1. Tư vấn về thủ tục đổi tên và làm lại giấy khai sinh cho con?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn từ tháng 10/ 2003. Năm 2006, tôi sinh con nhưng không phải con của chồng (do chồng tôi không có khả năng có con).
Do muốn con không xấu hổ khi đi học nên tôi ra UBND xã làm khai sinh cho con và cán bộ tư pháp hướng dẫn tôi làm đơn xin nhân nuôi dưỡng để làm giấy khai sinh cho con mà có đủ cả tên cha và mẹ. Nhưng chồng tôi là người ham mê cờ bạc. Và tháng 4/ 2011, chồng tôi bị bắt và đi tù tại Vĩnh Phúc còn mẹ con tôi sống ở Đồng Nai.

Tháng 1/ 2012, chồng tôi ra tù nhưng không vào sống với mẹ con tôi nữa và cũng không thăm hỏi hay chu cấp nuôi dưỡng cho con tôi . Đến nay, tôi thấy con mang họ của người không phải là cha ruột, không quan tâm nuôi dưỡng cháu thì thật không hay cho cháu. Tương lai cháu sẽ ra sao khi lý lịch là con của một người có tiền án ? Bản thân cháu cũng rất buồn vì hoàn cảnh thực tại của mình.

Vậy tôi muốn hỏi là:

1. Tôi muốn thay đổi họ tên cho cháu sang họ tôi có được không? Có cần sự đồng ý của người cha "hờ" đó không?

2. Và để đảm bảo cho tương lai của cháu sau này, tôi muốn làm lại giấy khai sinh chính cho cháu có được không? Thủ tục như thế nào? Tôi có hỏi ban Tư pháp xã, nhưng họ nói khó và không làm vì họ nói trong giấy khai sinh của cháu có thể hiện tên cha rồi (mặc dù tôi không đăng ký kết hôn với người đó), người cha đó phải có mặt thì mới giải quyết.

Kính mong lời giải đáp, hướng dẫn giúp tôi. Trân trọng cảm ơn !

Người gửi: N.T. Ninh

Theo nội dung thư,hiện nay, bạn đang có nhu cầu thay đổi họ tên cho con mình. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, quyền thay đổi họ, tên được quy định như sau:

"Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ."

Nếu trong trường hợp của bạn, việc sử dụng tên của con như hiện tại thực sự gây ra những bất lợi, ảnh hưởng đến danh dự và sự phát triển bình thường của người con thì bạn có thể làm thủ tục để thay đổi họ,tên cho con mình. Nếu con bạn đã đủ chín tuổi trở lên thì bạn cần tham khảo ý kiến của cháu.

Ngoài ra theo pháp luật hôn nhân và gia đình thì bố mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái. Do đó, khi bạn muốn thay đổi tên cho con bạn cần phải có sự đồng ý của chồng.

Về trình tự,thủ tục thay đổi họ, tên, theo quy định tại Số: 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch sẽ được tiến hành như sau:

Bước 1: Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bồ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.

Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giầy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.

Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bổ sung.

Bước 3: Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.

Bước 4: Trong trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù hợp; nếu Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu tại Ủy han nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

>> Xem thêm:  Đăng ký khai sinh là gì ? Khái niệm về đăng ký khai sinh

2. Sửa lại họ cho con trong giấy khai sinh bỏ trống phần tên cha ?

Xin chào luật sư, con gái em trong giấy khai sinh bỏ trống phần cha vì em chưa đăng ký kết hôn và gia đình em không cho phép cha nhận con. Nay ông ngoại em biết chuyện và bắt em phải đổi sang họ cuả ông ngoại vì họ cuả em và họ của cha em bé giống nhau, ông không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến người cha.
Hiện giờ, gia đình em đang rất căng thẳng. Như vậy em có thể thay đổi họ cho con theo họ ông ngoại có được không ạ. Ông ngoại em hiện đang định cư ở nước ngoài ?
Cảm ơn!
- Thuong Nguyen

Luật sư trả lời:

- Điều kiện thay đổi họ, tên cho con:

Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Điều kiện để thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật hộ tịch năm 2014Nghị định 123/2015/NĐ-CP phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại; thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính; các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

- Hồ sơ thay đổi tên cho con gồm

+ Tờ khai theo mẫu

+ Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

+ Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định các giấy tờ trên phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định.Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định.

Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Hơn nữa, việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Năm 2021, con ngoài giá thú có được mang họ của cha không ?

3. Tư vấn trường hợp giấy khai sinh của con chỉ con tên người mẹ

Thưa Luật sư, Cháu là N, sinh viên trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Nay cháu viết thư này rất mong nhận được sự giúp đỡ từ Liên đoàn Luật sư về sự vệc sau: Cháu có quen gia đình anh T. sinh năm 1993, HKTT tại tỉnh ĐăkLak và chị P. sinh năm 1994, HKTT ở tỉnh ĐắkNông.
Năm 2009, hai người gặp và kết hôn với nhau. Nhưng tại thời điểm này cả hai vẫn chưa đi đăng ký Kết Hôn vì hai người vẫn chưa đủ tuổi theo Luật định. Năm 2010, chị P. sinh được 1 bé trai tên là T.A. Đến năm 2011 hai bên nảy sinh mâu thuẫn nên chị P đã bỏ về sống cùng bố mẹ đẻ và để lại bé T.A cho gia đình anh T. nuôi. Tại đây, chị đã đi làm giấy Khai sinh cho cháu T.A và trong giấy Khai Sinh chỉ có tên của chị. Về phần chị P, hiện nay chị đã kết hôn cùng với một người khác và hoàn toàn không còn liên lạc gì với gia đình anh T. Hiện nay, bé T.A đã đủ tuổi đi học, thế nhưng bé không được hưởng chế độ Bảo Hiểm cũng như các khoản trợ cấp Xã hội khác.
Vì các cơ quan có thẩm quyền cho rằng Hộ Khẩu của bé là ở ĐắkNông nên họ không thể giải quyết được. Bây giờ, gia đình anh T muốn trong Giấy Khai Sinh của bé có tên anh, sau đó nhập bé vào Hộ Khẩu của gia đình, để đảm bảo những lợi ích hợp pháp của bé sau này nhưng gia đình anh T không biết phải bắt đầu từ đâu ?
Cháu xin cảm ơn!

Tư vấn trường hợp giấy khai sinh của con chỉ con tên người mẹ

Luật sư tư vấn pháp luật hộn nhân và gia đình trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

"1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng”.

Do đó, nếu như bạn muốn có tên trong giấy khai sinh của con, bạn có thể bổ sung tên người cha vào giấy khai sinh của con. Trước khi bổ sung, bạn cần phải làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con.

UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện việc đăng ký cha, mẹ, con. Thủ tục cụ thể như sau:

1. Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên phải có sự đồng ý của người đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;

b) Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)

2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, UBND cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

3. Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho người con sẽ căn cứ Quyết định này để ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống.

Ngoài ra, tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: căn cứ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống. Trong trường hợp Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu một quyển tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là UBND cấp huyện) thì UBND cấp xã thông báo cho UBND cấp huyện để ghi tiếp việc bổ sung.

Như vậy, để bổ sung tên cha trong giấy khai sinh cho con bạn thì trước tiên bạn phải làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con. Sau khi có quyết định công nhận việc nhận cha, con, UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con sẽ ghi bổ sung phần khai về cha trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

4. Thủ tục đăng ký khai sinh cho con mà không có tên của mẹ ?

Xin chào Luật sư! Tôi muốn Luật sư tư vấn giúp tôi giải quyết trường hợp như sau: Năm 2013 chị Trương Thị N ở xã A kết hôn cùng anh Nguyễn Văn T ở xã B, sau khi kết hôn chị N cắt khẩu về nhập tại xã B. Chung sống với nhau được hai tháng, hai vợ chồng sống không hợp nhau nên đã ly thân, chị N vào Sài Gòn làm ăn còn anh T ở nhà một thời gian ngắn sau đó đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Chị N sống ở Sài Gòn quen và yêu anh H người ở xã C, hai người chung sống với nhau như vợ chồng và chị N đã có thai, sau khi chị N có thai được 6 tháng chị về quê mình ở xã A sinh con. Khi chị N lên UBND xã A khai sinh cho con thì cán bộ tư pháp từ chối với lý do chị N không có hộ khẩu thường trú tại xã A nên không thể đăng ký khai sinh cho cháu bé và cán bộ tư pháp hướng dẫn chị N về UBND xã B để đăng ký khai sinh cho cháu bé. Vì không phải là con của chồng nên chị N sợ gia đình anh T nên không vào làm thủ tục khai sinh cho cháu bé, đến lúc cháu bé được 7 tháng chị N đưa cháu bé đến gia đình anh H trả cho anh H vì đây là con của chị và anh H trong thời gian sống chung với nhau. Hiện nay cháu bé đang được gia đình anh H chăm sóc nuôi dưỡng, gia đình có nguyện vọng được khai sinh cho cháu để đảm bảo các quyền lợi của cháu và để cho anh H được đứng tên về phần cha trong giấy khai sinh của cháu bé và không muốn ghi tên người mẹ vào giấy khai sinh.
Xin hỏi Luật sự đối với trường hợp này gia đình phải đến đâu và làm như thế nào?
Rất mong được sự trả lời của Luật sư. Gia đình xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Trong trường hợp này, chị N và T chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, cho nên con của chị N và anh C là con ngoài giá thú. Việc đăng ký khai sinh cho con, sẽ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi người mẹ cư trú. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì mới đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của người cha cụ thể quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch. Bạn chỉ có thể đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú của mình tại nơi cư trú của mình khi không xác định được nơi cư trú của người mẹ đứa trẻ. Và bạn chỉ đứng tên trong phần ghi về người cha trong giấy khai sinh.

Thủ tục đăng kí khai sinh cho con: Tại Điều 15, Nghị định 123/2015/NĐ-CP

"Điều 15. Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ
1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.
2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.
3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.
4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.
5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thủ tục và hồ sơ đổi tên trong giấy khai sinh? Điều kiện để được thay đổi tên trên giấy khai sinh?

5. Thủ tục làm lại giấy khai sinh để đổi tên đệm cho trẻ dưới 4 tuổi ?

Thưa luật sư, C on em năm nay được 4 tuổi bây giờ em muốn làm lại giấy khai sinh cho con được không? Hiện bây giờ tên con em là Phạm Hoàng Bảo Nguyên em muốn bỏ tên đệm đi thành Phạm Bảo Nguyên được không ? Nếu được thủ tục cần làm gì ?
Mong luật sư tư vấn sớm cho em. Cảm ơn!

Tư vấn thủ tục làm lại giấy khai sinh để đổi tên đệm cho trẻ dưới 4 tuổi ?

Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. có quy định: "Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại". Như vậy, trường hợp của bạn không được khai sịnh lại vì giấy giờ của con bạn vẫn còn, không bị mất nên bạn không được đăng ký lại khai sinh cho con mà bạn chỉ được thay đổi học, tên cho con.

Căn cứ Điều 26 Luật Hộ tịch năm 2014:

" Thay đổi họ tên, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự."

Ngoài ra, tại Điều 27, 28 Bộ Luật dân sự năm 2015 có quy định cá nhân có quyền thay đổi họ, tên khi có lý do chính đáng:

"theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền lợi hợp pháp của con,...."....

Tại Điều 28 Luật hộ tịch năm 2014 quy định hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai (theo mẫu )

- Các giấy tờ liên quan

Sau đó bạn sẽ nộp giấy tờ này đến cơ uqan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định trên, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục đổi tên khai sinh cho con dưới 4 tuổi như thế nào ? Thay đổi họ tên trong giấy khai sinh ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Giấy khai sinh là gì?

Trả lời:

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật hộ tịch 2014.

Câu hỏi: Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Trả lời:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

Câu hỏi: Trách nhiệm đăng ký khai sinh

Trả lời:

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.