Logo là một trong các yếu tố quan trọng thường được các doanh nghiệp sử dụng như một cách để quảng bá thương hiệu và để nhận diện thương hiệu.

Trên thực tế, việc triển khai sử dụng một logo nào đó hay có sự điều chỉnh trong logo thường được doanh nghiệp cân nhắc một cách kỹ lưỡng và đối khi nó còn cho thấy sự thay đổi trong chiến lực kinh doanh, tầm nhìn và những định hướng mới trong hoạt động của công ty. Chính vì thế logo là một phần rất quan trọng trong việc quảng bán sản phẩm, dịch vụ, tạo được độ nhận diện của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm, dịch vụ tương tự của các doanh nghiệp khác.

Để định hình được logo và tạo được độ nhận diện đối với khách hàng, nghĩa là nhìn vào logo, khách hàng sẽ có thể gắn logo đó vào một sản phẩm nhất định, các doanh nghiệp thường phải trải qua một quá trình xây dựng và phát triển không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, trên thị trường, có rất nhiều doanh nghiệp có hành vi xử dụng logo của những sản phẩm, dịch vụ tương tự như với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình, khiến cho người tiêu dùng khó phân biệt được các sản phẩm, hàng hóa tương tự. Đây được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh. 

Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp tập trung xây dựng thương hiệu, phát triển và quảng bá thương hiệu thông quan logo của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại không chú trọng đến việc bảo hộ logo của hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp mình. Không giống như quyền tác giả, cơ chế bảo hộ là tự động kể từ thời điểm tác phẩm ra đòi. Nghĩa là, ngay từ khi một tác phẩm ra đời, phát luật quy định tác phẩm đó được hưởng các quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Đối với logo, đây thường được đánh giá là một dấu hiệu để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của cá nhân, tổ chức này với hàng hóa dịch vụ của cá nhân, tổ chức khác, nghĩa là logo có thể được coi là một nhãn hiệu và chỉ được bảo hộ dưới cơ chế bảo hộ nhãn hiệu thuộc đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy, khi không thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với logo, các cá nhân, tổ chức có logo bị xâm phạm rất khó có cơ sở phát lý để có thể bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài ra, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được áp dụng nguyên tắc ưu tiên, theo quy định tại Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ 2005:

- Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;

+ Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;

+ Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

+ Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

- Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

Trên thực tế, logo có thể được bảo hộ dưới cơ chế bảo hộ quyền tác giả với loại hình tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và đăng ký bảo hộ dưới cơ chế bảo hộ nhãn hiệu.

- Đối với thủ tục đăng ký bảo hộ logo dưới cơ chế bảo hộ quyền tác giả cho loại hình tác phẩm mỹ thuật ững dụng, chi phí gồm một số chi phí sau:

+ Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng  400.000 đồng/Giấy chứng nhận. 

+ Một số loại phí khác theo quy định của pháp luật và có thể có các chi phí khác căn cứ vào hình thức nộp đơn

- Đối với thủ tục đăng ký bảo hộ logo dưới cơ chế bảo hộ nhãn hiệu, chi phí bao gồm một số chi phí sau:

+ Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

+ Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

+ Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

+ Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

+ Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

+ Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

Như vậy, tùy vào từng loại hình đăng ký mà chi phí đăng ký bảo hộ đối với logo được quy định khác nhau. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký bảo hộ logo có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc đăng ký bảo hộ quyền tác giả hay cũng có thể đăng ký bảo hộ dưới cả hai hình thức.

3. Thủ tục đăng ký logo cho công ty thực phẩm

Như đã phân tích ở trên, đối với logo có thể triển khai đăng ký bảo hộ với hai hình thức là đăng ký bảo hộ quyền tác giả và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

- Đối với đăng ký bảo hộ quyền tác giả, loại hình tác phẩm đăng ký có thể được xác định là loại hình tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Do đó, khi đăng ký cần phải thực hiện đầy đủ các tài liệu mà pháp luật quy định trong hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả với loại hình tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Việc đăng ký logo cho công ty thực phẩm với thủ tục đăng ký quyền tác giả, trình tự, thủ tục không có nhiều khác biệt so với các loại hình tác phẩm khác. Thủ tục được thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật đối với việc đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

- Bước 2: Cục bản quyền tiếp nhận hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật

- Bước 3: Cấp giấy chứng nhận quyền tác giả theo quy định của pháp luật

Việc đăng ký logo cho công ty thực phẩm với thủ tục đăng ký nhãn hiệu, được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu kèm theo các tài liệu theo đúng quy định của pháp luật

- Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn và tiến hành thẩm định đơn

- Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ khi đáp ứng được các quy định của pháp luật

Về cơ bản, đăng ký bảo hộ logo cho các công ty thực phẩm theo thủ tục đăng ký nhãn hiệu không có nhiều khác biệt so với thủ tục đăng ký nhãn hiệu khác. Tuy nhiên, cần phải lưu ý trong việc phân loại nhóm bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Việc phân loại nhóm bảo hộ đối với nhãn hiệu được thực hiện theo Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ. 

Việc phân loại đúng hàng hóa/dịch vụ theo Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp bảo vệ đầy đủ nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Ngoài ra, việc phân loại đúng nhóm hàng hóa/dịch vụ theo Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Bởi khi phân loại không đúng nhóm hàng hóa/dịch vụ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có công văn gửi cá nhân, tổ chức nộp đơn và các cá nhân, tổ chức phải tiến hành trả lời cũng như phân loại lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây nội dung pháp lý được nêu trong bài viết. Tham khảo: Tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan liên hệ đầu số tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng