CÂU HỎI:

Chào luật sư, tôi có một vấn đề cần tư vấn như sau: Công ty của tôi là công ty TNHH một thành viên kinh doanh hàng điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội, tôi muốn thực hiện chương trình bốc thăm trúng thưởng để đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Tôi muốn hỏi thủ tục thực hiện việc đăng kí với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện trương trình khuyến mại. Tôi xin chân thành cảm ơn.

TRẢ LỜI:

Luật thương mại năm 2005 có quy định về hoạt động khuyến mại:

- Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.
- Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;
+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Công ty của bạn là công ty TNHH 1 thành viên muốn thực hiện chương trình khuyến mại nên công ty của bạn có quyền thực hiện haotj động khuyến mại. Như bạn nói thì bạn muốn thực hiện khuyến mại thông qua hình thức là bốc thăm trúng thưởng.

Các thủ tục để thực hiện hoạt động khuyến mại bốc thăm trúng thưởng nư sau:

>> Xem thêm:  Điều kiện, thủ tục, quy trình xin giấy phép đăng ký khuyến mại

Bước 1: Tiến hành đăng kí chương trình khuyến mại tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền

Pháp luật có quy định ba mức độ thủ tục thực hiện đối với khuyến mại bao gồm:

- Thủ tục thông báo thực hiện hoạt động thương mại ( áp dụng với một số hình thức như hàng mẫu, quà tặng, giảm giá và bán hàng….);

- Thủ tục đăng kí thực hiện hoạt động thương mại ( áp dụng với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo chương trình mang tính may rủi);

- Thủ tục xin phép hoạt động khuyến mại ( áp dụng với những hoạt động khuyến mại theo sự sáng tạo của thương nhân và pháp luật chưa có quy định cụ thể).

Như vậy, đối với trường hợp khuyến mại bốc thăm trúng thưởng là hình thức phải đăng kí thực hiện hoạt động thương mại.

* Nơi đăng ký

Vì công ty anh ở Hà Nội và chỉ thực hiện trong phạm vi một tỉnh ( thành phố trực thuộc trung ương) nên anh sẽ đến Sở Công thương của thành phố Hà Nội để đăng ký.

* Cách thức đăng ký: thương nhân đăng ký khuyến mại theo một trong các phương thức sau

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

>> Xem thêm:  Không đăng ký chương trình khuyến mại có được đưa vào chi phí hợp lý hàng hóa khuyến mại hay không ?

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ , cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo tới công ty về việc xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại; nếu không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để công ty được biết.

* Hồ sơ đăng ký khuyến mại bao gồm:

Theo khoản 4 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại:

- 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

- 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Trong đó nội dung đăng kí thực hiện khuyến mại bao gồm: Tên thương nhân thực hiện khuyến mại; Tên chương trình khuyến mại; Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại); Hình thức khuyến mại; Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng); Thời gian thực hiện khuyến mại; Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại); Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại; Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại)...

>> Xem thêm:  Quy định về xuất hóa đơn đối với hàng khuyến mãi như thế nào ?

Bước 2: Thực hiện thông báo công khai các thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại

* Các thông tin cơ bản công khai ( theo điều 97 Luật thương mại năm 2005)

- Tên của hoạt động khuyến mại;

- Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

- Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

* Cách thức thông báo

- Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán;

- Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa;

- Dưới bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

>> Xem thêm:  Chi phí khuyến mại không đăng ký có đưa vào chi phí hợp lý được hay không ?

Bước 3: Công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

- Đối với hoạt động khuyển mại bốc thăm trúng thưởng thời gian công bố kết quả trúng thưởng và trao giải của chương trình không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thức thời gian thực hiện khuyến mại

- Báo cáo kết quả chương trình khuyến mại:

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Trong trường hợp phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP . Trong thời hạn 15 ngày làm việc ktừ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có trách nhiệm nộp Khoản tiền 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo quyết định.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp ngân sách nhà nước, thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP cho cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp. Các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại phải được thương nhân lưu trữ và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Giải đáp thắc mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT): xuất hóa đơn cho hàng hóa khuyến mãi ?

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký chương trình Khuyến mại ?