Trên thực tế, khái niệm thân nhân được hiểu là người thân của một người, vậy đối với liệt sỹ, những thân nhân nào sẽ thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định pháp luật? Và thân nhân liệt sĩ thì sẽ được hưởng những ưu đãi gì? Bài viết dưới đây sẽ là lời giải đáp thấu đáo đối với bạn đọc quan tâm tới nội dung này.

 

1. Liệt sĩ là gì?

Theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020, liệt sỹ và thân nhân của liệt sỹ thuộc đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Người được công nhận là liệt sỹ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân thuộc một trong các trường hợp đó là:

(i) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

(ii) Người làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch chiếm đóng;

(iii) Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

(iv) Hoạt động hoặc tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;

(v) Làm nghĩa vụ quốc tế;

(vi) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc pòng, an ninh;

(vii) Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;

(viii) Do ốm đau, tai nạn không thể cứu chữa kịp thời khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn;

(ix) Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm;

(x) Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội;

(xi) Do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, có bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong;

(xii) Mất tích trong trường hợp (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (ix) (x) và được cơ quan có thẩm quyền kết luận không phản bội; đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ.

 

2. Thân nhân liệt sĩ gồm những ai?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 thì thân nhân của liệt sỹ thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng gồm:

- Cha đẻ, mẹ đẻ;

- Vợ hoặc chồng;

- Con (con đẻ, con nuôi) và

- Người có công nuôi liệt sỹ.

 

3. Thân nhân liệt sĩ được hưởng những ưu đãi nào?

Thân nhân của liệt sỹ sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định tại Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020. Cụ thể các ưu đãi đó là:

(i) Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ;

(ii) Trợ cấp tuất một lần với mức 20 lần mức chuẩn = 1.624.000 đồng x 20 = 32.480.000 đồng khi truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công", trường hợp không còn thân nhân thì người thừa ké của liệt sỹ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng trợ cấp tuất một lần; 

Đồng thời hỗ trợ chi phí báo tử = 1 lần mức chuẩn = 1.624.000 đồng.

(iii) Trợ cấp tuất hằng tháng với mức 1.624.000 đồng/tháng đối với:

- Cha đẻ, mẹ đẻ

- Con liệt sỹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nang, khuyết tật đặc biệt nặng;

- Người có công nuôi liệt sỹ (trường hợp có nhiều liệt sỹ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sỹ, thân nhân của ba liệt sỹ trở lên)

- Vợ hoặc chồng liệt sỹ.

Trường hợp thân nhân của 02 liệt sĩ thù mức hưởng là 3.248.000/tháng, thân nhân của 03 liệt sĩ trở lên thì mức hưởng là 4.872.000 đồng/ tháng.

Những đối tượng này còn được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng câng thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc vủa bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.

(iv) Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng với mức 1.299.000 đồng/tháng đối với: cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sỹ, vợ hoặc chồng liệt sỹ sống cô đơn; con liệt sỹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ;

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống thì được trợ cấp 1.624.000 đồng/tháng.

(v) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với: Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sỹ, vợ hoặc chồng, con liệt sỹ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng (cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sy/có hai  con liệt sỹ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm). Trong đó:

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: mức chi = 0,9 lần mức chuẩn/01 người/01 lần = 0,9 x 1.624.000 đồng = 1.461.000 đồng (chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng)

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: mức chi = 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần = 1,8 x 1.624.000 đồng = 2.923.000 đồng/lần/người cụ thể chi cho các khoản: tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng cho đối tượng, các khoản chi khác phụ vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng.

(vi) Bảo hiểm y tế;

(vii) Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

- Hỗ trợ thăm viếng mộ

Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (tối đa 03 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ mỗi năm 01 lần khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ. Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ: 3.000 đồng/01 km/01 người.

- Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

Được hỗ trợ một lần khi di chuyển hài cốt liệt sĩ

+ Tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ: 4.000.000 đồng/01 hài cốt liệt sĩ

+ Tiền đi lại và tiền ăn (tối đa 03 người) tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ: 3.000 đồng/01 km/01 người. Ví dụ từ nhà tời nơi có mộ liệt sĩ là 500 km thì mỗi người được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn = 1.500.000 đồng.

(viii) Trợ cấp một lần đối với thân nhân của thân nhân liệt sĩ đang hưởng chế độ trợ cấp tuất hằng tháng mà chết (trừ trường hợp vợ/chồng liệt sĩ đã lấy chồng/vợ khác) với mức 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng.

(ix) Trợ cấp mai táng đối với người/tổ chức thực hiện mai táng cho thân nhân của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chết (trừ trường hợp vợ/chồng liệt sỹ đã lấy chồng/vợ khác).

Ngoài các ưu đãi trên đây thì thân nhân của liệt sĩ còn được hưởng các chế độ ưu đãi khác đó là:

- Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

- Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cư vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

- Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục địch sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, nước mặt, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

- Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh

- Miễn hoặc giảm thuế theo quy định pháp luật.

Các mức hưởng trình bày trong bài viết trên cơ sở quy định mới nhất tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Bạn đọc có nhu cầu nghiên cứu chi tiết có thể tìm và đọc tại Nghị định này.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về "Thân nhân liệt sĩ gồm những ai" và một số chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp bạn đọc có thắc mắc pháp lý cần hỗ trợ về chính sách người có công với cách mạng vui lòng liên hệ qua Tổng đài số 1900.6162 để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư, chuyên viên tư vấn của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!