Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng, với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Đối với trường hợp không thể cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân do trùng CMND với cá nhân đã được cấp mã số thuế trước đó:

+ Điểm 3.3 phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế quy định:

Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại. Căn cứ pháp lý để cơ quan thuế xác định tính duy nhất của một cá nhân chính là số chứng minh nhân dân (CMND) do cơ quan Công an cấp.

Về nguyên tắc số CMND do cơ quan Công an cấp là mã số duy nhất đối với từng cá nhân. Tuy vậy trong thực tế nhiều trường hợp trùng số CMND giữa 2 cá nhân ở hai địa phương khác nhau, do vậy theo nguyên tắc xử lý cấp mã số thuế (MST) TNCN hiện tại không cho phép cấp MST cho trường hợp trùng CMND.

Để tạo điều kiện cho các cá nhân có số CMND trùng với cá nhân khác đã đăng ký MST được cấp MST. Ngày 21/10/2009 Tổng cục Thuế có Công văn số 4313 /TCT-CNTT V/v hướng dẫn xử lý trùng CMND trong triển khai đăng ký thuế TNCN.

Theo đó, khi có trường hợp báo trùng số CMND cơ quan thuế sẽ xác minh thông tin về trùng số CMND trong nội bộ ngành thuế, kết quả xác minh nếu số CMND trùng do nhập sai thì sửa lại để đăng ký cấp MST, nếu người đăng ký cấp mã mới và người đã cấp là một cá nhân thì sẽ thực hiện thay thế mã số thuế cho người nộp thuế, nếu là hai cá nhân khác nhau có cùng một số CMND thì cơ quan thuế vận động, giải thích người nộp thuế nên đi đổi lại CMND mới để đảm bảo quyền lợi cá nhân của mình trong đời sống xã hội.

Trường hợp bạn không muốn đổi số CMND cơ quan thuế thực hiện xác nhận trùng CMND trên hệ thống đăng ký mã số thuế bằng cách nhập bổ sung thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh theo quy định của ngành Thuế.

Trân Trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ mới nhất năm 2020

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục nhập hộ khẩu về Hà Nội theo luật cư trú ?