Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Thủ tục chuyển tên chủ cửa hàng ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162         

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê! Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp

2. Nội dung tư vấn

- Theo nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 12. Quyền thành lập doanh nghiệp

1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh hoặc làm thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

3. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam dự định thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có trên 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập thì phải có dự án đầu tư và thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có không quá 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập, tham gia thành lập thì việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đăng ký đầu tư trong trường hợp này áp dụng theo quy định tương ứng đối với dự án đầu tư trong nước.

- Tại Khoản 2 Điều 12 của nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật doanh nghiệp  có quy định như sau:
“Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh hoặc làm thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.”

Câu hỏi của bạn là công ty bạn có mở thêm một của hàng kinh doanh, nhưng chủ cửa hàng là cháu ruột của sếp bạn. Do bạn chưa cung cấp là công ty của bạn là công ty cổ phần hay công ty TNHH nên hồ sơ chúng tôi có cung cấp có nội dung tương ứng loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần và công ty TNHH bạn lưu tâm để xác định áp dụng cho doanh nghiệp của mình nhé. Ngoài ra, bạn cung cấp là chủ cửa hàng là cháu ruột của sếp bạn, bạn chú ý, khái niệm chủ cửa hàng, bạn vui lòng cần hiểu rõ, chủ cửa hàng bạn đang đề cập có thể chỉ là người quản lý hoặc có thể là người đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Khái niệm chủ cửa hàng thường người ta nghĩ ngay đến đến Giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể, và người chủ cửa hàng thường là chủ hộ kinh doanh cá thể này. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, nếu là chủ hộ kinh doanh thì không liên quan hay có mối quan hệ là công ty của bạn có mở thêm cửa hàng kinh doanh được. Vì vậy,với thông tin bạn cung cấp, bạn cần hiểu rõ yêu cầu của mình, cụ thể : công ty có mở thêm cửa hàng kinh doanh, thì địa điểm cửa hàng kinh doanh đó là địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh của công ty bạn. Việc bạn muốn chuyển tên chủ cửa hàng của công ty nói đúng hơn là có thể trường hợp của bạn, bạn muốn thay đổi tên người giám đốc chi nhánh của chi nhánh kinh doanh này.Bạn cần làm hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh thành người mới là thông tin của sếp bạn nhé.

Nội dung tư vấn thay đổi chi nhánh bạn vui lòng tham khảo;

Thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép hoạt động của Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua tổng đài tư vấn: 1900.6162 .

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp