Đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Thưa luật sư. Hiện em đang muốn kinh doanh online son môi handmade do em tự làm ở nhà. Như vậy em có đăng ký kinh doanh được không ạ. Và phải thực hiện những quy định gì để đúng theo luật ạ. Em xin cảm ơn

-T O Thi Nhu Quynh

Để kinh doanh hợp pháp sản phẩm son handmade, bạn cần thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh cho mặt hàng này. Đồng thời cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm. Cụ thể tại Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định như sau:

" Điều 4. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau:

1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);

3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư này.      

4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Chỉ áp dụng đối với trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.

b) CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên."

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể gồm có:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.

Thuế hộ kinh doanh?

Thưa luật sư! Tôi muốn hỏi là nếu gia đình tôi buôn bán bia rượu thì phải đóng những thuế gì ? Mong luật sư giải đáp cho

-Lộc Vũ

Rượu, bia được coi là hàng hóa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo pháp luật Việt Nam.Theo quy định tại điều 4 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 thì người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là:

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nếu công ty bạn mua rượu về bán lại thì sẽ không phải chịu thuế TTĐB mà chỉ phải chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt do cơ sở sản xuất rượu phải đóng. Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ phải đóng một lần ở khâu sản xuất.

Thuế giá trị gia tăng = giá tính thuế và thuế suất.

Trong đó: Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng;

Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng;

Bảng thuế suất đối với mặt hàng bia, rượu được quy định như sau:

1

Rượu

Thuế suất

a) Rượu từ 20 độ trở lên

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016

55

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

60

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

65

b) Rượu dưới 20 độ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

30

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

35

2

Bia

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016

55

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

60

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

65

Chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể " Soái Ca" ?

Hiện nay tôi có 1 sạp vải kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh, do 1 mình tôi đứng tên. Nay tuổi già sức yếu tôi muốn trao nó lại cho con trai của mình tiếp quản. Nhưng con trai tôi thì được sự góp chung vốn của 2 người bạn nữa, nên dự định sẽ là mô hình kinh doanh do 3 người đứng tên. Vậy các LS vui lòng cho hỏi 1. Thủ tục chuyển sở hữu hộ doanh sang cho con trai tôi thế nào, khi tôi muốn vẫn giữ nguyên tên hiệu sạp vải "Soái ca " 2. Mô hình kinh doanh hộ kinh doanh liệu còn được duy trì hay không, khi hiện nay có 3 người hùn vốn ? Trân trọng cảm ơn.

-Ái Nguyễn

Về thủ tục để thay đổi chủ hộ kinh doanh, điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định như sau:

     Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh bao gồm: 

- Thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh cá thể.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh cá thể: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Quyết định thay đổi người đại diện hợp pháp của chủ hộ kinh doanh cá thể.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Bản sao công chứng văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu có)

- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Sau khi có đầy đủ các loại giấy tờ trên, bạn đem nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND huyện. Sau đó bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ lên Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện để giải quyết. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận dược hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính Kế hoạch sẽ hoàn tất thủ tục đổi tên người đại diện hợp pháp của Hộ kinh doanh cá thể trên GPKD.

Việc thay đổi chủ sở hữu và nâng số lượng chủ sở hữu lên thành 3 thành viên thì không cần phải thay đổi mô hình kinh doanh. Tiệm vải nhà bạn vẫn được giữ nguyên mô hình hộ kinh doanh như hiện tại

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Thưa luật sư! Em ở Bắc giang em muốn thuê một căn nhà tại thành phố Bắc ninh để mở cửa hàng bán dụng cụ thể thao . luật sư cho em hỏi em cần phải làm thủ tục gì trước khi kinh doanh ạ . Em xin chân thành cảm ơn

-Hiep Duong

Theo quy định tại Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh thì Hộ kinh doanh được hiểu như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng kýkinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Như vậy, để mở cửa hàng với mục đích bạn dụng cụ thể thao, bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.

Thuế hộ kinh doanh nhà nghỉ?

Thưa luật sư! nhà tôi là hộ kinh doanh nhà nghỉ và có xuất hóa đơn, luật sư có thể tư vấn cho tôi về việc nộp thuế hóa đơn nghà nghỉ được không tại tôi thấy cơ quan thu thuế 7%, trong khi khoảng đầu năm 2016 cơ quan khoán thuế là mấy trăm ngàn gì đấy nhưng cuối năm 2016 lại thu là 7%, tôi muốn hỏi luật thu thuế của nhà nước chuẩn là ntn? cảm ơ vp luật sư

-Luyện Hà

Theo mục 2 phụ lục bảng danh mục ngành nghề tình thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu tỷ lệ 5% bao gồm:

- Dịch vụ lưu trú, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ;

- Dịch vụ cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, cho thuê tài sản và đồ dùng cá nhân khác;

- Dịch vụ cho thuê kho bãi, máy móc, phương tiện vận tải; Bốc xếp hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bến bãi, bán vé, trông giữ phương tiện;

- Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện;

- Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý;

- Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan;

- Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông;

- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;

- Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game;

- Dịch vụ may đo, giặt là; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;

- Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính và các đồ dùng gia đình;

- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản;

- Các dịch vụ khác;

- Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp).

Như vậy, trường hợp của bạn là dịch vụ lưu trú, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ theo đó tỷ lệ tính thì:

Số thuế GTGT phải nộp  = Tỷ lệ % GTGT trên doanh thu x Doanh thu  = 5% x Doanh thu.

Bạn có thể căn cứ vào doanh thu trên hóa đơn cung cấp dịch vụ để tính thuế GTGT và yêu cầu cơ quan quản lý thuế xem xét lại trường hợp của mình. Ngoài ra quy định tại  thông tư 92/2015/TT-BTC thì đối với việc kinh doanh nhà nghỉ thì gia đinh bạn còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất là 2% nữa.

Mọi vướng mắc pháp lý về việc kinh doanh mỹ phẩm hoặc các hình thức đăng ký kinh doanh. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê