Tôi dự định kinh doanh sàn nhảy vào buổi tối, buổi sáng tôi sẽ mời giáo viên dạy nhảy về mở lớp dạy nhảy thì tôi có phải đăng kí thêm thủ tục gì không. Nếu tôi kinh doanh theo hình thức trên thì tôi sẽ phải đống các loại thúê nào. Mong luật sư có thể giải đáp thắc mắc cho tôi. Xin cảm ơn luật sư.

Người gửi: N.V.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Thủ tục đăng lí kinh doanh sàn nhảy ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

 

Cơ sở pháp lý: 

Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động Văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Nội dung tư vấn:

Việc bạn muốn kinh doanh sàn nhảy kết hợp với quầy bar bán nước bên trong thì điều kiện kinh doanh được qui định tại Điều 24 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ và Điều 10 Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP quy định Cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân kinh doanh vũ trường phải có các điều kiện sau đây. 

Điều 10, Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL:

"Điều 10. Điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh vũ trường

1. Nhà văn hoá, trung tâm văn hoá đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường phải là pháp nhân theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự năm 2005.

2. Khoảng cách từ 200 m trở lên quy định tại khoản 1 Điều 24 Quy chế đo theo đường giao thông từ cửa phòng khiêu vũ đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước. Khoảng cách đó chỉ áp dụng trong các trường hợp trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước có trước, chủ địa điểm kinh doanh đăng ký kinh doanh hoặc đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sau.

3. Người điều hành trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật trở lên quy định tại khoản 2 Điều 24 Quy chế bao gồm các ngành nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, điện ảnh, văn hóa quần chúng, quản lý văn hóa.

4. Âm thanh vang ra ngoài phòng khiêu vũ không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép quy định tại khoản 3 Điều 27 Quy chế được đo tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào phòng khiêu vũ."

Điều 24, Qui chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP) :

"Điều 24. Điều kiện kinh doanh vũ trường

Cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá có tư cách pháp nhân kinh doanh vũ trường phải có các điều kiện sau đây:

1. Phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm phòng chống cháy, nổ;

2. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên;

3. Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng;

4. Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương."

Tuy nhiên Nghị Định 103/2009/NĐ-CP lại không quy định một cách cụ thể về điều kiện kinh doanh bar và pháp luật cũng không có quy định nào chỉ cho phép hoặc cấm những đối tượng nhất định kinh doanh trong lĩnh vực này. Có thể hiểu mọi tổ chức, cá nhân (trừ những đối tượng không được phép thành lập doanh nghiêp theo Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014) nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động của quán bar và có đủ điều kiện đăng ký kinh doanh bar như theo các quy định của pháp luật thì được phép đăng ký kinh doanh hoạt động này. Do đó, bạn có thể kinh doanh dưới hai hình thức: Hộ kinh doanh hoặc thành lập Doanh Nghiệp.

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh vũ trường còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm i, khoản 2, điều 6 Thông tư số 33/2010/TT-BCA :

"l) Vũ trường

- Chỉ các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được kinh doanh vũ trường; không được hoạt động từ sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng; riêng vũ trường trong khách sạn từ 4 sao trở lên được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng cũng không được quá 2 giờ sáng.

- Không được sử dụng người có tiền án, tiền sự làm việc tại vũ trường. Nhân viên làm việc tại cơ sở phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có hợp đồng lao động.

- Có quy định, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn. Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các cơ sở hoạt động kinh doanh vũ trường phải có bảo vệ là nhân viên của các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Phải có các biện pháp ngăn chặn không cho người sử dụng các chất ma túy trong vũ trường hoặc lợi dụng kinh doanh vũ trường để mua, bán các chất ma túy, môi giới mại dâm và các hoạt động vi phạm pháp luật khác."

Thủ tục đăng ký kinh doanh vũ trường được qui định tại Điều 13, Thông tư số 04/TT/BVHTTDL:

Cơ quan có quyền cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồ sơ xin phép gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (mẫu số 3 và mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;

c) Hợp đồng giữa người xin giấy phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành (đối với kinh doanh vũ trường);

Các loại thuế bạn cần phải đóng:

- Thuế môn bài, căn cứ theo công văn số 4376/TCT về việc thu thuế môn bài năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành ngày 06/12/2012 (nếu mở bar theo hình thức kinh doanh hộ gia đình )

- Thuế GTGT theo luật thuế GTGT sửa đổi năm 2013

- Thuế TNCN theo công văn 17526/BTC-TCT năm 2014, luật sửa đổi các luật về thuế

- Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh vũ trường là 40%

Trân trọng./. 

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp