1. Cách thay đổi tên đệm trên giấy khai sinh và các giấy tờ khác?

Thưa luật sư, xin hỏi: Mình có thắc mắc muốn hỏi: Năm nay mình 21 tuổi, mình muốn thay đổi tên đệm trên giấy khai sinh.
Vậy mình phải làm những thủ tục gì và khi đổi tên những giấy tờ và văn bằng có liên quan (CMND,đăng ký xe,......) đến tên cũ của mình có phải xin cấp lại không? Hiện tại mình đang học đại học và sắp ra trường mình muốn thông báo cho nhà trường về việc thay đổi tên đệm thì phải làm thế nào?
Người gửi: K.L

>> Luật sư tư vấn luật dân sự về quyền thay đổi tên, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

“Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Và Điều 37: “UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi; UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi”.

Như vậy, trường hợp của bạn, nếu việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì bạn có thể làm đơn xin thay đổi họ tên. Và việc thay đổi chữ đệm của bạn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Căn cứ tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định Hồ sơ bao gồm:

-Tờ khai (theo mẫu quy định),

-xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch;

- các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Theo Khoản 1, Khoản 2 điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha mẹ, con, phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.

Như vậy, về nguyên tắc,sau khi thay đổi tên đệm trong Giấy khai sinh thì bạn cần phải làm thủ tục điều chỉnh về tên đệm trên các giấy tờ đó sao cho phù hợp với Giấy khai sinh theo đúng quy định nêu trên: Đối với giấy CMND, sổ hộ khẩu, bạn có thể liên hệ với cơ quan công an đã cấp giấy, sổ để được xem xét, giải quyết. Các cơ quan này sẽ căn cứ vào giấy khai sinh của anh để thực hiện việc chỉnh sửa.

Cũng theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 thì “Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”. Do vậy, những bằng cấp trước đây (bằng lái xe) của bạn vẫn còn giá trị.

Về việc bạn muốn thông báo thay đổi tên đệm tại trường đại học mình đang học thì bạn phải mang các giấy tờ cần thiết đã được thay đổi như Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân... đến Phòng quản lý sinh viên để được hướng dẫn, giải quyết.

>> Tham khảo: Lý do chính đáng để thay đổi tên là gì? Tại sao cán bộ tư pháp không cho thay đổi tên họ?

 

2. Đăng ký thay đổi tên khai sinh cho con?

Chào luật Minh Khuê, em có câu hỏi muốn được giải đáp: Em có một đứa con gái năm nay được 9 tuổi của người chồng trước,nay em đã kết hôn một lần nữa, giờ em muốn đổi lại khai sinh cho con của em theo họ của chồng em hiên tại. Như vậy có được không? và nếu làm thì thủ tục như thế nào?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật dân sự gọi1900.6162

 

Trả lời:

Thay đổi họ tên là quyền của cá nhân, theo quy định tại điều 26 Bộ luật dân sự 2015:

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

và theo quy định tại điều 26 Luật hộ tịch năm 2014: thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật dân sự.

>>Căn cứ vào những quy định trên, bạn có thể đăng ký lại tên cho con mình; tuy nhiên theo quy định tại điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 thì khi thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó, vì thế bạn chỉ có thể thay đổi tên khi có sự đồng ý của con bạn.

Về thủ tục: thực hiện theo quy định điều 28 Luật hộ tịch năm 2014:

- Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch (UBND cấp xã nơi cứ trú của cha hoặc mẹ).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

- Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

- Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

- Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

- Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

 

3. Đổi tên cho con có cần sự đồng ý của bố đứa trẻ?

Xin kính chào công ty luật Minh Khuê, tôi muốn thay đổi họ của bé sang họ của cha mẹ nuôi nhưng chưa thông qua ý kiến của cha ruột. Cụ thể tôi và chồng kết hôn có bé ...Quỳnh sinh ngày 9 tháng 6 năm 2017. Vào tháng 8 năm 2018 tôi và chồng ly hôn và quyết định tôi nuôi bé Quỳnh ?
Xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật dân sự về quyền thay đổi tên, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật dân sự 2015 về quyền thay đổi họ, tên thì:

"1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó."

Theo quy định tại Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình mới năm 2014 số 52/2014/QH13 đình thì:

" Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng."

Do đó mặc dù hai bạn đã ly hôn nhưng người cha vẫn có quyền chăm nom, nuôi dưỡng cháu bé, Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình quy định "Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan". Vì vậy, nếu bạn muốn đổi họ cho cháu bé, bạn cần phải có văn bản đồng ý của cha cháu bé. Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh bản gốc ?

 

4. Tư vấn thay đổi tên cha trong giấy khai sinh của con thực hiện như thế nào ?

Kinh thưa công ty luật Minh Khuê, chúng tôi biết danh tiếng của quý công ty đã lâu, nhưng vì công ty tiếp rất nhiều khách hàng (VIP), nên không biết công ty có tiếp những khách bình dân như chúng tôi không ? Tôi xin trình bày nội dung mà tôi đang vướng mắc sau đây : Tôi yêu và có con với một phụ nữ, khi cô ấy mang thai thì tôi có việc phải đi công tác xa. Do lâu chưa thấy tôi quay lại chăm sóc nên cô ấy tự ái và đã cắt liên lạc một mình sinh con. Hàng năm sau đó, cô ấy mới nhờ người bạn thân đứng tên làm thủ tục nhận làm cha và đứng tên " là Cha" cho con tôi trong giấy khai sinh. Nay tôi đã hoàn thành công việc và đã cùng cô ấy (mẹ cháu bé) đăng ký kết hôn. Nay người bạn của chúng tôi tự nguyện thỏa thuận trả lại quyền làm cha của đứa con tôi cho tôi, để làm lại hộ tịch và giấy khai sinh cho con tôi một cách hợp pháp ( không có tranh chấp).
Vậy thủ tục như thế nào ? có phải xét ADN không ?
Chân thành cám ơn quý công ty !

Trả lời:

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 hoàn toàn cho phép bạn được nhận con, cụ thể Điều 91 quy định:

"Điều 91. Quyền nhận con

1. Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết.

2. Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia...."

Với dữ liệu bạn đưa ra thì chúng tôi có thể thấy rằng bạn, mẹ đứa trẻ và người cha đang đứng tên trên giấy khai sinh của đứa trẻ đều thỏa thuận, thống nhất việc cho bạn nhận con. Do đó, theo quy định của Điều 101 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì bạn nên chuẩn bị một bộ hồ sơ gửi tới cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây đã đăng ký cho con bạn để yêu cầu giải quyết:

"Điều 101. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp..."

Hồ sơ thực hiện việc thay đổi hộ tịch bao gồm:

- Tờ khai (theo mẫu)

- Giấy khai sinh bản gốc

- Chứng minh nhân dân của người thực hiện việc thay đổi hộ tịch

- Căn cứ chứng minh việc thay đổi hộ tịch

 

5. Thay đổi tên tên nước ngoài như thế nào?

Thưa luật sư, tôi có vấn đề pháp lý như sau muốn nhờ luật sư công ty Luật Minh khuê tư vấn. Rất mong được sự hỗ trợ, tư vấn từ phía luật sư để tôi có thể giải quyết các thủ tục pháp lý. Trong trường hợp tôi đặt tên cho con trai tôi : TOMY và tôi muôn bổ sung thêm vần M tức là TOMMY thi tôi phải làm thủ tục như thế nào?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 26 Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 của Quốc hội có quy định phạm vi thay đổi hộ tích trong đó có:

"Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự."

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch cũng quy định rằng việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ ràng trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó.

Điều 46 khoản 3 Luật hộ tịch 2014 quy định cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

"Điều 46. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc."

Thủ tục theo điều 28 Luật hộ tịch như sau:

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Như vậy bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Tờ khai theo mẫu và các giấy tờ liên quan (bản chính giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy tờ của ca nhân đó, giấy tờ của bố mẹ...) rồi sau đó nộp đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận nơi bạn đã đăng ký hộ tịch trước đây cho con để làm thủ tục thay đổi họ tên. Đối với các giấy tờ mang tên, họ cũ thì khi có quyết định thay tên, họ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bạn phải mang văn bản này cùng giấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu... đến các cơ quan quản lý các hồ sơ này để tiến hành cải chính lại theo họ, tên mới.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.