Chi nhánh này không hạch toán kế toán, có con dấu nhưng không có tài khoản ngân hàng riêng.

Trụ sở chính có phải phân bổ tiền thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh không? Nếu bắt buộc phải phân bổ tiền thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh thì cần có chứng từ, thủ tục gì để xác định doanh thu của chi nhánh?

(*Nội dung tư vấn * Chi nhánh ở huyện X của công ty bạn không hạch toán kế toán và thực chất chỉ là xưởng sản xuất nên việc khai thuế giá trị gia tăng sẽ được thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc và số thuế GTGT sẽ được phân bổ để xác định số thuế phải nộp tại địa phương có chi nhánh theo hướng dẫn tại khoản d điều 11 thông tư 111/2013/TT-BTC")

Sau khi được luatminhkhue tư vấn, em muốn hỏi thêm vấn đề sau:* *Tất cả hóa đơn đầu vào, đầu ra bên em đều viết tên Trụ sở chính, không có chứng từ điều chuyển hay xuất bán giữa Chi nhánh và Trụ sở chính. Khi kê khai thuế GTGT bên em không phân bổ đồng nào cho Chi nhánh mà nộp thuế tất về bên Trụ sở chính. Làm như vậy có được không ạ? Nếu thanh tra thuế về thì có vấn đề gì không?

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn chính sách thuế áp chi nhánh theo luật thuế, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi vào chuyên mục của chúng tôi.Trường hợp của bạn được giải quyết như sau :

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Năm 2021, Vi phạm quy định về kế toán bị phạt như thế nào ?

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào điểm d Khoản 1 Điều 11 thông tư số 156/2013/NĐ-CP:

"Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Người nộp thuế phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư này cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.

Căn cứ số thuế giá trị gia tăng được phân bổ giữa địa phương nơi đóng trụ sở chính của người nộp thuế và các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc."

Tức là dù cho là cơ sở sản xuất đó không hạch toán kế toán thì bạn vẫn phải khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế tại địa phương đó. Còn việc bạn không phân bổ đồng nào cho Chi nhánh mà lại nộp tất về bên trụ sở chính là bạn đã làm trái pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ emailhoặc qua Tổng đài tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi : 1900.6162

Trân trọng./

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê