Luật sư tư vấn: 

1. Cơ sở pháp lý:  

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT

2. Nội dung tư vấn: 

1/ Tên gọi của Trung tâm:

- Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

- Đặt tên theo quy định : Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng.
   Ví dụ: Trung tâm ngoại ngữ ABC

2/ Điều kiện cơ sở vật chất:

- Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học

- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật môi trường trực thuộc công ty ?

- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

2/ Điều kiện Nhân sự:

2.1. Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc và các phó giám đốc (nếu cần).

-  Các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.

-  Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ và sản xuất kinh doanh thuộc trung tâm.

-. Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể.

2.2. Giám đốc Trung tâm

- Là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý

- Đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ

>> Xem thêm:  Điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm tiếng anh mới nhất 2021

- Đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục)

- Tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi

- Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

2.3. Giáo viên tại trung tâm và các bộ phận khác: Gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng

- Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

- Có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

3/ Hồ sơ:

- Tờ trình xin thành lập trung tâm

- Đề án thành lập trung tâm 

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm

4/ Thời gian thụ lý hồ sơ: 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI LUẬT MINH KHUÊ

1/ Khách hàng cung cấp:

- Hồ sơ Giám đốc trung tâm và Giáo viên (Trường hợp thiếu hồ sơ chúng tôi có tư vấn hỗ trợ)

- Thông tin cơ bản về cơ sở vật chất

- Thông tin về chương trình giảng dạy

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao chứng thực - nếu có)

2/ Luật Minh Khuê thực hiện:

- Tư vấn toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan

>> Xem thêm:  Xin Luật sư tư vấn giúp việc mượn bằng đại học mở trung tâm ngoại ngữ

- Hoàn thiện hồ sơ 

- Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền

- Hỗ trợ khách hàng tiếp đoàn Thẩm tra cơ sở

- Thay mặt khách hàng nhận kết quả 

Hãy liên hệ chúng tôi để được báo giá chi tiết nhất

Trân trọng./.

Hà Thị Diệu - Trưởng phòng Giấy phép - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ?