1. Quy định pháp luật về hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại. Theo Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 đây là một thỏa thuận pháp lý giữa các bên tham gia hoạt động thương mại nhằm xác định và quy định các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Cụ thể, hợp đồng thương mại có thể là thỏa thuận giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân với các bên liên quan khác như cá nhân, tổ chức.

Trong định nghĩa hợp đồng thương mại, điểm quan trọng là mục đích hợp đồng thương mại. Hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Điều này bao gồm một loạt các hoạt động kinh doanh như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động kinh doanh khác nhằm tạo ra lợi nhuận hoặc giá trị kinh tế cho các bên tham gia.

Trong hợp đồng thương mại, một khía cạnh quan trọng là vấn đề về hàng hóa. Hàng hóa được hiểu rộng rãi, bao gồm không chỉ các sản phẩm hiện có mà còn cả các động sản có thể hình thành trong tương lai. Điều này đảm bảo rằng mọi quy định về hàng hóa đều được bao phủ và áp dụng một cách rộng rãi trong hợp đồng.

Ngoài ra, thói quen cũng đóng một vai trò quan trọng trong hợp đồng thương mại. Thói quen là các quy tắc xử sự được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên. Điều này giúp xác định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng, cũng như tạo ra sự ổn định và dự đoán được trong các giao dịch thương mại.

Như vậy,  hợp đồng thương mại không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là một công cụ quan trọng giúp quản lý và điều chỉnh các mối quan hệ kinh doanh một cách hiệu quả giữa các bên tham gia hoạt động thương mại

 

2. Thực hiện cấp số hợp đồng thương mại trước hay sau khi ký hợp đồng?

Việc cấp số hợp đồng thương mại có thể được thực hiện trước hoặc sau khi hợp đồng được ký kết, phụ thuộc vào quy định cụ thể của các bên và quy định pháp lý tại địa phương hoặc quốc gia cụ thể.

- Trước khi ký hợp đồng:

  • Cấp số hợp đồng trước khi ký hợp đồng có thể được thực hiện để đảm bảo sự rõ ràng và tiện lợi trong quá trình chuẩn bị và thực hiện hợp đồng.
  • Việc này giúp các bên có thể chuẩn bị các bản sao của hợp đồng hoặc các tài liệu liên quan trước khi chính thức ký kết.
  • Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc cấp số trước có thể gây ra sự rối loạn hoặc nhầm lẫn nếu có sự thay đổi hoặc điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị hợp đồng.

- Sau khi ký hợp đồng:

  • Trong nhiều trường hợp, số hợp đồng được cấp sau khi hợp đồng được ký kết và hoàn thiện. Điều này đảm bảo rằng thông tin về hợp đồng đã được xác nhận và đồng ý bởi tất cả các bên.
  • Việc cấp số sau khi ký hợp đồng có thể giúp trong việc theo dõi và quản lý các hợp đồng một cách hiệu quả hơn, đặc biệt khi có nhiều hợp đồng được thực hiện trong một thời gian ngắn.
  • Tuy nhiên, việc này có thể làm trễ quá trình chuẩn bị hoặc thực hiện các biện pháp liên quan đến hợp đồng, đặc biệt trong các trường hợp cần thiết.

Quy định tại Điều 15 Nghị định 30/2020/NĐ-CP cũng chỉ rõ về việc cấp số và thời gian ban hành văn bản, đặc biệt là đối với các văn bản giấy và văn bản điện tử. Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp lý khi thực hiện các giao dịch thương mại.

Theo đó việc cấp số hợp đồng thương mại trước hay sau khi ký hợp đồng phụ thuộc vào quy định của các bên và quy định pháp lý cụ thể, nhằm đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và tuân thủ các quy định pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Như vậy thì theo quy định này thì hợp đồng thương mại nếu ở dạng văn bản giấy thì việc cấp số, thời gian ban hành được thực hiện sau khi có chữ ký của người có thẩm quyền, đối với các văn bản mang tính mật thì nên được cấp hệ thống số riêng. Đối với văn bản điện tử thì việc cấp số, thời gian ban hành được thực hiện bằng chức năng của Hệ thống.

 

3. Tầm quan trọng của việc cấp số hợp đồng thương mại

Việc cấp số hợp đồng thương mại là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện các giao dịch kinh doanh và thương mại. Tầm quan trọng của việc này không chỉ đơn thuần là vấn đề hình thức mà còn phản ánh sự rõ ràng, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong các hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một số điểm nổi bật về tầm quan trọng của việc cấp số hợp đồng thương mại:

- Xác định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của các bên: Việc cấp số hợp đồng giúp xác định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào hợp đồng. Điều này giúp tránh khỏi sự hiểu lầm và tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Xác định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của các bên trong một hợp đồng thương mại là một bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quan hệ kinh doanh. Việc cấp số hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự rõ ràng này bằng cách tạo ra một bản ghi chính thức và rõ ràng về các cam kết và trách nhiệm của mỗi bên.

- Tạo ra sự minh bạch và đáng tin cậy: Số hợp đồng là một dấu hiệu cho thấy rằng mọi thông tin và điều khoản trong hợp đồng đã được xác nhận và chấp nhận bởi cả hai bên. Điều này tạo ra sự minh bạch và đáng tin cậy trong quan hệ kinh doanh giữa các bên. Tạo ra sự minh bạch và đáng tin cậy trong quan hệ kinh doanh là một yếu tố quan trọng đối với sự thành công và phát triển của mọi doanh nghiệp. Số hợp đồng chính là một công cụ hiệu quả để thúc đẩy sự minh bạch và tạo ra niềm tin giữa các bên tham gia vào giao dịch kinh doanh. Khi một số hợp đồng được cấp, điều này đồng nghĩa với việc các thông tin và điều khoản trong hợp đồng đã được cả hai bên xác nhận và chấp nhận. Điều này tạo ra một sự rõ ràng và chắc chắn về nội dung và cam kết trong hợp đồng. Số hợp đồng là một biểu tượng của sự minh bạch trong quan hệ kinh doanh. Việc có số hợp đồng làm cho mọi thông tin và điều khoản liên quan đến giao dịch trở nên dễ dàng truy cập và xác minh, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng.

- Giúp quản lý và theo dõi hợp đồng: Số hợp đồng giúp trong quá trình quản lý và theo dõi các hợp đồng. Khi một số hợp đồng được cấp, nó có thể được sử dụng để định danh và phân loại các hợp đồng khác nhau, giúp cho việc quản lý trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

- Tuân thủ pháp luật: Việc cấp số hợp đồng tuân thủ các quy định pháp luật về việc xác định và quản lý các hợp đồng. Điều này đảm bảo rằng các giao dịch kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định và không vi phạm pháp luật.

- Hỗ trợ trong giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, số hợp đồng có thể được sử dụng làm bằng chứng hoặc tài liệu tham khảo để giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên.

Như vậy thì việc cấp số hợp đồng thương mại không chỉ là một vấn đề hình thức mà còn là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện các giao dịch kinh doanh. Nó giúp xác định và quản lý các quyền và nghĩa vụ của các bên, tạo ra sự minh bạch và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật và hỗ trợ trong giải quyết tranh chấp khi cần thiết.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi có liên quan đến số hợp đồng thương mại. Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể về số của hợp đồng thương mại . 

Tham khảo thêm nội dung bài viết sau đây của chúng tôi: Hợp đồng thương mại là gì? Đặc điểm của hợp đồng thương mại