1. Quy định chung về thời hạn thông báo giảm người phụ thuộc

Theo tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

- Đăng ký thuế và cấp mã số thuế: Người nộp thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Điều này đảm bảo rằng mọi người phụ thuộc phải có mã số thuế riêng để xác định tính hợp lệ của việc giảm trừ gia cảnh.

- Cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và tính giảm trừ gia cảnh tạm thời: Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho người phụ thuộc. Khoản giảm trừ gia cảnh tạm thời sẽ được tính trong năm kể từ khi đăng ký. Điều này có nghĩa là sau khi đăng ký và được cấp mã số thuế, người nộp thuế có thể ngay lập tức hưởng quyền lợi giảm trừ gia cảnh trong năm đó.

- Giảm trừ gia cảnh từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng: Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế, thì sẽ được tính giảm trừ từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi thực hiện quyết toán thuế và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Điều này có nghĩa là nếu vì lý do nào đó mà người nộp thuế chưa đăng ký giảm trừ trong suốt năm, họ vẫn có thể được tính giảm trừ từ tháng đầu tiên phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi tiến hành quyết toán thuế cuối năm.

Riêng đối với các trường hợp khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế. Nếu quá thời hạn này, sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó. Lưu ý: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp có nhiều người nộp thuế cùng có người phụ thuộc phải nuôi dưỡng, thì phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế. Như vậy, giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được tạm tính từ khi đăng ký và sẽ được tính lại từ khi phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi quyết toán thuế năm.

Tóm lại trong năm, đăng ký người phụ thuộc từ thời điểm nào thì được tính giảm trừ gia cảnh từ thời điểm đó. Khi quyết toán thuế, sẽ tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Những quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi về thuế cho người nộp thuế có người phụ thuộc, đồng thời giúp cơ quan thuế quản lý chặt chẽ và minh bạch việc giảm trừ gia cảnh. Bằng cách này, người nộp thuế có thể được hưởng các quyền lợi thuế một cách công bằng và đúng đắn, đồng thời giảm thiểu rủi ro về việc phạm lỗi thuế.

 

2. Lưu ý về thời hạn thông báo giảm người phụ thuộc

Theo Điều 36 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

- Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh doanh: Khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin này cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hoặc kinh doanh theo quy định pháp luật. Nếu thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải hoàn tất các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hoặc kinh doanh.

- Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế: Khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

- Cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập: Cá nhân phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

Tóm lại việc thông báo giảm người phụ thuộc của người nộp thuế, tức thay đổi thông tin đăng ký thuế, sẽ thực hiện theo hai trường hợp: Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Sau đó, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân. Nếu cá nhân nộp thuế không thông báo giảm người phụ thuộc theo đúng thời hạn quy định, thì sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đó trong năm tính thuế. Các quy định này nhằm đảm bảo rằng mọi thay đổi về thông tin đăng ký thuế được thông báo kịp thời và chính xác, giúp cơ quan thuế quản lý hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cũng giúp người nộp thuế tránh được các rủi ro về việc phạm lỗi thuế và đảm bảo quyền lợi về thuế của mình.

 

3. Hậu quả khi không thông báo giảm người phụ thuộc đúng hạn

Việc không thông báo giảm người phụ thuộc đúng hạn có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt tài chính cho cá nhân bao gồm:

- Mất đi khoản thu nhập được miễn thuế: Đây là một hậu quả quan trọng khi không thông báo giảm người phụ thuộc đúng hạn. Khoản giảm trừ gia cảnh được áp dụng trực tiếp vào thu nhập trước khi tính thuế, giúp giảm tổng số thuế cá nhân phải nộp. Nếu không thông báo giảm người phụ thuộc đúng cách, cá nhân sẽ không được hưởng khoản giảm trừ này, dẫn đến việc phải nộp thuế cao hơn so với trường hợp được tính giảm trừ. Hậu quả của việc này có thể là mất đi hàng triệu đồng mỗi năm, phụ thuộc vào thu nhập và mức độ giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc. Số tiền thuế phải nộp thêm có thể đáng kể và gây ra áp lực tài chính không mong muốn đối với cá nhân và gia đình.

- Phải hoàn trả thuế đã nộp thiếu: Trong trường hợp cá nhân đã được hưởng khoản giảm trừ gia cảnh trong các kỳ tính thuế trước đó nhưng không thông báo giảm người phụ thuộc đúng hạn, cơ quan thuế có thể yêu cầu cá nhân hoàn trả số thuế đã được giảm trừ không hợp lệ. Điều này không chỉ bao gồm việc nộp lại số thuế thiếu mà còn có thể kèm theo các khoản tiền phạt và lãi suất do nộp chậm. Nếu phải hoàn trả thuế đã nộp thiếu kèm theo các khoản phạt và lãi suất, cá nhân sẽ phải chi trả một số tiền lớn mà có thể ảnh hưởng đến tài chính cá nhân và gia đình. Việc không quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả có thể dẫn đến những vấn đề tài chính trong tương lai, bao gồm việc không có đủ tiền để chi tiêu hàng ngày hoặc không đủ tiền tiết kiệm cho những mục tiêu dài hạn như hưu trí hay mua nhà.

Những hậu quả này không chỉ tác động trực tiếp đến tài chính cá nhân mà còn có thể gây ra phiền toái về thủ tục hành chính và mất thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh. Việc thông báo giảm người phụ thuộc đúng hạn là rất quan trọng để tránh các hậu quả tài chính và pháp lý không mong muốn.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 2024 là gì?. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!