1. Thỏa thuận cấp bảo lãnh được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-NHNN thì thỏa thuận cấp bảo lãnh là một bản thoả thuận chi tiết và chặt chẽ được thiết lập và ký kết giữa bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng, hoặc bên xác nhận bảo lãnh với khách hàng, cùng với sự tham gia của các bên liên quan khác (nếu có), nhằm đưa ra các cam kết và hiểu biết rõ ràng về quy trình và trách nhiệm liên quan đến việc phát hành bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh đối ứng, và xác nhận bảo lãnh cho khách hàng.

Qua thỏa thuận này, tất cả các bên đều cam kết và thực hiện đầy đủ, đúng hạn và trung thực các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Mục tiêu là xây dựng một cơ sở vững chắc cho mối quan hệ hợp tác, dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, nhằm đảm bảo sự thành công và an ninh trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến bảo lãnh. Thỏa thuận không chỉ ràng buộc bên cung cấp bảo lãnh mà còn đặt ra các quy định chi tiết về điều kiện và các điều khoản cụ thể liên quan đến quá trình phê duyệt, cấp, và quản lý bảo lãnh. Các điều khoản này giúp đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong mọi khía cạnh của giao dịch, tạo điều kiện cho sự hiệu quả và an toàn cao nhất.

2. Thỏa thuận cấp bảo lãnh được lập bằng tiếng nước ngoài khi nào?

Tại Điều 7 Thông tư 11/2022/TT-NHNN thì thỏa thuận cấp bảo lãnh, theo quy định, phải được soạn thảo và lập bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể thỏa thuận với các bên liên quan sử dụng tiếng nước ngoài. Các trường hợp này bao gồm:

- Giao dịch bảo lãnh trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài: Trong ngữ cảnh đa dạng và phức tạp của quan hệ dân sự với yếu tố nước ngoài, việc thỏa thuận sử dụng tiếng nước ngoài trong các giao dịch bảo lãnh không chỉ là một biện pháp đáp ứng tích cực mà còn là sự thể hiện của sự linh hoạt và sáng tạo. Bằng cách này, thỏa thuận không chỉ hỗ trợ trong việc hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi mà còn tạo ra một khung cảnh pháp lý linh hoạt, giúp giải quyết mọi vấn đề và tranh chấp một cách minh bạch và công bằng.

- Nghĩa vụ được bảo lãnh từ các dự án được tài trợ vốn quốc tế: Trách nhiệm của thỏa thuận cấp bảo lãnh mở rộng đến việc đảm bảo sự tuân thủ với các nguyên tắc và quy định của các tổ chức tài chính quốc tế, theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thỏa thuận không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là một công cụ hiệu quả để xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác quốc tế, tạo ra cơ sở cho sự hợp tác bền vững và phát triển dự án một cách an toàn và hiệu quả.

- Nghĩa vụ được bảo lãnh trong gói thầu quốc tế: Trong bối cảnh tham gia vào các gói thầu quốc tế, thỏa thuận cấp bảo lãnh trở thành một công cụ đa chiều, không chỉ là về khía cạnh pháp lý mà còn về khả năng tương tác và hiểu biết văn hóa. Việc sử dụng tiếng nước ngoài trong thỏa thuận không chỉ là một phương tiện thuận lợi, mà còn là một cơ hội để tạo ra một bản giao kèo độc đáo, phản ánh tầm quốc tế của dự án và thể hiện sự chuyên nghiệp và linh hoạt trong quá trình thực hiện các hợp đồng quốc tế

Qua đó, việc thỏa thuận sử dụng tiếng nước ngoài trong các trường hợp đặc biệt này sẽ giúp tăng cường sự linh hoạt và tính toàn cầu hóa trong quá trình thực hiện các giao dịch bảo lãnh, đồng thời đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc quản lý các nghĩa vụ liên quan đến bảo lãnh. Trong trường hợp sử dụng tiếng nước ngoài, đặc biệt khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông điệp dữ liệu là một quy trình quan trọng. Không chỉ đối mặt với việc dịch ngôn ngữ, mà còn với nhiệm vụ chứng thực thông tin để đảm bảo sự hiểu biết và tương tác hiệu quả giữa các bên liên quan.

Để thực hiện điều này, quy định rõ ràng là các văn bản hoặc thông điệp dữ liệu sẽ phải trải qua quá trình dịch sang tiếng Việt, đồng thời được xác nhận bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Sự xác nhận này không chỉ là một bước kiểm soát, mà còn là một biểu hiện của sự chịu trách nhiệm và đồng thuận từ phía tổ chức liên quan. Thêm vào đó, trong trường hợp cần thiết, văn bản cũng có thể được công chứng hoặc chứng thực, với việc kèm theo bản tiếng nước ngoài. Điều này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp của thông điệp, mà còn tạo ra một lớp bảo vệ bổ sung, đặt ra từ sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa trong giao tiếp quốc tế. Qua quy trình này, không chỉ giữ vững sự chính xác của thông tin mà còn tạo ra một cơ hội để tăng cường sự hiểu biết và tương tác linh hoạt giữa các bên, làm nổi bật sự chuyên nghiệp và cam kết của tổ chức trong môi trường đa văn hóa và phức tạp của ngày nay.

3. Nội dung thỏa thuận cấp bảo lãnh

Điều 15 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định để tạo ra một thỏa thuận cấp bảo lãnh đầy đủ và chi tiết nhằm bảo vệ cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng, việc lập thỏa thuận trở thành một quá trình quan trọng và cần được thực hiện với sự tỉ mỉ và chuyên sâu. Dưới đây là những nội dung cụ thể mà thỏa thuận cấp bảo lãnh cần bao gồm:

- Pháp luật áp dụng: Trong việc xác định pháp luật áp dụng, tập trung không chỉ vào việc đề cập đến một cách trừu tượng, mà còn tạo ra một khung cảnh pháp lý rộng lớn, liên quan đến nhiều hình thức và khía cạnh của pháp luật. Điều này có thể bao gồm việc áp dụng pháp luật Việt Nam một cách toàn diện, bao quát và linh hoạt, đồng thời xem xét cách các yếu tố nước ngoài có thể ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp.

- Thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh: Việc giới thiệu về các bên trong quan hệ bảo lãnh không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin cơ bản mà còn mở rộng đến việc trình bày lịch sử, năng lực và động cơ của mỗi bên. Bằng cách này, có thể xây dựng một hình ảnh toàn diện và sâu sắc hơn về bối cảnh và ngữ cảnh mà quan hệ bảo lãnh đang tồn tại.

- Nghĩa vụ được bảo lãnh: Mục này không chỉ giới thiệu về các nghĩa vụ được bảo lãnh mà còn đi sâu vào cách mà mỗi nghĩa vụ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và chiến lược phát triển của từng bên. Qua việc phân tích chi tiết và dựa trên kinh nghiệm lịch sử, có thể đề xuất các biện pháp và chiến lược cụ thể để tối ưu hóa giá trị của quan hệ bảo lãnh.

- Số tiền bảo lãnh và đơn vị tiền tệ liên quan: Trong việc xác định số tiền và đơn vị tiền tệ liên quan, không chỉ cung cấp một con số cụ thể, mà còn thực hiện một phân tích sâu sắc về nguyên nhân và hệ quả của mức bảo lãnh. Bằng cách này, có thể giúp mỗi bên hiểu rõ hơn về rủi ro và cơ hội kinh doanh liên quan đến số tiền được bảo lãnh, đồng thời đề xuất các chiến lược tài chính để quản lý hiệu quả các khía cạnh tài chính của dự án.

- Hình thức phát hành cam kết bảo lãnh: Trong việc đề cập đến hình thức phát hành cam kết bảo lãnh, có thể tận dụng không chỉ để trình bày cách thức cụ thể, mà còn để xem xét sự linh hoạt và tính đa dạng của các phương tiện truyền thông hiện đại. Cùng với đó, có thể đề xuất và thảo luận về những xu hướng mới và công nghệ tiên tiến, tăng cường khả năng quản lý và theo dõi của cả hai bên trong quá trình thực hiện cam kết bảo lãnh.

- Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Đi sâu vào nội dung về điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh không chỉ giúp đảm bảo sự hiểu biết toàn diện từ phía các bên, mà còn là cơ hội để tạo ra các cơ chế kiểm soát và quản lý hiệu quả. Việc phân tích chi tiết về điều kiện này có thể đi kèm với việc đề xuất các biện pháp dự phòng và các chiến lược linh hoạt để đối mặt với các tình huống không dự đoán được.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên: Ngoài việc chỉ liệt kê quyền lợi và trách nhiệm của các bên, còn có thể thực hiện một phân tích sâu rộng về cách mỗi quyền và trách nhiệm ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược, tài chính và vận hành. Bằng cách này, thỏa thuận không chỉ trở thành một tài liệu pháp lý, mà còn là một bản đồ chiến lược hữu ích cho tất cả các bên liên quan.

- Phí bảo lãnh: Việc bàn luận về phí bảo lãnh không chỉ đơn thuần là việc xác định một con số, mà còn là cơ hội để tận dụng để thảo luận về giá trị thực sự của bảo lãnh trong ngữ cảnh lớn hơn. Bằng cách này, có thể tư vấn về cách thiết lập mức phí sao cho phản ánh đúng mức độ rủi ro và giúp cả hai bên đạt được lợi ích tối đa từ mối quan hệ này.

- Thỏa thuận về bắt buộc nhận nợ trả thay và lãi suất: Trong việc thảo luận về thỏa thuận bắt buộc nhận nợ trả thay và lãi suất, có thể mở rộng đối thoại để tận dụng những cơ hội tiềm ẩn. Cụ thể, việc tập trung vào các điều kiện và mức độ lãi suất có thể trở thành dịp để đề cập đến các mô hình tài chính sáng tạo, tạo ra những điểm kết nối tận cùng và giúp đối thoại trở nên chi tiết hơn, sâu sắc hơn.

- Số hiệu, ngày ký và hiệu lực: Khi đề cập đến số hiệu, ngày ký và hiệu lực của thỏa thuận, có thể thực hiện một phương tiện trình bày tinh tế để tăng cường giá trị tượng trưng. Sự tận dụng các kỹ thuật thiết kế và trình bày đồ họa có thể tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ, giúp thỏa thuận trở nên không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đại diện cho cam kết và chuyên nghiệp.

- Giải quyết tranh chấp phát sinh: Khi thảo luận về cách giải quyết tranh chấp, có thể mở rộng đối thoại từ việc xác định quy trình cụ thể để giải quyết mọi tranh chấp đến việc xem xét các chiến lược tương lai để ngăn chặn sự phát sinh của tranh chấp. Việc này có thể bao gồm việc thảo luận về việc sử dụng trung bình gian, phương pháp giải quyết thông qua trọng tài, hoặc các phương thức khác nhau để tối ưu hóa sự minh bạch và công bằng.

- Các nội dung khác: Khi đề cập đến các nội dung khác, có thể mở rộng phạm vi đối thoại để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh quan trọng của mối quan hệ bảo lãnh được bao quát. Ngoài ra, có thể đề cập đến các khía cạnh chưa được nêu rõ trong thỏa thuận như các chiến lược tiếp thị, cách tiếp cận vấn đề bảo mật, và những điểm khác nhau trong phương thức làm việc giữa các bên để tối ưu hóa hiệu suất và đồng thuận.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.