1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 của Bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù;

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

d) Có nơi cư trú rõ ràng.

2.Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật này.”

Khoản 3, 4 và 5 Điều 66 BLHS 2015 có quy định:

“3. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù.

4. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.

Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

5. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất là một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.”

Theo đó, nếu C đáp ứng đủ các điều kiện được nêu ở trên thì có thể được cơ quan có thẩm quyền tha tù trước thời hạn, và trong thời gian thử thách được pháp luật quy định, nếu C không có hành vi vi phạm pháp luật, hoàn thành các nghĩa vụ trong thời gian thử thách thì sẽ được trả tự do hoàn toàn, như thông tin anh đã cung cấp thì C có ý thức cải tạo tốt, ăn năn hối cải, đây là một trong những yếu tố được xem xét tha tù trước thời hạn.

Về vấn đề anh băn khoăn là Bộ luật hình sự 2015 bị lùi hiệu lực thi hành thì những quy định về tha tù trước thời hạn có được thực hiện không thì chúng tôi xin khẳng địnhlà nó vẫn được thi hành, dựa vào những căn cứ pháp luật sau:

Điều 4 Nghị quyết số 144/2016/QH13 có nêu rõ:

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?

“4. Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016:

a) Thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tạikhoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13về việc thi hành Bộ luật Hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 1và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13;

b) Áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại điểm a khoản này;”

Điều 1, Điều 2 Công văn 276/TANDTC – PC có quy định:

1.Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 và các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành.

2. Quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 bao gồm các quy định về xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình Tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình Tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có Điều kiện, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội. Những quy định nêu trên được tập hợp trong Danh Mục ban hành kèm theo Công văn này.

Như vậy, quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ được thi hành từ 01/7/2016, trong trường hợp của C thì C 17 tuổi và đã chấp hành được 1/3 hình phạt cộng với ý thức cải tạo tốt nên khả năng C được tha tù trước thời hạn là rất cao, gia đình anh hãy cố gắng động viên tinh thần cho C để C thực tâm hối cải, tiếp tục chấp hành tốt những quy định của trại giam và chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và Tòa án mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất ruộng (trồng lúa) để làm dự án trồng rau sạch ? Xử lý khi mua đất bằng giấy viết tay