Thương mại tự do, nền (free trade) là nền thương mại quốc tế trong đó các hoạt động thương mại diễn ra mà không vấp phải bất kỳ hàng rào cản trở nào như thuế quan, hạn ngạch hoặc các biện pháp kiểm soát hối đoái được đặt ra để cản trở sự di chuyển tự do của hàng hoá và dịch vụ giữa các nước. Mục đích của tự do hoá thương mại là tận dụng các mối lợi của chuyên môn hoá quốc tế. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và tiền thân của nó là GATT, cũng như nhiều hiệp định khu vực khác như khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung cũng tìm cách thúc đẩy tự do chương mại với tư cách mục tiêu chính sách của cộng đồng quốc tế.