1. Giới thiệu

Lưu ký chứng khoán là dịch vụ quan trọng trong hệ thống tài chính, giúp nhà đầu tư bảo quản và quản lý chứng khoán của mình một cách an toàn và hiệu quả. Việc nộp và rút lưu ký chứng khoán cần được thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

- Nộp lưu ký chứng khoán:

+ Nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) hoặc các tổ chức có thẩm quyền.

+ Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nhà đầu tư nộp lưu ký chứng khoán tại VSD hoặc các điểm giao dịch được ủy quyền.

+ Quá trình nộp lưu ký chứng khoán cần tuân thủ các quy định về hình thức và thời gian nộp của từng tổ chức quản lý chứng khoán.

- Rút lưu ký chứng khoán:

+ Nhà đầu tư cần yêu cầu rút lưu ký chứng khoán bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu yêu cầu rút lưu ký.

+ Sau đó, nhà đầu tư nộp mẫu yêu cầu rút lưu ký cùng các tài liệu liên quan tại VSD hoặc các điểm giao dịch có thẩm quyền.

+ Quá trình rút lưu ký chứng khoán cũng cần tuân thủ các quy định và thủ tục của từng tổ chức quản lý chứng khoán.

- Quy trình và thủ tục:

+ Các quy trình và thủ tục nộp và rút lưu ký chứng khoán được quy định rõ trong các văn bản pháp luật và hướng dẫn của từng tổ chức quản lý chứng khoán.

+ Nhà đầu tư cần tuân thủ đúng các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý chứng khoán để đảm bảo quyền lợi và tránh phát sinh các vấn đề pháp lý.

Việc tuân thủ quy trình và thủ tục nộp và rút lưu ký chứng khoán không chỉ giúp nhà đầu tư bảo vệ quyền lợi của mình mà còn góp phần vào sự minh bạch và an toàn của thị trường chứng khoán.

 

2. Cập nhật mới nhất về thủ tục nộp rút lưu ký chứng khoán năm 2024

Thông tin từ các công ty lưu ký chứng khoán uy tín như VSDC, MBS, Pinetree, NSI và FPTS cho thấy thủ tục nộp rút lưu ký chứng khoán năm 2024 có một số thay đổi so với năm 2023 như sau:

- Giảm thời gian giao dịch: Thời gian xử lý giao dịch nộp rút lưu ký chứng khoán được rút ngắn xuống còn 1 ngày T+2 đối với chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Điều này giúp nhà đầu tư có thể nhanh chóng thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

- Đa dạng hóa kênh giao dịch: Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch nộp rút lưu ký chứng khoán qua nhiều kênh khác nhau như giao dịch trực tiếp tại công ty chứng khoán, giao dịch trực tuyến qua website hoặc ứng dụng mobile của công ty chứng khoán, giao dịch qua điện thoại. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư có thể tiếp cận và thực hiện giao dịch một cách linh hoạt và tiện lợi.

- Tăng cường bảo mật: Các công ty lưu ký chứng khoán áp dụng nhiều biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin và tài sản của nhà đầu tư. Điều này đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu của nhà đầu tư được bảo vệ một cách an toàn nhất, từ đó giúp tăng cường niềm tin và tin cậy trong quá trình giao dịch chứng khoán.

Tóm lại, các thay đổi trong thủ tục nộp rút lưu ký chứng khoán năm 2024 nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm giao dịch và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể tham gia thị trường chứng khoán một cách dễ dàng và an toàn hơn.

 

3. Hướng dẫn chi tiết thủ tục nộp rút lưu ký chứng khoán năm 2024

3.1. Thủ tục nộp lưu ký chứng khoán

Đối tượng nộp lưu ký:

- Chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho phép lưu ký.

Thủ tục nộp lưu ký:

- Nhà đầu tư ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện giao dịch nộp lưu ký.

- Công ty chứng khoán sẽ chuyển chứng khoán từ tài khoản giao dịch của nhà đầu tư sang tài khoản lưu ký tại công ty lưu ký chứng khoán.

- Nhà đầu tư nhận thông báo xác nhận giao dịch nộp lưu ký từ công ty chứng khoán và công ty lưu ký chứng khoán.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, hồ sơ rút chứng khoán theo yêu cầu của người sở hữu chứng khoán gồm:

- Đề nghị rút chứng khoán của khách hàng: Đây là văn bản mà nhà đầu tư mở tài khoản tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (Tổng công ty Lưu ký) lập khi có yêu cầu rút chứng khoán. Hồ sơ cũng có thể bao gồm văn bản ủy quyền thực hiện rút chứng khoán nếu người sở hữu chứng khoán ủy quyền cho một bên khác thực hiện thủ tục này.

- Danh sách người sở hữu chứng khoán đề nghị rút chứng khoán: Tổng công ty Lưu ký sẽ lập danh sách này dựa trên thông tin từ hồ sơ và tài khoản chứng khoán của người sở hữu. Danh sách này có thể là Mẫu 15A/LK hoặc 15B/LK theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đây là tài liệu cần thiết để xác định danh sách các chứng khoán cần rút và thông tin về các người sở hữu chứng khoán.

Sự thay đổi trong hồ sơ rút chứng khoán so với quy định trước đó được điều chỉnh để phản ánh các quy trình và yêu cầu mới, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý và xử lý các giao dịch rút chứng khoán.

 

3.2. Thủ tục rút lưu ký chứng khoán

Căn cứ Điều 21 Thông tư 119/2020/TT-BTC về việc rút chứng khoán theo yêu cầu của người sở hữu chứng khoán:

- Rút chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng:

+ Khách hàng chỉ được yêu cầu rút chứng khoán trong phạm vi số lượng chứng khoán sở hữu trên các tài khoản lưu ký chứng khoán, trừ các chứng khoán đang bị tạm giữ, phong tỏa, ký quỹ bù trừ.

+ Thành viên lưu ký phải chuyển cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hồ sơ rút chứng khoán trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của khách hàng.

+ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm xử lý hồ sơ rút chứng khoán trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thành viên lưu ký.

+ Thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư rút chứng khoán lưu ký được ghi nhận vào danh sách người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

+ Tổ chức phát hành có trách nhiệm cấp lại giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán hoặc sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán đã rút chứng khoán trong trường hợp tổ chức phát hành có cấp giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán hoặc sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán.

- Rút chứng khoán do chứng khoán hết hiệu lực lưu hành hoặc hủy đăng ký chứng khoán tự nguyện:

Việc rút chứng khoán này được thực hiện theo nguyên tắc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tự động hạch toán giảm số lượng chứng khoán lưu ký trên tài khoản lưu ký chứng khoán của các thành viên lưu ký sau khi tổ chức phát hành hoàn tất việc hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Việc rút chứng khoán đã lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam: Việc này được thực hiện theo quy chế về hoạt động lưu ký chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

=> Đối tượng rút lưu ký:

- Chứng khoán đã được lưu ký.

- Chứng khoán đáp ứng các điều kiện rút lưu ký theo quy định của công ty lưu ký chứng khoán.

Thủ tục rút lưu ký:

- Nhà đầu tư ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện giao dịch rút lưu ký.

- Công ty lưu ký chứng khoán sẽ chuyển chứng khoán từ tài khoản lưu ký sang tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán.

- Nhà đầu tư nhận thông báo xác nhận giao dịch rút lưu ký từ công ty chứng khoán và công ty lưu ký chứng khoán.

Việc thực hiện đúng quy trình và thủ tục nộp và rút lưu ký chứng khoán là điều cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và an toàn của giao dịch chứng khoán, cũng như bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

 

4. Lưu ý khi nộp rút lưu ký chứng khoán

Khi nộp rút lưu ký chứng khoán, nhà đầu tư cần chú ý các điều sau:

- Lựa chọn công ty chứng khoán uy tín: Điều quan trọng nhất là chọn một công ty chứng khoán uy tín và đáng tin cậy để thực hiện giao dịch. Công ty chứng khoán uy tín sẽ đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hiệu quả cho giao dịch của nhà đầu tư.

- Đọc kỹ hướng dẫn giao dịch: Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, nhà đầu tư cần đọc kỹ hướng dẫn giao dịch nộp rút lưu ký chứng khoán của cả công ty chứng khoán và công ty lưu ký chứng khoán. Điều này giúp họ hiểu rõ các quy trình, điều kiện và các bước cần thực hiện để giao dịch thành công.

- Đảm bảo đủ số dư: Trước khi thực hiện giao dịch, nhà đầu tư cần đảm bảo rằng tài khoản giao dịch và tài khoản lưu ký chứng khoán của mình có đủ số dư để thực hiện giao dịch. Nếu không, họ có thể phải chịu phí phạt hoặc gặp các vấn đề khác trong quá trình giao dịch.

Bằng cách tuân thủ các lưu ý trên, nhà đầu tư có thể tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro khi thực hiện giao dịch nộp rút lưu ký chứng khoán.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Quy định thời gian giao dịch chứng khoán trên sàn tại Việt Nam?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.