1. Thế nào là thặng dư thương mại?

Thặng dư thương mại (trade surplus) là tình trạng khi giá trị xuất khẩu của một quốc gia vượt qua giá trị nhập khẩu trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là trong một năm. Nó cho thấy quốc gia đó đang xuất khẩu nhiều hơn so với mức nhập khẩu, tức là các doanh nghiệp và người dân trong quốc gia đó bán hàng hóa, dịch vụ cho các quốc gia khác nhiều hơn họ mua vào. Thặng dư thương mại được tính bằng hiệu số giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.

Thặng dư thương mại thường được coi là một chỉ số tích cực cho quốc gia, vì nó cho thấy quốc gia có khả năng cạnh tranh và có thể tạo ra các sản phẩm, dịch vụ được yêu cầu trên thị trường quốc tế. Nó có thể góp phần vào tăng trưởng kinh tế và sự phát triển, tạo việc làm, thu hút đầu tư, tăng cường dự trữ ngoại hối của quốc gia.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thặng dư thương mại cũng có thể gây ra một số vấn đề. Nếu một quốc gia có thặng dư thương mại quá lớn và kéo dài, nó có thể gây ra căng thẳng thương mại với các đối tác quốc tế, tạo ra áp lực về biện pháp bảo hộ thương mại hoặc cải thiện quá trình hòa nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, nếu quốc gia không đầu tư đúng cách hoặc không sử dụng thặng dư thương mại để phát triển công nghiệp, cải thiện cơ sở hạ tầng trong nước, nó có thể gây ra các vấn đề về phát triển bất cân đối và phụ thuộc vào ngành xuất khẩu duy nhất.

2. Một số nguyên nhân dẫn đến thặng dư thương mại

Có một số nguyên nhân chính có thể dẫn đến thặng dư thương mại (trade surplus):

- Sự cạnh tranh và chất lượng sản phẩm: Một quốc gia có thặng dư thương mại có thể có lợi thế cạnh tranh và sản phẩm chất lượng cao, làm cho hàng hóa, dịch vụ của nó có nhu cầu mạnh trên thị trường quốc tế.

- Sự chênh lệch về giá và cung cầu: Sự chênh lệch về giá cả và cung cầu giữa các quốc gia có thể tạo ra thặng dư thương mại. Nếu giá cả của một quốc gia thấp hơn, cung cầu trên thị trường quốc tế lớn, thì quốc gia đó có thể xuất khẩu nhiều hơn và ghi nhận thặng dư thương mại.

- Lợi thế nguồn lực và sản xuất: Quốc gia có nguồn lực tự nhiên phong phú, công nghệ và hạ tầng sản xuất tiên tiến có thể sản xuất hàng hóa, dịch vụ với chi phí thấp, hiệu suất cao, từ đó tạo ra thặng dư thương mại.

- Chính sách kinh tế của quốc gia: Chính sách kinh tế, bao gồm cả chính sách tiền tệ, thuế quan và khuyến khích đầu tư nước ngoài, có thể ảnh hưởng đến thặng dư thương mại. Một quốc gia có thể áp dụng các biện pháp để thúc đẩy xuất khẩu, như giảm thuế quan xuất khẩu hoặc thực hiện chính sách tiền tệ để giảm giá trị đồng tiền trong nước, từ đó tăng cạnh tranh xuất khẩu và tạo ra thặng dư thương mại.

- Sự phát triển kinh tế không đồng đều: Một quốc gia có thể đạt được thặng dư thương mại do sự phát triển kinh tế không đồng đều với các đối tác thương mại của mình. Khi một quốc gia phát triển kinh tế nhanh chóng hơn các quốc gia khác, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu có thể vượt qua nhu cầu nhập khẩu, dẫn đến thặng dư thương mại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thặng dư thương mại cũng có thể có nhược điểm, tác động đến quan hệ thương mại và kinh tế của quốc gia. Việc duy trì một thặng dư thương mại lớn, kéo dài có thể gây ra căng thẳng thương mại và áp lực từ các đối tác thương mại quốc tế.

3. Tác động của thặng dư thương mại trong nền kinh tế

3.1. Tác động tích cực

Thặng dư thương mại có thể có những tác động quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia. Dưới đây là một số tác động chính của thặng dư thương mại:

- Tăng cường tăng trưởng kinh tế: Thặng dư thương mại có thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Khi quốc gia xuất khẩu nhiều hơn là nhập khẩu, các doanh nghiệp trong nước sẽ có cơ hội mở rộng sản xuất và tạo việc làm mới. Thặng dư thương mại cũng có thể góp phần vào tăng năng suất và cải thiện hiệu suất của ngành công nghiệp.

- Tăng thu ngân sách: Thặng dư thương mại mang lại thu nhập từ hoạt động xuất khẩu và thường đi kèm với sự tăng trưởng của các ngành kinh tế xuất khẩu. Việc thu thập thuế xuất khẩu và thu nhập từ hoạt động kinh doanh có thể cung cấp nguồn tài chính cho chính phủ, giúp tăng thu ngân sách, hỗ trợ các chính sách phát triển kinh tế và xã hội.

- Cải thiện cán cân thanh toán: Thặng dư thương mại giúp cải thiện cán cân thanh toán của một quốc gia. Khi giá trị xuất khẩu vượt quá giá trị nhập khẩu, quốc gia có thể tích lũy dự trữ ngoại hối và giảm nợ nước ngoài. Điều này tạo ra sự ổn định tài chính và tăng khả năng tham gia vào các hoạt động kinh tế quốc tế.

- Tăng cường cạnh tranh và đổi mới: Thặng dư thương mại có thể tạo động lực để cải tiến và đổi mới trong ngành công nghiệp xuất khẩu. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, tiếp tục tăng cường thặng dư thương mại, các quốc gia thường phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng suất và năng lực cạnh tranh. Điều này thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và đổi mới kỹ thuật trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thặng dư thương mại cũng có thể gây ra một số tác động tiêu cực. Do đó, quản lý cân đối thương mại, đảm bảo sự cân bằng giữa xuất khẩu và nhập khẩu là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý kinh tế một quốc gia.

3.2. Tác động tiêu cực

Mặc dù thặng dư thương mại có thể mang lại một số lợi ích, nhưng nó cũng có thể gây ra một số tác động tiêu cực trong nền kinh tế của một quốc gia. Dưới đây là một số tác động tiêu cực của thặng dư thương mại:

- Tạo áp lực lên đồng tiền quốc gia: Khi một quốc gia có thặng dư thương mại, tức là xuất khẩu vượt quá nhập khẩu, nhu cầu ngoại tệ tăng cao. Điều này có thể gây áp lực lên đồng tiền quốc gia, dẫn đến sự tăng giá của đồng tiền. Mặc dù có thể làm giảm giá thành của hàng hóa nhập khẩu, nhưng nó cũng có thể làm giảm tính cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu trong thị trường quốc tế.

- Phụ thuộc vào xuất khẩu: Thặng dư thương mại đòi hỏi quốc gia phải dựa quá nhiều vào xuất khẩu để duy trì thặng dư này. Nếu có biến động xấu trong thị trường xuất khẩu, ví dụ như giảm nhu cầu hoặc áp lực từ các biện pháp thương mại của các quốc gia khác, thì thặng dư thương mại có thể giảm đi hoặc biến thành thâm hụt thương mại. Điều này khiến nền kinh tế trở nên dễ tổn thương và không ổn định.

- Suy thoái công nghiệp nội địa: Thặng dư thương mại có thể gây áp lực lên các ngành công nghiệp trong nước. Do quá trọng dụng vào xuất khẩu, các doanh nghiệp nội địa có thể không đầu tư đủ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trong thị trường nội địa. Điều này có thể dẫn đến suy thoái công nghiệp nội địa và giảm khả năng tạo việc làm trong nước.

- Tạo bong bóng tài sản: Thặng dư thương mại có thể dẫn đến dòng tiền ngoại tệ lớn vào quốc gia, dẫn đến tăng cường đầu tư vào bất động sản hoặc thị trường tài chính. Điều này có thể gây ra bong bóng tài sản, khiến giá cả tăng cao và có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính sau khi bong bóng vỡ.

- Chênh lệch thu nhập và bất bình đẳng: Thặng dư thương mại có thể tạo ra chênh lệch thu nhập giữa các ngành kinh tế và các tầng lớp trong xã hội. Các ngành xuất khẩu có thể hưởng lợi lớn, trong khi các ngành nhập khẩu và người tiêu dùng có thể phải trả giá cao hơn cho các sản phẩm nhập khẩu. Điều này có thể tăng bất bình đẳng thu nhập và gây ra sự không công bằng trong xã hội.

Tóm lại, mặc dù thặng dư thương mại có thể mang lại một số lợi ích, nhưng nó cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực trong nền kinh tế, đặc biệt khi không được quản lý và cân nhắc một cách thích hợp.

Để có thêm những thông tin liên quan, quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Thương mại tự do, nền (free trade) là gì ? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Thặng dư thương mại là gì? Tác động của thặng dư thương mại trong nền kinh tế. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.