>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi vào chuyên mục của chúng tôi.Trường hợp của bạn được giải quyết như sau :

Theo điều 27 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”.

   Hồ sơ đổi họ cho con được quy định:

Tại khoản 1, Điều 36 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự” và Điều 37: “UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi; UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi”.

Hiện nay người cha đang ở tù chị hoàn toàn vẫn được đổi họ cho con, nếu con của bạn đủ 9 tuổi trở lên, cần có sự đồng ý của đứa trẻ và cần có văn bản đồng ý công chứng.

Nhưng con chị chưa đủ 9 tuổi, muốn đổi họ cho con thì cần phải có văn bản đồng ý của chồng, vì  Điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng”. Mặt khác, cháu bé hiện vẫn đang mang họ của người cha nên nếu muốn thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ thì về nguyên tắc phải có được sự đồng ý của cả cha và mẹ.

 

>> Xem thêm:  Đổi tên cửa hiệu cầm đồ cần những giấy tờ gì ?

Ý KIẾN BỔ SUNG:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Thắc mắc của bạn được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp luật:

- Bộ luật dân sự 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký  và quản lý hộ tịch

- Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch , hôn nhân và ga đình và chứng thực;

Điều 27 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong trường hợp […] thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại” Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi họ cho con từ tên cha sang tên mẹ

Trong trường hợp này bạn không nêu rõ bạn và cha đứa trẻ có đăng ký kết hôn hay không. Nếu hai người chưa có đăng ký kết hôn thì người cha phải tiến hành thủ tục nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 34 Nghị định 158/2005/NĐ-CP và Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung. Việc nhận cha, mẹ, con phải là tự nguyện và không có tranh chấp.

Sau khi hoàn thành việc đang ký nhận cha, mẹ, con bạn có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh của con thay đổi họ cho con bạn từ họ cha sang họ mẹ

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP và Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thì  bạn nộp tờ khai, xuất trình bản chính giấy khai sinh của con và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên.Trong trường hợp thay đổi họ tên cho người từ đủ 9 tuổi phải có sự đồng sự của người đó thể hiện trong Tờ khai .

>> Xem thêm:  Đổi tên cho con có cần sự đồng ý của bố đứa trẻ

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch phải được ghi chú vào cột ghi những thay đổi sau này của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

-----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam

>> Xem thêm:  Chồng không cấp dưỡng, có được đổi tên cho con theo họ mẹ ?

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng

>> Xem thêm:  Cha không cấp dưỡng cho con có bị tước quyền làm cha?